© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

lucratieve pluktuin

pluktuin

Nieuwe leden heb je nodig om het tal op peil te houden. Maar ze hebben ook een andere functie: eens even flink het bed opschudden. Een groepje van met name vrij nieuwe leden kwam in de RC Leeuwarden-Oldehove met het idee van een nieuw soort fondswerving. Met een opbrengst van € 10.500 mag van een succes worden gesproken, én het bracht een geweldig nieuw elan in de club.

Een half jaar nadat akkerbouwer Gerlof Rienks tot de RC Leeuwarden-Oldehove was toegetreden, opperde hij dat hij wel wat land over had om voor Rotary in te zetten. Dat leidde tot het plan om een hectare plukbloemen te gaan zaaien en daar geld mee te vergaren voor een aantal goede doelen. Een groep vrij nieuwe leden pakte het idee op.

Voor tien euro kon men een vierkante meter bloemen kopen om die in de loop van het bloeiseizoen zelf te komen plukken. In april ging het zaad de grond in: zonnebloemen, lupines, goudsbloemen, margrieten, azalea’s en nog dertig andere soorten. Dat zorgde maandenlang voor een kleurrijk uitzicht vanuit de woning van de akkerbouwer, die normaal in de weer is met suikerbieten, aardappelen en granen. Veel particulieren meldden zich, maar ook bedrijven namen soms ettelijke meters af. In totaal gingen 1300 vierkante meters aan bloemen in de verkoop, wat netto een bedrag van 10.500 opleverde. Vogelwacht, Voedselbank en een woonproject voor mensen met een beperking mogen ervan profiteren.

 

 

 

Niet alleen de bloemen staken hun kop in de gezonde wind van Het Bildt, ook de Rotaryclub bloeide op. Er ontstond een nieuw elan. De plukmomenten werden met allerlei evenementen omgeven. Dat zorgde voor een nuttige presentatie aan de buitenwacht, en tevens bracht het leden op een ontspannen wijze dichter bij elkaar.

Het ziet er naar uit dat er ook volgend voorjaar weer heel wat bloemenzaad bij St. Jacobiparochie de grond in gaat. Door iets meer spreiding van de zaaitijd wil men dan het plukseizoen (en misschien de opbrengst?) wat oprekken. Een extra stimulans is, dat district 1590 voor deze activiteit een Rotarygrant heeft toegezegd die voor verhoging van de baten gaat zorgen.