SPELREGELS

 

 

 

VOORWAARDEN DEELNAME:

 

·

gemikt wordt op projecten die actie stimuleren in relatie tot jongeren in de leeftijd van 0 tot 27 jaar

·

elk bedrijf, publieke instelling of private organisatie kan zich aanmelden

·

de inschrijving moet worden ondersteund door een Rotaryclub

·

aanmelding uitsluitend online op de website van district Noord-Nederland

·

voorstellen dienen te worden ingediend van 15 maart 2020 tot 1 mei 2020

·

De jury bestaat dit jaar uit:
Lambert Zwiers voorzitter,
Judith Gunneweg lid,
Nabil Sahhar lid
en Hans Klopstra secretaris

·

De jury nomineert uit de inzendingen maximaal zeven projecten

·

de uitreiking van de Rotarystimuleringsprijs vindt plaats op dinsdagavond 19 mei 2020 in Hotel Van der Valk te Assen

·

de genomineerden presenteren hun project aan het publiek d.m.v. een elevatorpitch van maximaal drie minuten

·

de publieksstemming en het juryoordeel samen bepalen de winnaars, die bekend worden gemaakt door de gouverneur

·

de prijzen bedragen € 5.000,= . € 2.000,= en € 1.000,=

 

 

 

POWERPOINT-PRESENTATIE

 

Bij de aanmelding moet een PowerPoint-presentatie (géén PDF!!!) over uw project worden geüpload, zodat de jury dit bij iedereen kan laten meewegen in haar oordeel. Deze presentatie dient aan strikte eisen te voldoen:

 

1.

Maximaal 6 sheets

2.

Geen “sheet-in-sheet” (dus niet één sheet die telkens nieuwe of aanvullende elementen heeft)

3.

Geen verbinding zoeken met het internet

4.

Geen filmpjes vertonen

5.

Geen geluiden of muziek bevatten

6.

De sheets mogen niet automatisch afspelen, beweegbare elementen zijn op zich wel toegestaan.

7.

De gehele PPT mag maximaal 5 MB groot zijn

8.

Alléén een *.ppt of *.pptx-bestand wordt door de jury geaccepteerd!

 

Niet voldoen aan deze voorwaarden is reden om de aanmelding af te wijzen. In ieder geval heeft het project op de slotavond dan geen PowerPointpresentatie… De zeven finalisten zullen de presentatie ook daadwerkelijk voor publiek moeten houden...

 

 

 

BEOORDELINGSCRITERIA VAN DE JURY

 

·

Wat is de realistische uitvoerbaarheid van het project?

·

Hoe groot is de betrokkenheid van de uitvoerende mensen bij het project?

·

Wat is de maatschappelijke impact?

·

Is het project een inspiratiebron voor anderen?

·

Is het project actueel?

·

Wat is de betrokkenheid van de club zelf?

·

Kan het project als voorbeeld dienen voor andere Rotaryclubs in Nederland?

 

 

 

AANMELDEN

 

klik op de gele knop om direct naar het aanmeldformulier te gaan

 

(Hiervoor heeft u de tijd van 15 maart tot 1 mei. Daarna worden geen aanmeldingen meer in behandeling genomen)

 

…AANMELDEN…