© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

overzicht aanmeldingen

hoe vindt de verkiezing plaats?

In mei 2021 vindt de verkiezing voor de Rotarystimuleringsprijs digitaal plaats. De verkiezing bestaat uit twee rondes.

In de eerste ronde wordt per regio het winnende project gekozen. Alle Rotaryclubs in de betreffende regio verdelen hun punten over de projecten die meedoen in hun regio. Het project met het hoogst aantal punten wint de eerste prijs voor die regio.

Op zaterdag 29 mei brengt de vakjury in de tweede ronde haar stem uit op de vier regiowinnaars. Deze zullen worden uitgenodigd om via Zoom aanwezig te zijn.

Het project met het hoogst aantal punten wint daarmee de districtshoofdprijs.

 

Hieronder alle projecten die meedingen naar de prijs:


regio 1
Friesland


Jong Present


 

In juli 2020 is Present Noordwest Friesland begonnen met het aanbieden van een traineeship. We hopen hiermee een beweging van jongeren te creëren die de nieuwe generatie vormt van goed doen voor de maatschappij. Een traineeship is een periode van minimaal 80 uur waarin de jongere aan de slag gaat met doelen waar hij/zij aan wil werken. Persoonlijke groei, behulpzaamheid en energie staan bij ons centraal.

De jongere werkt mee in een vrijwilligersgroep die bij aangemelde hulpvragers een klus uitvoeren, of ze organiseren een sociaal project (high tea voor ouderen, wandelen met ouderen of verstandelijk beperkte mensen) gedurende het traineeship.

Doel: Een bewustwording op gang brengen bij jongeren dat het goed is om naar elkaar om te zien en je in te zetten voor de ander, dat dit niet alleen goed is voor de ander maar ook voor jezelf. Inzet voor de ander geeft de jongere niet alleen een goed gevoel, het maakt hem/haar bewust van de eigen talenten, draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling.

naar website...

 

Ieder kind een zwemdiploma: Nu meedoen, is later meetellen!

 


Via Stichting Leergeld kunnen kinderen vanaf 6 jaar (i.v.m. Fysieke en cognitieve ontwikkeling) op zwemles voor het zwemdiploma A, voor gezinnen die in situaties verkeren waarbij het financieel (120% sociaal minimumloon, schuldsanering of uitkeringsgerechtigden) niet haalbaar is. Er zijn met lokale zwembaden afspraken om voor een vast tarief een kind de mogelijkheid te bieden om het zwemdiploma te halen, ongeacht hoe dit traject duurt. Zo kunnen kinderen veilig buiten spelen en kunnen mee doen aan zwemfeestjes.

Doel: In de Waadhoeke groeit 1 op de 5 kinderen op in armoede, waardoor zwemles in het gedrang komt. Ieder kind moet kunnen zwemmen. Het is belangrijk voor een kind een zwemdiploma te halen, zodat het veilig buiten kan spelen in een waterrijke omgeving en het niet buiten gesloten hoeft te worden bij sociale aangelegenheden, zoals een een zwemfeestje.

St. Leergeld heeft afspraken met lokale zwembaden om tegen een vast tarief een kind het zwemdiploma te laten halen. Nu zijn er ook gelden beschikbaarheid vanuit de gemeente, echter deze wil zich terugtrekken, terwijl er in de loop der jaren meer aanvragen zijn binnen gekomen. Een vrijwilliger gaat op huisbezoek en maakt een inventarisatie, o.a. Van het inkomen. Deze vrijwilliger blijft ons jarenlang betrokken bij een gezin.

<naar website...>


netwerk time to connectNetwerk Time to Connect is een jongeren vrijwilligersnetwerk in Leeuwarden, dat sinds november 2019 actief is. Wij hebben als doel hulp en netwerk te bieden aan (kwetsbare) inwoners van de stad Leeuwarden, door de inzet van jonge vrijwilligers (15 tot 30 jaar). Wij inspireren en activeren jongeren als het gaat om hulp bieden aan de ander. Dit kan in de vorm van

- een maatjescontact

- sociale groepsactiviteiten

- praktische klussen

Ouderen en mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking kunnen moeite hebben met praktische klussen in en om het huis. Denk aan het opknappen of onderhouden van de tuin, het uitlaten van de hond, het verhuizen van een kast of het doen van boodschappen.

Er zijn in Leeuwarden veel mensen die een ontoereikend sociaal netwerk hebben. Eenzaamheid is een actueel thema. Verbinding en ontmoeting zijn essentieel en bevorderen het welzijn van mensen. Wanneer dit ontbreekt vallen mensen in een sociaal isolement.

Veel jongeren willen zich graag inzetten voor mensen die het nodig hebben, maar weten vaak niet goed hoe. Netwerk Time to Connect is de schakel tussen beide partijen en biedt op een laagdrempelige manier vrijwilligerswerk aan. Via het netwerk krijgen zij de mogelijkheid om iets te vinden dat bij hen past. We zijn flexibel naar jongeren toe, willen bij hen aansluiten, we spreken dezelfde taal en maken ze onderdeel van onze beweging en bieden keuzevrijheid binnen kaders. We vertellen jongeren de toffe verhalen van echte mensen en hoe de jongeren van betekenis kunnen zijn.

<website...>


World Servants Beetsterzwaag bouwen aan verandering in den HaagKomende zomer gaan wij met een groep jongeren in tien dagen een leegstaande slachterij ombouwen tot een jongerencentrum. Dit doen wij in de wijk Laakkwartier in Den Haag. Momenteel hebben jongeren geen plaats om samen te komen. Daar willen wij verandering in brengen. In het jongerencentrum komt een muziekstudio waar de jongeren hun muzikale talent kunnen ontwikkelen. Door dit te bouwen krijgen de jongeren een kans om samen te komen en zichzelf te ontwikkelen.

<website...>

Bis Berne Iepenloftspul


 

Al meer dan 30 jaar in juni spelen de kinderen van de groepen 7 en 8 uit de Greidhoeke van Fryslân een openlucht toneelvoorstelling(Iepenloftspul), waarvoor je in januari auditie doet en waar je als je hier door heen bent vanaf eind januari iedere woensdagmiddag en zaterdagochtend voor aan het repeteren bent met een artistiek team tot en met de 6 voorstellingen in juni. De voorstellingen zijn in het Fries en ook de kinderen die dat van huis uit niet gewend zijn kunnen dit in juni vloeiend spreken.

Door de ontwikkeling die ze vanaf januari tot en met de voorstellingen in juni doormaken leren ze dat ze er toe doen, dat iedereen gelijk is, ze leren samenwerken, ze leren te presenteren en ze worden zekerder. Allemaal eigenschappen die je in je reis door het leven zullen helpen om de juiste keuzes te maken.

Wij willen hiermee bereiken dat de kinderen een ervaring voor het leven meenemen en door deze ervaring sterker in het leven komen te staan.

<naar website...>

 

't stationnetjeVanaf januari 2019 is het project ’t Stationnetje van start gegaan. Bij 't Stationnetje staat ontmoeting, autonomie en inzicht in eigen kunnen centraal! ’t Stationnetje is een plek voor jongeren tussen de 14 en 27 jaar in het stationsgebouw van Hurdegaryp en in Buitenpost, woonachtig in de gemeente Tytsjerksteradiel of Achtkarspelen. Jongeren komen bij ’t Stationnetje om aan een doel wilt werken. Jongeren die weer naar school willen, maar niet weten welke opleiding of al langer thuis zitten? Aan het werk, maar moeite hebben met solliciteren, ritme etc? Maar ook voor jongeren die een eigen bedrijf willen starten. Hun geld zaken op orde willen krijgen of aan zichzelf willen werken. Ga zo maar door, jongeren kunnen met elk doel terecht bij ’t Stationnetje.

Jongeren worden ondersteund door een team enthousiaste en bevlogen projectmedewerkers, elkaar en door vrijwilligers. Via een scrum/kanban georiënteerde aanpak, stellen jongeren doelen en kiezen ze acties die helpen om die doelen te realiseren. De to do- doing- done borden hangen in onze locaties zodat jongeren elkaar onderling kunnen stimuleren, prikkelen en inspireren. In een periode van 12 weken gaan jongeren samen en individueel aan de slag. Jongeren kunnen ook een beroep doen op een persoonlijk budget als extra stimulans en aanjagende factor om hun doelen te realiseren.

Doel: het verbeteren van sociaal functioneren van jongeren. Daarmee richten we ons op het versterken van sociale verbondenheid en het opbouwen van informele steunstructuren (peer2peer), versterken van autonomie en meer inzicht in eigen talenten en vaardigheden.

<naar website...>


terra novaTerra Nova is een multidisciplinair kunstproject waar de kinderen van azc Burgum zowel manueel als digitaal aan de slag gaan met hun eigen fantasie; een maak-workshop en een digitale game building workshop ineen.

TerraNova gaat over ruimtereizen, ontdekkingstochten en het bouwen van futuristische werelden. Over nadenken over nieuwe oplossingen voor actuele en toekomstige problemen op aarde. Hoe ziet jouw toekomstige planeet eruit en wat voor natuur en dierenrijk bestaat er? Zijn er nog auto’s of alleen maar telepoorten, is er kunst en leven we allemaal in zwevende huizen?

In de maak-masterclass en building-game Terra Nova kunnen de kinderen dit allemaal gaan bedenken en maken. Met je handen, met nieuwe technologieën, maar vooral ook met je verbeelding. Het universum van Terra Nova bestaat uit drie planeten. Op elk van de drie planeten leven onzichtbare wezens die af en toe een ‘challenge’ formuleren waaraan je kan werken. Alleen doe je dit niet digitaal maar met je handen. Met klei, hout, karton en vele andere materialen. Eenmaal klaar met knutselen, zorgt een 3D scanner ervoor dat het bouwwerkje wordt omgezet naar een digitaal model dat je na het digitaal inkleuren kan toevoegen aan één van de planeten. Door de challenges af te ronden bouw je samen met anderen stap voor stap aan een kleurrijke fantasie planeet.

De workshops kan simultaan op verschillende plekken gegeven worden waarna de deelnemers van de verschillende locaties elkaar vervolgens in de digitale wereld virtueel kunnen ontmoeten.

Het primaire doel is de deelnemende kinderen zich aan de hand van verschillende kunstdisciplines bewust te maken van hun eigen artistieke potentie. Door hen in staat te stellen hun eigen werk te kunnen scannen en deel uit te laten maken van een virtuele omgeving zal er zich een gevoel van trots en daadkracht eigen maken van de jonge deelnemers wat bijdraagt aan een positief zelfbeeld.

<website...>

World Servants UG221


 

Ik heb in 2019 vrijwilligerswerk geleverd aan een ontwikkelingsproject in Liziwazi, Malawi. Dit ging vanuit World Servants. Hier heb ik samen met een groep uit heel Nederland en locals een basisschool gebouwd. Omdat ik hier zo’n mooie ervaring heb opgedaan, heb ik me nog een keer opgegeven om deze keer naar Cinya, Oeganda te vertrekken. Dit doe ik samen met de actiegroep uit  Damwâld. Hier zullen wij 3 weken verblijven om een kleuterschool en latrines te bouwen.

Wij gaan in gesprek met de jongeren, ook is er meer ruimte om naar school als wij klaar zijn. Door gesprekken te voeren ontwikkeld de jongere zich omdat hij met iemand uit een andere cultuur en leefwijze spreekt, door naar school te gaan ontwikkeld de jongere zich door te leren.

De bevolking is altijd erg blij dat er een groep van World Servants komt. Als wij gaan bouwen komt het vaak voor dat hier locals bij aanwezig zijn. Zo bouwen de locals een band met elkaar op en helpen ze bouwen aan een betere toekomst voor de volgende generatie.

De vrijwilligers die bij het project zijn betrokken moeten voor het project actievoeren. Ook is het de bedoeling dat de vrijwilligers gaan bouwen op het project zelf, op het project gaat de hele groep vrijwilligers zich aanpassen naar de cultuur van de bevolking dus back to basic.

<naar website...>


onderwijsverbeteringsproject Nepal

(klik op het icoontje om de video te zien)

Onderwijsverbeteringsproject op 13 scholen in het Gorkhadistrict in Nepal. Kansarme jongeren uit dit afgelegen gebied in de Himalaya kunnen door het volgen van goed (praktijk) onderwijs opgroeien tot kansrijke en zelfstandige volwassenen die in hun eigen onderhoud kunnen voorzien.

Doel: Meer leerlingen in aanraking brengen met computers en internet; Leerprestaties ontwikkelen; De toegang tot onderwijs van gemarginaliseerde en sociaal achtergestelde gemeenschappen verbeteren.

Onze lokale partner Village Environment Nepal (VEN) voert het project uit in afstemming met SPN en Wilde Ganzen. Samenwerking met Wilde Ganzen leidt tot meer budget daar zij het actiebudget verhoogt met 50%. Wilde Ganzen en SPN monitoren de resultaten van het project. De bestuursleden van SPN bezoeken de projecten ter plaatse in Nepal en bespreken voortgang en resultaten met de betrokken bestuurders (schoolleiders, bestuur VEN en indien mogelijk lokale autoriteiten) Investeren in middelen (computers, science labs, bibliotheken, leermiddelen). Trainen van leraren (computerles, Engels).

<website...>


jonge vissers onder zeilDe Stichting “De Staverse jol” zet zich in om kleine houten vissersschepen te bewaren en een zinvolle invulling te geven aan het bewaren van dit cultureel erfgoed. Zo wordt ieder jaar een aantal keren met traditionele zeilende vissersschepen op traditionele wijze gevist op het IJsselmeer. Het is een idealistisch, enthousiast gebeuren voor stoere kerels en vrouwen die zich niet laten afschrikken door lichamelijke inspanning, door water en kou. Dergelijke visserij is uitvoerbaar voor sterke, volwassen mensen. Vooral omdat het varen met botters en aken veel lichamelijke kracht vraagt. Activiteiten met dergelijke schepen zijn bijna automatisch activiteiten voor volwassenen.

Naar onze mening is het enthousiasmeren van jongeren een belangrijke voorwaarde voor het behoud van deze traditionele veelal monumentale vissersschepen. Als we jongeren willen betrekken bij het behoud van deze schepen en werk op en langs het water in de voormalige Zuiderzeehavens zoals Workum, Hindeloopen en Stavoren en zelfs het kleinste haventje van Europa, Laaxum, dan moet dat met (zeil)scheepjes die voor jongelui hanteerbaar zijn.

De Staverse Jol is het kleinste volwaardige vissersschip van de Zuiderzee en juist dat scheepje is relatief eenvoudig te varen. Met een jol van zes meter kunnen ook jonge mensen probleemloos te zeilen. Zo’n schip is dus bij uitstek geschikt voor deze activiteiten. Toch kleeft er aan het bezit van een Staverse jol een zware last. Deze kleine scheepjes (ongeveer 6 meter in lengte) zijn een kostbaar bezit. Het onderhoud wordt voor velen een (te) zware last waardoor er veel houten Staverse jollen de nadagen van hun bestaan moeten slijten in een museum of te koop staan. Het vergt tijd en geld.

<website...>


regio 2
Groningen


kindervakantieweken Noord-Nederland


 

Elk jaar bieden we 400 kinderen, uit Groningen, Drenthe en Friesland, van zes t/m veertien jaar toffe vakantieweken vol lol, spelletjes en avontuur. Kinderen die een vakantie goed kunnen gebruiken omdat ze door omstandigheden vaak niet op vakantie kunnen.

160 vrijwilligers organiseren in de zomerperiode in totaal twaalf vakantieweken voor deze kinderen. Ook de uitvoering van deze vakantieweken vindt plaats met inzet van vrijwilligers. Kinderen (en daarmee hun ouders) wordt een fijne week geboden met veel plezier, ontspanning en contact met andere kinderen.

Na de zomer zijn er 400 kinderen, die net als hun klasgenoten, een mooi verhaal kunnen vertellen in de klas. 400 kinderen die 'gewoon' kind kunnen zijn.

<naar website...>


het fantastivalTijdens de coronacrisis is het eenzaamheidsgevoel onder jongeren gestegen en mede daardoor is het aantal mentale klachten onder jongeren toegenomen. Jimmy’s vindt dat hier iets aan moet gebeuren, en daarom organiseren wij een mini-festival voor eenzame jongeren die behoefte hebben aan meer sociale contacten.

We willen bereiken dat jongeren duurzame sociale contacten gaan maken: ze leren hopelijk jongeren kennen waarmee ze niet alleen tijdens het festival, maar ook daarna nog kunnen afspreken. We zullen de activiteiten tijdens het festival ook zo inrichten dat dit mogelijk is. Daarnaast willen we graag dat jongeren een leuke dag hebben met leeftijdsgenoten, nieuwe vaardigheden leren en vooral heel veel plezier hebben!

Het idee is dat we een dag kiezen waarop we bijna de hele dag een festival organiseren met verschillende activiteiten. Voorbeelden van activiteiten zijn; bubble voetbal, muziek maken, workshops over verschillende onderwerpen zoals drugs en safe social media en zelfs een friendship speeddate!  

Ons ideaal zou zijn dat elke jongere echt alleen naar het festival komt. Dit zodat je echt open staat om andere mensen te leren kennen. We snappen natuurlijk dat dit ook erg lastig is voor jongeren. Daarom zullen we ook op voorhand jongeren aan elkaar koppelen zodat ze op voorhand al iemand kennen en daarmee samen kunnen gaan.

Tijdens het festival zullen er ook verschillende jongeren van Jimmy’s rondlopen om mensen te helpen contact te zoeken. We weten zelf hoe lastig zoiets kan zijn, dus zetten we er alles op in om het zo gemakkelijk mogelijk te maken voor iedereen.

<website...>

de harde leerschoolProgramma’s voor jongvolwassenen met een forse achterstand tot de arbeidsmarkt.

De verschillende doelgroepen zo adequaat mogelijk te begeleiden om het maximaal haalbare uit de aanwezige mogelijkheden te halen. Deze doelstelling wordt bereikt door elke doelgroep een passend, doorlopend en onderscheidend opleidings- en begeleidingstraject te bieden, gevolgd door een geschikt nazorg- en mentoringprogramma.

Het einddoel: een zelfbewust individu met maatschappelijke betrokkenheid, een opleiding naar vermogen, diploma’s en een op zijn of haar capaciteiten afgestemde baan met toekomstperspectief.

naar website...


World Servants Haren

 

 

Jaarlijks gaan er 800 à 900 jongeren uit heel Nederland met World Servants op een werkvakantie naar een ontwikkelingsland. Daar bouwen ze aan bijvoorbeeld een school of kliniek. Deze projecten duren twee tot drie weken. In die tijd gebeurt er veel. Aan het eind van de drie weken staat er een gebouw waar de hele gemeenschap iets aan heeft. Een lokale partnerorganisatie helpt erbij dat er een leraar voor de klas komt en dat er lesboeken zijn of voor personeel in de door jouw gebouwde kliniek.

Maar, jongeren die deelnemen aan de projecten veranderen ook zelf. De ontmoeting met de bevolking in het buitenland maakt diepe indruk. Je praat en bouwt met ze en misschien speel je ook wel een potje voetbal. Ook verblijven de groepen dichtbij de gemeenschap. Je zult leren dat je iets voor een ander kunt betekenen, ver weg én dichtbij.

Komende zomer gaan de jongeren bouwen aan verandering in Nederland. Dit gaan zo onder andere doen bij instellingen voor mensen met een handicap of een beperking of voor mensen die in Nederland in armoede leven. Tegelijk zorgen de partner organisaties alsnog voor de bouw van de klaslokalen verder weg.

Het doel is tweeledig. De jongeren veranderen waardoor ze zich meer betrokken voelen met de maatschappij en meer vrijwilligerswerk gaan doen. Tegelijk wordt de gemeenschap in de projectlanden geholpen door bijvoorbeeld klaslokalen.

De filmpjes gaan over het project van 2019 met toen 10 jongeren uit Haren.

<naar website...>

world servants groep westerkwartier


 

In de zomer van 2021 gaan 25 jongeren vanuit het Westerkwartier deelnemen aan projecten van World Servants, wereldwijd op diverse plaatsen bouwen aan verandering door samen met de lokale bevolking bv. huizen, scholen of klinieken te realiseren. Verbetering van de levensstandaard voor de mensen 'daar' en een levensveranderende ervaring voor de jongeren 'hier'. Vanwege de coronapandemie gaan de reizen niet door, maar de projecten worden wel uitgevoerd met het geld dat door de jongeren wordt opgehaald met acties. Daarnaast gaan de jongeren zelf een project uitvoeren in Nederland, waarin er gebouwd wordt aan verandering voor kwetsbare groepen hier (mensen in armoede, mensen met een beperking etc).

Doel: Een stukje aandacht voor en levensverbetering van de mensen voor wie de projecten zijn, zowel in de derdewereldlanden als in Nederland. Daarnaast een levensveranderende ervaring voor de deelnemende jongeren. Ze ontdekken wat er speelt in de wereld en leren daarin hun eigen bewuste keuzes te maken. Ze ontdekken wie ze zijn, wat hun talent is en hoe ze dat optimaal kunnen benutten.

In de voorbereiding naar de projecten wordt er geld opgehaald om op reis te kunnen. Dit is voor een deel de kosten van de reis en het verblijf, maar ook de bouwkosten en alles wat er bij het project komt kijken. Deze acties zijn al een project op zich. Er zijn verkoopacties (aardappelen, potgrond), maar ook acties waarbij ontmoeting tussen diverse groepen centraal staat (stamppotbuffet, dienstenveiling waarin diverse aangeboden diensten worden geveild). Ook wordt er door de deelnemers hulp aangeboden bij allerlei (tuin) klussen, oppassen, sneeuwschuiven, hulp in de bediening op feestjes en nog veel meer. Hiervan leren de jongeren al veel. En dan moet het daadwerkelijk project nog komen, wat vol zit met ontmoetingen met mensen uit een compleet andere cultuur waarvan ontzettend veel te leren valt.

<naar website...>


regio 3
Drenthe


Drents jeugdmuziekweekendWij zijn muziekvereniging Crescendo in Sleen en muziekvereniging Excelsior in Oosterhesselen. Wij zijn buurdorpen. Het jeugdledental van beide verenigingen daalde, waardoor wij de handen ineen gestoken hebben en de jeugd/opleidingsorkesten samen hebben gevoegd. We hebben 2 opleidingsorkesten. Een beginnersorkest en een gevorderden orkest. Sindsdien loopt het ledental weer op.

Ons project bestaat uit een muziekweekend voor de muziek makende jeugd in Oosterhesselen en Sleen. Het weekend zal plaatsvinden bij een kampeerboerderij waar wij een weekend lang zullen samen muziek maken, elkaar beter leren kennen, plezier maken en een concert geven. Wij willen graag muziek instuderen waarmee wij ergens in het weekend een concert kunnen geven voor uitgenodigde bewoners van een bejaardenhuis. Wij nodigen de bewoners uit om bij ons op de kampeerboerderij een concert bij te wonen. Een echt dagje uit! Niets is mooier dan mensen blij maken met een muziekstuk waar je hard aan gewerkt hebt. Om het voor de bewoners van het bejaardenhuis nog leuker te maken gaan wij oud Drentse liedjes instuderen. De ouderen brengen wij hiermee terug naar vroeger. De ouderen kunnen die natuurlijk meezingen, de jeugd leert hiermee meer over de Drentse taal en het weekend krijgt hierdoor een leuk thema waar andere activiteiten aan gekoppeld kunnen worden zoals klootschieten en boerengolf.

Door de kinderen van Orkest in de klas nu al in dit muziekweekend mee te nemen, hopen wij nog meer enthousiasme los te maken met wellicht nieuwe leden als gevolg.

<website...>


dierenweide als levend museumDoel: Kinderen, buurtbewoners, ouderen, gehandicapten in contact/verbinding komen met dieren, groen, natuur, buiten-zijn. We weten uit ervaring dat kinderen en jeugd op zich zeer leergierig is, dus brengen we onze kennis en ervaring over middels lessen: zowel praktisch (rangers) als theoretisch (studenten AOC) en zorgen ervoor dat kinderen kunnen voelen - ruiken - aanraken - zelf doen.

Uiteindelijk doel: beseffen hoe kwetsbaar onze aarde is, dat ieder een rol heeft in het "rentmeesterschap" en dat het er toe doet, hoe en wat je zelf doet. Tot slotte hopen we dat kinderen en andere doelgroepen net zo enthousiast worden van omgang/verbinding met dieren - natuur - groen - ecologie.

Na de realisatie van de nog te bouwen zang- en siervogel voliere en aanleg van een leembodem-vijver is de dierenweide compleet, omdat de exploitatie en beheer niet groter, ingewikkelder en duurder mag worden. Echter er zijn nog veel inhoudelijke plannen en ambities. Daarom de metafoor van het museum. In een museum heb je een vaste collectie (de dierenweide) en wisselende exposities/collecties. Samen met studenten van AOC Meppel gaan de rangers (kids en jeugd die als vrijwilligers op de dierenweide werken) 1x 6 weken een wisselende collectie presenteren aan publiek maar ook aan school kinderen middels een lesprogramma en aan ouderen en gehandicapten d.m.v. infotainment-activiteiten. Deelnemers van dagcentrum van Cosis verzorgen dan de catering en bij slecht weer wijken we uit naar de scholen voor de kinderen en aula's van zorginstellingen voor de ouderen en gehandicapten. Aan het project werken mee: rangers, studenten van AOC, landschapsbeheer Drenthe, gemeente MD, zorginstellingen, kleindieren-, imker- siervogelvereniging.

<Facebook...>

el padrino jeugdcentrumEen jongerencentrum starten Als je jeugd op jonge leeftijd een plek geeft om bij elkaar te komen wordt er een basis gelegd voor de toekomst. Ze zullen graag willen komen op deze plek waar ze zichzelf mogen zijn binnen de kaders die er zijn. Ze laten voelen dat ze waardevol zijn, dat ze plannen mogen maken voor de toekomst, fun kunnen hebben met elkaar en elkaar leren kennen. Dit voorkomt op latere leeftijd ontspoorde jongeren en psychische problemen. Voorkomen van hanggedrag, met alle negatieve reacties die dit oproept, dat ze zich niet geaccepteerd voelen, dit gevoel omdraaien door een plek te creëren waar ze op een positieve manier betrokken en gezien worden.


Wij zijn er voor Jou

 


 Wij zijn er voor JOU is een project voor en door jongeren. Vrijwilligers van het Vrijwilligers traineeship hebben de handen ineengeslagen met Weerbaar Meppel en zijn een project gestart waar we tijd maken voor jongeren die door deze bizarre tijd het even niet meer zien zitten en hun hart willen luchten met koffie en thee, een wandeling willen maken of een andere activiteit willen doen. De vrijwilligers worden door de jongerencoach van Weerbaar Meppel gekoppeld aan een jongere die gebeld of geappt heeft. Vrijwilligers Weerbaar Meppel, de jongerencoaches van Weerbaar Meppel flyeren, bellen, mailen, zoeken via social media, de courant, de lokale radio contact met jongeren die het nu zo moeilijk hebben. We houden het  Laagdrempelig door het maken van een afspraak via een belletje of appje. De jongeren krijgen weer meer overzicht in wat er allemaal nog wel mogelijk is en een positiever toekomstbeeld. Licht aan het einde van de tunnel en het sociale aspect is hierin zeer belangrijk.


young leadersYoung Leaders is een landelijk pedagogisch activeringsprogramma voor jongeren in het kader van maatschappelijke diensttijd . Bij Young Leaders programma komen jongeren tien keer achter elkaar met dezelfde groep bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomsten leren zij op een leuke manier eigenschappen/kwaliteiten te ontdekken en vaardigheden te ontwikkelen. Na de training kunnen de jongeren gebruik maken van individuele coaching bij Scala om ambities te verwezenlijken en talenten verder te ontwikkelen. Daarnaast doen deelnemers na de training iets terug doen voor de maatschappij door voor anderen van betekenis te zijn middels het organiseren van activiteiten voor  andere inwoners(groepen).

Young Leaders bestaat uit een trainingsdeel en een activiteitendeel. In het trainingsgedeelte worden deelnemers in 10 bijeenkomsten uitgedaagd om zich te verdiepen in hun eigen kwaliteiten, de manier waarop zij die kunnen inzetten in hun eigen leven en voor hun woonbuurt, en versterken zij hun vaardigheden op het gebied van presenteren, organiseren en samenwerken. Tijdens deze training bedenken deelnemers een of meerdere plannen voor het organiseren van sociale activiteiten in hun buurt. Ook gaan zij alvast van start met de uitwerking van hun ideeën door een werkplan en begroting te maken. Deze training wordt gegeven door een gecertificeerde trainer.

In het activiteitendeel gaan zij deze plannen vervolgens waarmaken. Met ondersteuning van een coach gaan zij aan de slag met de uitvoering van de activiteiten die zij hebben bedacht. Voorbeelden van activiteiten die georganiseerd zijn: een buurtfeest voor jong en oud, een activiteitenmiddag voor kinderen in het zwembad in Haulerwijk, een sporttoernooi, een jongerendebat, koken voor eenzame ouderen en het eten rond brengen en bingo voor ouderen in een verzorgingstehuis.  Deelnemers kiezen zelf welke initiatieven zij voor hun buurt willen nemen.

<website...>

Heppie/Noppes kledingweggeefwinkel

 

 

Heppie en Noppes zijn twee kledingweggeefwinkels die zijn gevestigd in een buurtinfohuis en Dorpshuis. In de praktijk blijkt dat mensen met een smalle beurs veel baat hebben bij hergebruik van kleding. Juist door de Corona , zijn er naar wij verwachten veel mensen bijgekomen die het financieel lastig hebben. Na de Lockdown willen we een aantal kledingruilmiddagen en avonden organiseren zodat we de inwoners en met name de jeugd weer kunnen ontmoeten. We gaan periodiek meerdere kledingruildagen en avonden organiseren voor de verschillende leeftijdsgroepen. Hier geven we ook voorlichting over vervolgworkshops zoals modeshows, uiterlijke verzorging , kleding pimpen

Maatschappelijk heeft het project effect op het gebied van duurzaamheid, kleding krijgt een tweede kans dit is goed vanuit een duurzaam perspectief. De kledingindustrie is een van de grootste vervuilers, het geeft een boost op het gebied van leefomgeving, omzien naar elkaar en leren van elkaar dicht bij huis.

Na corona hopen we dat de jongeren het dorpshuis/buurtinfohuis weer weten te vinden Zodat ze deel kunnen nemen aan workshops en andere activiteiten. Een aanspreekpunt waar informele zorg aan formele zorg kan worden gekoppeld. Een laagdrempelige ontmoetingsplek waar mensen van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen helpen


we hebben een goed verhaal


De agrarische jongeren voelen sterk dat het maatschappelijk draagvlak voor de land- en tuinbouw afneemt. Er ontstaat afstand tussen ‘boer’ en ‘burger’. Op bijvoorbeeld sociale media komen zeer negatieve reacties op de sector, soms zelfs persoonlijke aanvallen in grove taal. Terwijl de agrarische jongeren juist trots zijn op hun sector, ze houden van het werk in die sector en ze zijn met hart en ziel verbonden aan het platteland. Zoals iedereen willen ze graag waardering. Het project wil agrarische jongeren leren om over hun werk te vertellen, om de sector een positief gezicht te geven op sociale media. Het project wil ze ook stimuleren om dat uit te voeren. Door middel van 3 trainingen willen we de communicatie online te verbeteren.

We willen dat de agrarische jongeren (weer) trots durven zijn op hun sector en op hun eigen rol daarin. We willen dat ze zich openstellen naar mensen buiten de sector en met opgeheven hoofd vertellen over hun werk en hun passie. De eerste stap is om ze te leren hoe ze op een goede manier op sociale media communiceren over de sector en hun werk hierin.

<website...>


ride and biteOrganiseren van een activiteit voor en door paardrijders met als doel geld inzamelen voor sinterklaascadeaus voor kinderen van ouders met een krappe beurs. 

Doel: kinderen gewoon kind laten zijn en kinderen erbij te betrekken bij het sinterklaasfeest

<website...>


regio 4
NW-Overijssel/Flevoland-N


musicalkamp


 

Musicalkamp is een kamp speciaal voor jongeren in de leeftijd van 12 t/m 19 jaar waarin 50 jongeren gezamelijk werken aan een musical die op de laatste dag twee keer wordt uitgevoerd. Dit doen zij onderleiding van vrijwillige dans- theater en zangdocenten. Tijdens het kamp overnachten wij met z'n allen in een groepsaccomodatie. Overdag wordt er gerepeteerd en s'avonds is er een avond activiteiten programma. Musicalkamp is voor iedereen die mee wil doen! Het doel van dit kamp is om jongeren een onvergetelijke tijd te bezorgen, hen in hun eigen kracht te zetten en een plek te bieden waarin iedereen mag zijn wie hij wil zijn. Tijdens het proces worden jongeren uitgedaagd om uit hun comfortzone te stappen en is er volledige ruimte voor talentontwikkeling. Jong en oud(er) gaan samen en moeten elkaar helpen en aansturen. Zij hebben de regie. Door de inzet op talentontwikkeling zorgen wij ervoor dat uitval wordt verminderd of voorkomen. Daarnaast gaan wij eenzaamheid tegen en zien we elk jaar weer dat er mooie en blijvende vriendschappen ontstaan.


jongerencentrum next level HardenbergVanaf 1 januari 2021 heeft Hardenberg na 10 jaar eindelijk weer een jongerencentrum! Momenteel is het jongerencentrum nog niet geopend, maar zijn de jongerenwerkers van de Stuw samen met een groep jongeren en vrijwilligers actief om deze zo snel mogelijk te kunnen openen!

Het jongerencentrum moet een veilige en sfeervolle plek zijn waar de jongeren zich thuis kunnen voelen. Jongeren willen er graag naar toe gaan om elkaar te ontmoeten. Het is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor en door jongeren. Daarbij staat het ontmoeten voorop en zullen de jongeren zelf actief deelnemen aan de organisatie en uitvoering van activiteiten. Concreet; een veilige en sfeervolle ontmoetingsplek voor en door jongeren waar talentontwikkeling, participatie, preventie en zelfontplooiing centraal staat.

<website...>


Sallandse kinderen in de knel (SKIK)Wij geven kinderen uit minima-gezinnen in Salland jaarlijks een mooi sinterklaascadeau. Door beperkte financiële middelen zit dat er in deze gezinnen vaak niet in. Wij  doen dit door met uiteenlopende acties en activiteiten (financiële) middelen op te halen, samenwerking met andere organisaties op gebied van minimabeleid, cadeaus inkopen bij Sallandse ondernemers, en met Rotarians, hun gezinnen en vrijwilligers cadeaus inpakken.

Dit draagt bij een de persoonlijke ontwikkeling doordat ze mee kunnen praten/doen op school met leeftijdsgenoten, een 'gevoel van erbij horen en gewoon zijn', actief deelnemen aan een (Nederlandse) traditie en (sommige) cadeaus stimuleren educatie en bieden mogelijkheden tot deelname aan culturele activiteiten.

<website...>


sint voor elk kindSint voor elk kind richt zich op kinderen van gezinnen die leven op (of onder) bijstandsniveau in Lelystad. Veelal komen zij niet toe aan culturele en sociale activiteiten en raken daarmee sociaal geïsoleerd. Deze kinderen missen kansen en kunnen bijvoorbeeld niet meedoen met tradities zoals Sinterklaas. In Lelystad gaat het om veel kinderen waaronder zo’n 1200 in de leeftijd van 4 – 10 jaar.

Wij geloven dat elk kind in Lelystad in staat moet worden gesteld deel te kunnen nemen in de maatschappij voor zijn/haar ontwikkeling, voor plezier, samen zijn, contact en eigenwaarde. Meedoen, culturele en creatieve ontwikkeling is belangrijk voor ieder kind, ongeacht afkomst, inkomen of maatschappelijke positie

Door het jaarlijks organiseren van een Sinterklaas feest in het Agoratheater in Lelystad voor zo'n 500 kinderen willen we bereiken dat kinderen op bijstandsniveau ook theater mogen beleven en een Sinterklaasviering met een cadeau.

<website...>

cultuur in de wijk


 

Cultuur in de Wijk is een project waarin kunst en welzijn samengaan. Het DNA van Cultuur in de Wijk (CW) bestaat uit twee componenten: reflecteren op actuele en universele thema’s door middel van kunst, en de verbinding van kunstenaars met jongeren en wijkbewoners. De deelnemers gaan aan de slag met de kunstenaar, die met hen reflecteert op universele thema’s en/of actualiteiten. Met de coaching van de kunstenaar worden de gegeven ervaringen, meningen en standpunten vertaald naar een creatief product. Tijdens dat proces stimuleert de kunstenaar de deelnemers kritisch te kijken naar het eigen ontwerp. De uiteindelijke kunstuiting verbeeldt wat de deelnemers ervaren of waar ze naar verlangen.

Doordat CW in mogelijkheden denkt kon er in de wijk een gezamenlijk project uitgevoerd worden, ondanks de pandemie, zodat er een positieve bijdrage aan de leefbaarheid in de wijk is gedaan.

Ouderen zijn betrokken geraakt bij jongeren en omgekeerd. En omdat jongeren op een positieve manier hun energie kwijt kunnen, is er minder reden tot klagen (bijvoorbeeld vanwege ‘hangjeugd’).

<naar website...>

 

sociale activering jongerenDe Stichting Meedoen maakt het mogelijk aanvullend op de gemeentelijke regelingen jongeren uit gezinnen met weinig financiële draagkracht zich verder kunnen ontwikkelen en deel kunnen nemen aan het sociale leven. Wij financieren jaarlijks 250 zwemabonnementen voor het openluchtbad, zodat kinderen die net hun zwemdiploma hebben gehaald onder toezicht van hun ouders hun zwemvaardigheden kunnen bijhouden en een leuke zomeractiviteit hebben.

Ook ondersteunen wij ongeveer 15 jongeren per jaar die extra lessen nodig hebben voor het ontwikkelen van hun talent. zowel op cultureel als ook op sportief gebied. Door de extra lessen hebben een aantal jongeren de toelatingsexamens voor het conservatorium kunnen halen en deze al met succes kunnen afronden. Ook heeft een aantal jongeren kunnen deelnemen aan nationale en wereldkampioenschappen, zowel op het gebied van sport en dans. Dit heeft zelfs een wereldkampioen opgeleverd.

Wij werken uitstekend samen met het kindloket van de gemeente Zwolle, de culturele aanbieders, de Zwolse theaters, de sportverenigingen en de sociale wijkteams in de gemeente Zwolle.

Maar het belangrijkste is dat kinderen hun dromen en ambities kunnen waarmaken er er geen kinderen om financiële redenen worden buitengesloten. Hierdoor hebben ze meer kansen om in hun volwassen leven de armoede te ontgroeien.

 

project URBN villageURBN Village bouwt, vanuit een onafhankelijke positie, aan een community voor en door jongeren. Binnen de hoofdpijlers Kunst & Cultuur, Onderwijs, Ondernemerschap en Persoonlijke ontwikkeling ondersteunen jongeren elkaar met 'optimale ontwikkeling' als doel. We werken daarbij samen met lokale, landelijke en zelfs Europese partners om een methodiek te ontwikkelen die zorgt voor extra groei en kansen voor jongeren. Alles vanuit co-creatie en met als doel jongeren zoveel mogelijk in de lead te zetten van hun eigen groeiproces. Dit om hun eigenaarschap en passie te stimuleren.

Wat je droom of doel ook is, bij URBN helpen we jongeren om hier een haalbaar plan voor te maken en ondersteunen we bij de uitvoering. Dit kan in de vorm van 1 op 1 sessies met een coach, maar ook simpelweg door met andere members te praten over je plannen en voortgang.

Een plan van aanpak en omringd zijn met soortgelijke mensen zijn allebei heel waardevol, maar ook een veilige locatie en de nodige faciliteiten zijn onmisbaar onderweg naar je doel. Daarom bieden we bij URBN:

• een inspirerende plek om te werken en meetings te houden
• apparatuur om muziek te maken en kleding te ontwerpen
• workshops om je skills te verbeteren
• professionals en experts aan wie je al je vragen kan stellen

Dit samen maakt URBN de ultieme plek om jezelf als jongere te ontwikkelen en nieuwe mensen te leren kennen. Samen kunnen we een betere toekomst creëren, wij doen er alles aan om dat waar te maken.

<Facebook...>


World Servants GH121

 

 

Dienstbare jongeren uit Wierden e.o. bouwen aan verandering.

Het project Ghana behelst het bouwen van woningen voor het medisch personeel. Samen met de inwoners van Tongo zal het leven ervaren worden in Ghana.  Het bouwen van woningen voor het medisch personeel heeft twee hoofddoelen:  De reistijd van medisch personeel van het gezondheidscentrum verkorten - Bij medische spoedgevallen sneller hulp kunnen aanbieden. Daarmee wordt dus gebouwd aan betere gezondheidszorg in Ghana.

Doel: verandering te weeg brengen. Dienstbaar zijn. Werken aan onderlinge binding. Versterken van je eigen geloofsleven. Voor en met elkaar. Leren van elkaars cultuur. Meedoen en meegaan is een avontuur dat het leven verandert. Het verbreedt de horizon van jongeren maar ook als begeleider. Er worden nieuwe vriendschappen gesticht, andere culturen ontdekt en grenzen verlegt. Oftewel dienen verandert alles!

<naar website...>

jeugdorkest vuurvogel

 (klik op het icoontje om de video te zien)

In deze periode van lockdown wil de dirigent verbinding zoeken met jongeren van Jeugdsymfonieorkest de Vuurvogel die elkaar zo intens missen. Muziek is hiervoor een ultiem middel, en al helemaal als men zich kan optrekken aan BN’ers. Daarom gaat hij een paar videoclips produceren waarbij het orkest een muzikaal begeleidende rol speelt bij de zang van een aantal Nederlandse sterren. De jongeren zullen hier positieve energie van krijgen.

Doel: de jongeren in deze moeilijke tijd waarbij men elkaar niet kan zien, toch het gevoel geven dat zij samen een project maken en opleveren. Hierbij is het van groot belang dat zij zich kunnen meten met en ondersteund vinden door professionals, bekende Nederlanders. Het gevoel geven van toch weer samen bezig zijn.

naar website...

 

stone city run

 (klik op het icoontje om de video te zien)

 De stichting heeft ten doel het organiseren van een jaarlijks sportief en muzikaal evenement in de gemeente Steenwijkerland, waardoor een bijdrage geleverd wordt aan het ontwikkelen van een gezonde en fitte leefstijl bij jong en oud en het ontwikkelen van muzikale talenten van jongeren. Dit in samenwerking met alle scholen (PO en VO) in de gemeente Steenwijkerland, VO- scholen in Wolvega (deelnemers), stichting Vestingstad Steenwijk, scoutinggroep Johan van den Kornput (vrijwilligers) en atletiekvereniging Start ’78 (organisatie)

De SCR is een groots en sfeervol loopfestijn waaraan alle brugklasleerlingen van de scholen voor het voortgezet onderwijs uit Steenwijk en Wolvega meedoen. Daarnaast is er al een behoorlijke deelname uit het basisonderwijs en doen er heel veel “gewone” hardlopers mee. Graag willen we van de Stone City Run een jaarlijks terugkerend sportfestijn maken waaraan ook leerlingen van basisscholen in de gemeente Steenwijkerland, net zoals alle leerlingen van de brugklassen van het voortgezet onderwijs, structureel deelnemen.

<naar website...>

 

world servants IJsselmuiden - Sierra Leone

(klik op het icoontje om de video te zien)

In de herfst van 2021 vertrekken wij met een groep vanuit de Hervormde Gemeente De Hoeksteen te IJsselmuiden naar Sierra Leone. Wij gaan daar in het dorpje Barmoi Luma twee klaslokalen bouwen voor een school die is opgestart door pastor Peter Kamara. In Sierra Leone wordt een school pas door de overheid gefinancierd als er een goed schoolgebouw staat en dat is nu juist het probleem. De school heeft daar geen geld voor. Daarom wordt er nu een hoog bedrag aan schoolgeld gevraagd om onder andere de leerkrachten van de school te kunnen betalen. Door de hoge kosten kunnen veel kinderen niet naar school. Als groep van De Hoeksteen willen wij graag ons geloof handen en voeten geven. Daarom heeft De Hoeksteen besloten om in samenwerking met de stichting World Servants (ANBI-instelling) dit project te steunen.

Door het meebouwen aan klaslokalen, krijgen kinderen in Barmoi Luma een omgeving waar ze veilig kunnen spelen en hun zelf kunnen ontplooien zowel educatief als op sociaal gebied.

De klaslokalen zorgen ervoor dat de school, wordt erkent als school en in aanmerking komt voor subsidie van de overheid waardoor het onderwijs gratis kan worden aangeboden.

<website...>


jongerenproject Oekraïne

(klik op het icoontje om de video te zien)

Ieder jaar gaat er een groep vanuit de ‘Hervormde Gemeente De Hoeksteen’ uit IJsselmuiden naar een ontwikkelingsproject toe. In de zomer van 2021 gaat deze reis naar Oekraïne toe. Deze reis wordt georganiseerd voor jongeren van 16 tot 21 jaar. 54 jongeren en 14 stuurgroepleden. Zowel gemeenteleden als niet-gemeenteleden slaan de handen ineen om zich in te zetten voor hun naaste. Deze reis gaan we maken vanuit de organisatie de Hervormde gemeente de Hoeksteen en is samenwerking met Youth for Christ (YFC) Ukrain. Dit is een christelijke organisatie die jongeren opzoekt, hen steun biedt en helpt in hun ontwikkeling.

We gaan in Gorohiv (Oekraine) een papierfabriek renoveren tot een dagcentrum. We pakken nog particuliere projecten op (bij gezinnen thuis) en we gaan een kinderprogramma verzorgen.

Onze doelen zijn samen te vatten in drie kernwoorden: ontwikkeling, impact en verbinding.

We trekken een heel jaar lang op met de jongeren. We hebben verschillende ontmoetingsmomenten en we voeren samen acties. Tijdens de jongeren ontmoetingsmomenten zijn er ook momenten dat we serieus met elkaar in gesprek gaan. We creëren met elkaar een vertrouwensband en laten merken dat iedereen erbij hoort en er mag zijn. Als je veel met elkaar praat, merk je dat iedereen zijn zorgen heeft en merk je ook dat je makkelijk voor iemand wat kan betekenen. Ook de impact van het bouwen en samenwerken met de mensen uit Oekraine dragen bij, bij onze doelen!

<Facebook...>

Rotary wil projecten stimuleren, die bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van jongeren, en maatschappelijk effect hebben...