© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.
xx

membership & new club development

AUGUSTUS 2023

 

RI-maandthema:  lidmaatschap en ontwikkeling van nieuwe clubs


Net als vorig jaar heeft Koos Schoe, onze webmaster, weer een mooi en verhelderend filmpje gemaakt over de ledenontwikkeling in ons district. Er is een lichte stijging te zien in het aantal leden en dat is prachtig. Voor een groot deel is dat te verklaren doordat de Rotaracters nu ook in LeAd worden meegenomen.


Helaas is het nog steeds zo dat een te groot aantal leden binnen vier jaar weer vertrekt. De belangrijkste reden voor vertrek die genoemd wordt is onvoldoende betrokkenheid.

 

Hier ligt, denk ik, een belangrijke taak voor ons allemaal. Laten we vooral interesse tonen in onze nieuwe leden en ze  ook betrekken bij alles wat er in de club gebeurt. Hiermee hopen we te kunnen voorkomen dat mensen snel Rotary weer verlaten.


 

Foundationseminar


Op 25 november wordt dit jaar het Foundationseminar georganiseerd in Antwerpen. De zeven Nederlandse en twee Vlaamse districten organiseren dat jaarlijks gezamenlijk. Naar mijn ervaring is dat altijd een bijzonder boeiend seminar, dus:


Noteer vast 25 november in je agenda!


 


Commissie leefomgeving


De leden van deze commissie zijn:


 • Lies de Klerk van Zuidlaren-Anloo,
 • Peter Bonthuis van Heerenveen,
 • Theo Vullink van Dronten,
 • André van Kaam van Appingedam-Delfzijl
 • en Rebecca Siebinga van Leefklimaat.


Deze commissie heeft een vliegende start gemaakt. Er staat al een aantal zaken op het programma:


 • Zij gaan een eigen pagina op onze districtswebsite  vullen met veel informatie over alles wat met leefomgeving te maken heeft.
 • Namens de commissie  doe ik een oproep aan de clubs om een milieucommissaris aan te stellen, die samen met de watercommissaris een commissie leefomgeving/duurzaamheid kan vormen.
 • Als commissie bieden zij zich aan om een algemene presentatie te houden in clubs. Dit kan dan de aanleiding zijn in de club voor een eigen te organiseren inhoudelijke discussiebijeenkomst. 
KLIK HIER VOOR DE SPREKERSPOOL...Materiaal van het district


Afgelopen jaar is het materiaal van het district zoals hesjes, banners en vlaggen tijdens de estafette veel gebruikt. Dit heeft helaas tot gevolg gehad dat er heel wat hesjes zoek zijn geraakt en ander materiaal kapot is gegaan.  In het bestuur hebben we besloten voorlopig geen nieuw materiaal aan te schaffen. Clubs die regelmatig activiteiten hebben waarbij dit materiaal van pas komt, kunnen overwegen dit voor hun eigen club aan te schaffen.


AANSCHAFFEN ROTARYMATERIAAL KAN HIER>>>

 

 

My journey to end polio: een uitnodiging

“Polio anywhere, is a threat to children everywhere.”


Polio kan in de komende jaren worden verdreven, maar zolang de ziekte nog niet weg is, blijft het risico op hernieuwde verspreiding bestaan. Bashar Asfour, een Rotarian uit Jordanië, kent dit risico persoonlijk. Hij heeft polio gehad en wil met een reis van 8500 km door Europa aandacht vragen voor polio en natuurlijk ook geld bijeenbrengen voor de strijd tegen polio.

Het is heel bijzonder dat hij tijdens deze reis door Europa ook Groningen aandoet. Op maandag 4 september zal hij te gast zijn bij RC Groningen-West en een presentatie geven over zijn leven met polio.


Hiermee benadrukt hij het belang om door te gaan met al onze activiteiten die ertoe moeten leiden dat polio uit de wereld verdwijnt.


Deze presentatie zal hij geven in:

In ’t Holt 1654
Hoofdstraat 2, 9801 BW Zuidhorn


Programma:

17:30 u

 inloop

18:00 u

 warm buffet incl. koffie/thee

19:15 u

 presentatie Bashar Asfour en een presentatie over het vaccinatieprogramma

 

Het is mogelijk om deel te nemen aan het buffet. Ook kunt u om 19.15 uur komen voor de presentatie. De kosten voor het buffet zijn € 19,00 en kunnen na afloop digitaal worden afgerekend. Consumpties zijn voor eigen rekening.

Opgave voor deze bijzondere bijeenkomst bij: Michiel van den Berg, (m.berg01@home.nl),
uiterlijk 31 augustus. Eventuele dieetwensen bij opgave vermelden.

 


Afscheid exchangestudents


Op 8 juli werd op een heel feestelijke manier afscheid genomen van de uitwisselingsstudenten die dit jaar in Nederland te gast zijn geweest (afb. 1).

Al deze jonge mensen hebben een bijzonder jaar gehad en hebben veel vriendschappen gesloten. Voor hen en ook voor de gastgezinnen een ervaring om niet meer te vergeten.


Tijdens deze bijeenkomst mocht ik een PHF uitreiken aan Marga Oosterveld en Barbara Tusveld (afb. 2) voor hun enorme inzet voor de jeugduitwisselingen.MEER OVER JEUGDUITWISSELING...
1 / 2


 

100 jaar Rotary:  estafette, eindfeest en voedselbosOp 22 april is de estafette in ons district in Lelystad binnengekomen. Op 8 april hebben we het stokje in Nijverdal overgedragen aan D1560.


Gedurende die twee-en-een-halve maand zijn er veel activiteiten in ons district georganiseerd. De laatste activiteit in ons district was het Waterfestival in Olst-Wijhe aan de IJssel georganiseerd door RC Raalte. Het was een uitermate geslaagd festival.

In december zal de estafette alle clubs in Nederland hebben aangedaan. We sluiten dit bijzondere jaar af met een groot feest in Hulst. Vanuit Zeeuws Vlaanderen zal de schep overgedragen worden aan België.

Een bijzondere en blijvende afsluiting van 100 jaar Rotary in Nederland zal het voedselbos zijn. Dit zal een prachtige bijdrage zijn aan bewustwording over natuurbehoud en voedselvoorziening. Het bos wordt aangelegd in de gemeente Terneuzen.


LEES OOK...

 


Iedereen een fijne vakantie gewenst!
Marijke Inklaar


 

Save the date


 

 • 4 september presentatie Bashar Asfour: "My journey to end polio"
 • 25 november: Foundationseminar
 • 16 december: eindfeest 100 jaar Rotary in Nederland en start aanplant voedselbos

deel deze pagina: