INTERNATIONAL ASSEMBLY – SAN DIEGO

assembly

Afgelopen zondag ben ik teruggekomen uit San Diego, waar ik de jaarlijkse opleiding voor inkomend gouverneurs heb mogen bijwonen, tijdens een internationale vergadering (International Assembly). Het was een bijzondere, inspirerende, enerverende en unieke ervaring! Gedurende een week ben ik opgenomen in een “Rotarybubbel”, samen met nog 524 andere inkomend gouverneurs (en deels met hun partners).

Tijdens de assembly komen vele aspecten van Rotary aan de orde, in toespraken, video’s en in workshops. Het gaat dan bijvoorbeeld over de Rotary Foundation, End Polio Now, PR, imago, ledenbeleid, jeugduitwisselingen, vocational projecten en de zes areas of focus. Het bijzondere van deze assembly was dat vanaf woensdag er voor het eerst ook 60 Rotaracters aanwezig waren en aan het programma deelnamen.

De opzet is vergelijkbaar met die van een conventie. In de ochtenden zijn er de zgn. general sessions en daarna de breakout sessions; hierin zitten in steeds wisselende samenstelling inkomend gouverneurs uit alle delen van de wereld. Er worden verschillende onderwerpen behandeld én wat het vooral interessant maakt is het uitwisselen van ervaringen en ideeën. En natuurlijk wordt er na elke sessie een foto gemaakt van het klasje.

 

 

 

De hele assembly is, mede door het internationale karakter een netwerkbijeenkomst bij uitstek, vol culturele uitwisselingen en fellowship. Zo heb ik “zaken” gedaan met twee collega’s uit Uganda en Kenya i.v.m. in voorbereiding zijnde global grants in ons district. En dan is het vooral heel plezierig als je in een gesprek de zaken kunt toelichten en afspraken kunt maken.

 

 

 

Daarnaast was hét moment van de assembly het bekend maken van het nieuwe jaarthema door inkomend president Mark Maloney: “Rotary connects the world”.

“Vernieuwing en flexibiliteit” lopen als een rode draad door alles heen. Mark Maloney heeft ons dringend maar uitermate vriendelijk verzocht om vier punten onder de aandacht te brengen in de clubs.

 

1.

Groei; want al twee decennia is er geen groei. Dus tijd voor cultuurverandering door te zoeken naar nieuwe wegen in vormen van lidmaatschap, en nieuwe clubs in nieuwe vormen.

2.

Betrek familie, neem ze mee. Het moet niet zijn dat je qua tijd moet kiezen tussen Rotary en familie. Familie is welkom.

3.

Benader jonge professionals/Rotaract; Betrek ze en laat ze deelnemen.

4.

VN 75 jaar; de VN streven sustainable development goals na - Rotary wil een gezonde, vredelievende duurzame wereld creëren. We zijn verbonden aan elkaar.

 

Al met al heb ik veel contacten gelegd, verhalen gehoord, inspiratie opgedaan, plezier gehad en ben ik weer wat wijzer geworden over alles wat er reilt en zeilt binnen Rotary International. Het was een bijzondere, inspirerende, enerverende en unieke ervaring; onvergetelijk en “once in a lifetime”.

 

Rebecca Siebinga
23 januari 2019