© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.
xx

new leadership

JULI 2023

  


Voorzitterswissel

 

Beste Rotarians en Rotaracters van district 1590 (Noord-Nederland)

In de meeste clubs zal Intussen de bestuurswissel hebben plaatsgevonden. In mijn eerste maandbrief wil ik graag alle voorzitters en ook de andere bestuursleden succes wensen voor het nieuwe Rotaryjaar.

Ik ben ervan overtuigd dat jullie er een mooi jaar van gaan maken en ik kijk er naar uit om jullie in het komende jaar regelmatig te ontmoeten.

 


Gouverneursoverdracht


Afgelopen maandag 26 juni vond in de Weddermeerhoeve in Wedde de gouverneursoverdracht plaats. Het was mooi weer die dag zodat we konden genieten van de prachtige omgeving. Het was een heel bijzonder moment toen Gerda Breeuwsma mij de gouverneursketen overdroeg.


1 / 3
Oud...
Nieuw...
Oud en nieuw...


In de voorgaande 2 jaren heb ik zowel landelijk als internationaal uitgebreide training gehad om me voor te bereiden op dit gouverneursjaar. Het is goed om te weten dat ik tijdens dit jaar de steun heb van mijn familie, mijn club en van het districsteam. Want zoals zo vaak het geval is, je doet het samen.


ZIE OOK...


 


Thema:  “Create Hope in the World”

 

Tijdens de International Assembly maakte Gordon McInally, onze RI president, het jaarthema bekend. Het enthousiasme was groot toen hij aankondigde dat het thema “CREATE HOPE in the WORLD” zou zijn. Hij moedigde ons aan om ons in te zetten voor een vreedzame en hoopvolle wereld. Hoop geven aan anderen kan natuurlijk op heel veel verschillende manieren.

Eigenlijk denk ik dat alle projecten, die door Rotaryclubs worden gedaan, hoop geven aan de mensen op wie het project gericht is. We moeten daar vooral mee doorgaan.

MEER INFO...Mijn speerpunten

 


Rotary doet zoveel goede dingen dat het moeilijk is om te kiezen wat ikzelf het belangrijkste vind. Wat ik zeker belangrijk vind is continuïteit. Daarom stel ik, net als mijn voorgangster Gerda Breeuwsma, "empowering girls" centraal.

Daarnaast is het mijn voornemen aandacht te geven aan het 7e focusgebied van Rotary en dat is de zorg voor ons leefmilieu. Ik ben dan ook heel blij dat Rebecca Siebinga (oud gouverneur) de commissie leefomgeving in ons district in het leven heeft geroepen. Samen met de commissieleden gaat het vast lukken om aandacht te vragen voor allerlei onderwerpen die met leefomgeving te maken hebben.

Tenslotte blijf ik ShelterBox, waar ik al ongeveer 20 jaar vrijwilliger voor ben, een warm hart toedragen. Tijdens de aardbevingen in Turkije en Syrië bleek weer eens wat de betekenis is van ShelterBox als mensen hun huis en bezittingen kwijt zijn geraakt.

 


Clubbezoeken


De meeste clubbezoeken voor het komende jaar zijn inmiddels gepland. De gecombineerde clubbezoeken van vorig jaar zijn zo goed bevallen dat veel clubs dat dit jaar weer met elkaar wilden organiseren. Het heeft er vorig jaar toe geleid dat de clubs meer dingen samen zijn gaan ondernemen. Dat zal het komend jaar vast niet anders zijn.

 


De Estafette en het Waterfestival.


Op 22 april is de estafette in Lelystad ons district binnengekomen. Dat was een bijzondere gebeurtenis. Natuurlijk mede door het feit dat Jennifer Jones hier onverwacht bij aanwezig was. Op 8 juli vertrekt de estafette uit ons district. Op die dag zal RC Raalte het stokje overdragen aan RC Hellendoorn.


In ons district stond in deze periode het focusgebied Water, Sanitatie en Hygiëne centraal. Vandaar dat er op 8 juli een Waterfestival wordt georganiseerd in Olst-Wijhe met als titel: "De waarde van water". Zonder water is er geen leven. Als we ons bewuster zijn van de waarde van water, zullen we er ook beter mee omgaan. Er komen twee interessante sprekers aan het woord:

  • Li An Phoa over de drinkbaarheid van het water in de rivieren
  • en Ben Bekkering over klimaatverandering.


MEER INFO...


 

Info vanuit de districts-Rotary Foundationcommissie (DRFC)

 

Voor het komend Rotaryjaar 2023-2024 kunnen er tot uiterlijk 30 september weer aanvragen voor een districtsgrant worden ingediend.


wat is een districtsgrant?

  1. Districtsgrants  zijn bedoeld om projecten van Rotaryclubs financieel te ondersteunen die voorzien in een behoefte bij kleinschalige, korte termijn-projecten in eigen samenleving of daar buiten. Samenwerkende Rotaryclubs in een project kunnen ieder een aanvraag indienen.
  2. Er moet hierbij sprake zijn van een sociale-/maatschappelijke-/humanitaire behoefte die gedurende de tijd waarin het project loopt niet op een andere wijze gefinancierd kan worden. 
  3. Districtsgrants onderscheiden categorieën zoals: ontwikkeling van de samenleving, scholing, voeding, gezondheid en leefomstandigheden. 

Districtsgrants kunnen zowel dienen om problematiek in kaart te brengen als op te lossen. (scholarships , vocational training team, projectafstemming buitenland, etc. ).

LEES VERDER...


 

Nieuwe commissie leefomgeving“onze leefomgeving - onze verantwoordelijkheid”

 

Onze leefomgeving staat steeds meer in de belangstelling en de reden daarvoor heeft geen verdere uitleg nodig. Ook Rotary International heeft in 2021 ‘the environment’ als nieuw zevende aandachtsgebied toegevoegd aan de al bestaande aandachtsgebieden. Dat betekent dat Rotarians zich hiervoor door middel van projecten en met financiële steun nu gericht kunnen gaan inzetten.

In ons district Noord-Nederland is besloten om speciaal voor dit aandachtsgebied een districtscommissie leefomgeving in het leven te roepen, die de clubs gaat ondersteunen en waar men terecht kan met vragen, ideeën en suggesties. Als eerste voorzitter van deze commissie zou ik graag in contact willen komen met Rotarians en Rotaracters die willen meedenken en -doen bij het verder opzetten en vormgeven van deze nieuwe commissie. Dus heb je belangstelling, stuur dan een mail aan: leefomgeving@rotary-d1590.nl 

 

 Rebecca Siebinga

 


Even voorstellen


Johan van Twillert

assistent-gouverneur in Drenthe-West

 

Ik ben Johan van Twillert, dierenarts sinds 1990. Na twee jaar werkzaam geweest te zijn op Voorne Putten ben ik naar Staphorst gegaan, waar ik sinds 1992 met veel genoegen heb gewerkt.  Toen ik in Staphorst begon deed ik eerst landbouwhuisdieren ( nog in de tijd van de melkbussen) en later steeds meer gezelschapsdieren (honden, katten en knaagdieren).  En de laatste jaren hield ik mij vaktechnisch alleen met de  gezelschapsdieren bezig. Ik was praktijkeigenaar met nog 2 maten en 7 personeelsleden. In april heb ik besloten de praktijk te verlaten en te stoppen met mijn werkzaamheden als dierenarts. . Ik woon met veel plezier in Staphorst, samen met mijn partner Els. Mooie omgeving en aardige mensen, ook al blijkt dat niet altijd uit de berichtgeving. Ik geniet nu van mijn pensioen, waar ik nu eindelijk genoeg tijd heb om aandacht te besteden aan mijn hobby’s zoals wandelen, tuinieren, schilderen, filosofie, kunst kijken en boeken lezen. Toen ik gevraagd werd voor het assistent-gouverneurschap was dat een aangename verrassing, waar ik graag gehoor aan geef. Ik hoop een nuttige bijdrage te kunnen leveren in mijn functie als assistent gouverneur.

Hans Jansen

onze nieuwe vertegenwoordiger bij de councils on resolutions and legislation

 

Mijn naam is Hans Jansen, ik ben lid van Rotary Assen-Noord. Vanaf 1 juli jl. vertegenwoordig ik ons district in het Rotaryparlement. Als gouverneur heb ik menigmaal gesproken over regels en mythes ten aanzien wat mag en kan binnen Rotary. Ik was en ben daarin vaak behoorlijk uitgesproken. Mijn insteek is; ‘alles mag’, zorg dat je het goed hebt met elkaar op clubniveau, weet waar Rotary voor staat en let op de Rotarywaarden.

Ik ben verheugd dat ik deze rol de komende jaren mag vervullen en zelfs zonder last of ruggespraak... Maar zo wil ik de rol liever niet invullen. Samen met mijn plaatsvervanger Steven Helfrich zoeken wij naar enkele enthousiastelingen die samen met ons de amendementen en resoluties willen voorbespreken. Als je interesse hebt stuur mij dan een email: jansen.hans.j@gmail.com of bel me op 06-20458742.


De CoL: Het wereldwijde Rotaryparlement


Democratie is een groot goed, ook binnen Rotary. Het hoogste democratische orgaan binnen de Rotary organisatie is de council on legislation (CoL) en de council on resolutions (CoR). De councils vormen het parlement en ieder district kent een vertegenwoordiger. Door stemmingen bij de CoL en de CoR kan ieder district invloed uitoefenen op de koers en besluitvorming. De CoL vindt eens in de drie jaar plaats. Dat is een fysieke bijeenkomst waar gestemd wordt over aanpassingen (amendementen) van de basisdocumenten, zoals de statuten. De CoR komt eenmaal per jaar online bijeen. Dan wordt gestemd over verzoeken (resoluties) aan de Rotary Board om actie op bepaalde onderwerpen te ondernemen. Alle districten en clubs kunnen amendementen of resoluties indienen.

Ieder district benoemt een vertegenwoordiger en sedert 1 juli mag ik deze rol vervullen. In Nederland bespreken de 7 vertegenwoordigers de amendementen en resoluties voorafgaand aan de stemmingen. Dat doen zij in principe zonder last of ruggespraak.

MEER INFO...

 


My Journey to End Polio


Bashar Asfour een Rotarian uit Jordanië is bezig met een reis van 8500 km door Europa. Hij heeft polio gehad en wil met deze tour aandacht vragen voor polio en natuurlijk ook geld bijeen brengen voor de strijd tegen polio. Het is heel bijzonder dat hij tijdens deze reis door Europa ook Groningen aandoet. Op maandag 4 sept. zal hij in Groningen zijn en een presentatie geven over zijn leven met polio. Op die manier zal het weer extra duidelijk worden hoe belangrijk het is dat we doorgaan met al onze activiteiten die ertoe moeten leiden dat polio uit de wereld verdwijnt.

Meer informatie over de activiteiten op 4 september volgt zo snel mogelijk.


MEER INFO OVER DEZE ACTIE...


 

RYLA


De Rotaryclubs Hoogeveen en Hoogeveen De Wolden organiseren dit jaar weer gezamenlijk een RYLA-weekend. Het evenement vindt plaats op 6, 7 en 8 oktober 2023 in Zuidwolde. Na succesvolle edities in 2019 en 2021 (zie website www.ryladrenthe.nl) wordt alles in het werk gesteld om in 2023 opnieuw een mooi RYLA-evenement te organiseren.

Zoals gebruikelijk zal dit plaatsvinden in De Steenbergerhoeve in Zuidwolde (Dr). Tijdens het RYLA weekend krijgen ca. 24 jongeren tussen de 18 en 28 jaar een intensieve training. Hen wordt een spiegel voorgehouden; ze worden geconfronteerd met zichzelf, ontdekken hun eigen talenten en leren van elkaar. Maar zonder deelnemers geen RYLA. We vragen dan ook aan alle Rotaryclubs in ons district (of daarbuiten) uit te kijken naar jongeren die voor deelname in aanmerking komen. Voor nadere informatie en aanmelding: www.ryladrenthe.nl.  Voor eventuele vragen kunt u ook contact opnemen met ondergetekende (evahgv@planet.nl  of 06 13194349).

LEES VERDER...


 

Elke maand een maandbrief


Iedere maand schrijf ik een maandbrief met het actuele nieuws uit ons district. Natuurlijk zal er ook aandacht zijn voor landelijk en internationaal nieuws. Alle lokale clubs hebben weer projecten en activiteiten op hun programma staan. Denk er vooral aan om dit te melden op jullie eigen website en bij onze districtswebmaster Koos Schoe.

Het blijft belangrijk om te laten zien wat we doen. Dan is het voor iedereen duidelijk waar Rotary voor staat. Op die manier kan de belangstelling voor Rotary als organisatie die midden in de samenleving staat alleen maar toenemen.

Ik wens iedereen een mooie zomer en een prachtig Rotaryjaar toe.

 

Met hartelijke groet,

Marijke Inklaar,
districtsgouverneur Noord-Nederland 2023-2024