MEER KENNIS, MEER ROTARY

RLI

Ook in Noord-Nederland gaat het Rotaryleerinstituut nu van start. Potentiële trainers kunnen zich aanmelden. Doe je mee?

Slechts een deel van de 19.000 Nederlandse Rotarians is vaak of soms betrokken bij de wereldwijde activiteiten van hun organisatie. Daardoor ervaren te velen niet de enorme omvang van de mogelijkheden die Rotary op vele niveaus biedt. Rotarians in district 1590 (Noord-Nederland) die al een tijdje meelopen, gaan hun kennis op dat vlak overbrengen op anderen.

 

Zij doen dat in het kader van het wereldwijde initiatief van het Rotary Leadership Institute. Al bijna 300 districten zetten zich in voor het versterken van het potentieel aan leiderschap in de clubs. “Door het verbreiden van kennis over Rotary en daarbij aandacht te besteden aan het specifieke karakter van Rotary als vrijwilligersorganisatie”, zegt Rebecca Siebinga, districtsgouverneur 2019-2020. Zij gaf zelf onlangs de aanzet om in haar gebied het werk van het (in het Nederlands) Rotaryleerinstituut een impuls te geven.

 

Inmiddels heeft zij negen Rotarians in beginsel bereid gevonden als trainer aan de slag te gaan. In de eerste helft van 2019 zullen die op twee avonden wat meer informatie krijgen. Eerst een bijeenkomst met extra uitleg, vervolgens een avond waarop de toekomstige trainers een eigen presentatie mogen geven. Na die “train-de-trainers-sessies” hoopt het district dan te beschikken over een clubje gecertificeerde trainers die in het volgende clubjaar kunnen starten met de overdracht van hun kennis en het enthousiasmeren van hun collega-Rotarians.

 

“Maar negen personen is nog aan de magere kant”, zegt Rebecca Siebinga. “Hoe meer trainers, hoe makkelijker het is om het werk bij clubs en specifieke interessegroepen te verdelen.” Daarom doet zij een oproep aan Rotarians die minstens een jaar of vier-vijf Rotary-ervaring hebben en inhoudelijk materie-deskundig zijn. Ook clubbesturen e.d. kunnen natuurlijk namen doorgeven van leden die zelf misschien te bescheiden zijn. Vaak komt men dan uit bij personen die in het district of in een clubproject kennis hebben opgedaan.

 

 

Wie zelf nog twijfelt, kan altijd eens met Rebecca bellen: 06-57572965

 

 

   klik op het logo voor meer informatie over het Rotaryleerinstituut