Rotarystimuleringsprijs Noord-Nederland 2018

1 maart - 9 april: rsp

De Stimuleringsprijs van het Rotary-district Noord-Nederland gaat zijn derde jaar in. Opnieuw worden clubs uitgenodigd om in hun werkgebied projecten op te sporen die best een schouderklop van 7000, 2000 of 1000 euro verdienen en kunnen gebruiken. Gemikt wordt op projecten die actie en innovatie stimuleren in relatie tot jongeren. Door de voor een prijs voorgedragen initiatieven dienen die jongeren in staat te worden gesteld om kennis en ervaring op te doen. Of het moet hen helpen hun weg te vinden in de samenleving. Het behoort hun een ruggensteun te geven in hun persoonlijke ontwikkeling of beroepskeuze...