Rotary’s rol bij bestrijding coronavirus

 

 

Onze president Mark Daniel Maloney en zijn opvolger (vanaf juli a.s.)
Holger Knaack hebben ook een wereldwijde oproep gedaan op Rotarians
om juist in deze barre tijd in onze gemeenschappen leiderschap te tonen.

 

 

Zij schrijven: “We hebben bewezen vaardigheden te hebben om contact op te nemen en samen te werken om snel hulp te bieden aan mensen in nood. Dit zijn precies de vaardigheden die tegenwoordig over de hele wereld nodig zijn. Rotary heeft het unieke vermogen om de benodigde inspanningen in elke gemeenschap en elk land te helpen verbeteren. Door gebruik te maken van alle technologie die we tot onze beschikking hebben, kunnen wij als Rotarians contact blijven zoeken en samenwerken aan grote projecten met Rotaryclubs, Rotaractors en Interactors. Er zijn een aantal voorbeelden waarin Rotaryclubs gezondheidsautoriteiten helpen bij het communiceren van de beste praktijken of het leveren van benodigde apparatuur of ondersteuning die met onze leiders over de hele wereld is gedeeld.”

Maloney en Knaack wijzen erop, dat er momenteel een ongekende uitdaging ligt. Maar het is ook een kans voor Rotarians om nieuwe, zinvolle manieren te vinden om individuen en gemeenschappen te leiden, om verbinding te maken, en goed te doen in de wereld. Meer dan ooit is het huidige jaarthema toepasselijk: ”Rotary connects The World”.

Tot slot wordt benadrukt, dat we steeds met nieuwe momentopnames hebben te maken. Daarom vinden er voortdurend updates plaats op de responspagina van Rotary.org.

 

klik hier voor de volledige (Engelse) tekst van de brief …

klik voor de laatste Nederlandse info hier …