MILIEU OPNIEUW EN VERSTERKT OP DE KAART

 

In 1990 vroeg Rotary International extra aandacht voor het milieu. Er werd een commissie Preserve Planet Earth opgericht, die onderzocht hoe clubs en leden milieu-initiatieven konden nemen. Milieu werd “hot”. De meeste plaatselijke clubs wezen een milieucommissaris aan. Maar na een paar jaar zakte de ambitie weer weg. Nu wordt het vraagstuk door veranderingen in klimaat en het gedrag van wereldburgers nóg duidelijker op de kaart gezet. De internationale Rotarytop heeft unaniem ingestemd met het toevoegen van een nieuw aandachtsgebied: het ondersteunen van het milieu.

Rotarians begrijpen dat de hele wereld hun achtertuin is. Ze kunnen de effecten van klimaatverandering zien in de gemeenschappen die hun dierbaar zijn. Vaak hebben zij al niet passief toegezien. De afgelopen vijf jaar is meer dan 18 miljoen dollar aan wereldwijde subsidies van The Rotary Foundation toegewezen aan milieugerelateerde projecten. Door die nu te promoveren tot een officieel aandachtsgebied, krijgen Rotaryleden nog meer mogelijkheden en steun om positieve veranderingen in de wereld teweeg te brengen en het aandeel daarin van Rotary te vergroten.

De vorige internationale president van Rotary Mark Maloney kwam tijdens zijn reizen over de hele wereld veel Rotaryleden en Rotaracters tegen die pleitten voor het milieu als aandachtspunt. Ook de voorzitter van The Rotary Foundation, Gary Huang, zegt dat met een wereldbevolking van bijna acht miljard mensen het milieu steeds belangrijker wordt. “Het wordt tijd dat we onze collectieve middelen gebruiken om op een slimme en efficiënte manier te investeren in de bescherming van ons milieu”, zegt hij. “Wij hebben de kwaliteit in huis om dit initiatief te nemen omdat we een wereldwijde groep probleemoplossers zijn met uiteenlopende talenten.”

De nieuwe (zevende) "area of focus" sluit aan bij de al benoemde aandachtsgebieden: vredesopbouw en conflictpreventie; ziektepreventie en –behandeling; water, sanitaire voorzieningen en hygiëne; gezondheid van moeder en kind; basisonderwijs en alfabetisering; communautaire economische ontwikkeling. Subsidieaanvragen die specifiek zijn gericht op het nieuwe aandachtsgebied worden vanaf 1 juli 2021 aanvaard. In de komende tijd zal daarover meer informatie worden gegeven.

 

Foto’s: de clubs Oranjewoud-Heerenveen en Wolvega kwamen natuurbeschermingsorganisatie It Fryske Gea te hulp in de Lendevallei.