gouverneursoverdracht

overdracht

 

 

 

 

zie ook het artikel in de Franeker Courant …