REBECCA SIEBINGA NIEUWE GOUVERNEUR

installatie Rebecca

 

Na twaalf jaar levert Friesland eindelijk weer eens de gouverneur van het Rotarydistrict 1590. Rebecca Siebinga van de club Drachten kreeg, met Friese pompeblêden op de achtergrond, de gouverneursketting uit handen van haar voorganger Hans Jansen. Een groot gezelschap was daarvan in Olterterp getuige. Ook Frits Mulder, die in 2003 als lid van dezelfde Rotaryclub de eer te beurt viel. Daarna was Doekele Dijkstra (destijds RC Sneek) in 2007 de laatste gouverneur uit de Friese regio I.

 

Hans Jansen mag dan het stokje hebben overgedragen, een belangrijk deel van zijn werk zet hij de komende jaren nog gewoon voort. Jansen maakte het district het afgelopen jaar warm voor initiatieven en activiteiten op clubniveau die het overgewicht bij jongeren moeten terugdringen. Na uitwisseling van veel ideeën, waarbij honderden Rotarians waren betrokken, gaat het de komende tijd om concretisering. Eén van de pijlers onder het BMI-project is het opzetten van een digitaal kennisplatform. Daarnaast zal er veel coördinatie nodig zijn om Rotaryclubs met bestaande en nieuwe activiteiten bij “Jeugd en Spelen” te laten aansluiten.

De scheidende gouverneur zei in het afgelopen jaar echt van Roitary te zijn gaan houden. “Ik ben zeer onder de indruk van wat clubs voor de samenleving betekenen. Het was een groot voorrecht, en ik had het nooit willen missen. Ik had er zo nog een paar jaar aan vast willen plakken…..”

Rebecca Siebinga heeft als opdracht het internationale jaarthema “Rotary connects the world” uit te dragen. Op districtsniveau wil ze “Samen Rotary vernieuwen” met als opwekking: sluit je aan, denk mee, doe mee. Binnenkort wendt zij zich tot de bijna 2000 leden in het district om hun meer van haar intenties duidelijk te maken.