© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.
xx

stimuleringsprijs 2021

Zet je jongerenproject in de schijnwerpers!

Juist in coronatijd staan veel projecten onder druk en is het voor met name jongeren extra lastig om hun weg in de maatschappij te (blijven) vinden. Daarom is de stimuleringsprijs voor jongerenprojecten meer dan ooit van groot belang.
 
Kan jouw jongerenproject de schijnwerpers en het prijzengeld in deze tijd als ondersteuning goed gebruiken? In 2021 organiseerden de Rotaryclubs in district Noord-Nederland voor de vijfde keer de Rotarystimuleringsprijs.
 
Het district Noord-Nederland bestaat uit de vier regio's Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland/Overijssel.
 
De verkiezing werd in 2021 anders georganiseerd dan in de voorgaande jaren.


video: Vera Linn Harthoorn, de winnares van 2019, vertelt over de spin-off van de prijs.
hoe kon je meedoen?

Je maakte een filmpje van maximaal 3 minuten over het project waarin een zo goed mogelijk beeld werd gegeven van het project. Je vertelde bijvoorbeeld in een wervend praatje over het doel van het project, hoe het werkt en wat je doet. Daarnaast werd het project zo volledig mogelijk beschreven op het digitale aanmeldformulier. Het aanmeldformulier met de link naar je filmpje stuurde je zelf in (dus niet via een andere organisatie of Rotaryclub).

N.B. uitsluitend video's op YouTube of Vimeo worden geaccepteerd!


wanneer kon je het project aanmelden?

Vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021 kon je het project aanmelden.

video: (bij wijze van voorbeeld) de allerlaatste inzending van 2021

wat is het prijzengeld?

 

Er is een geldprijs van € 2.500 voor de prijswinnaar per regio
(in totaal dus 4 x € 2.500).

De districtswinnaar wordt door een vakjury uit de vier regiowinnaars gekozen en krijgt een verdubbeling van de prijs.

  

welke jongerenprojecten mochten meedoen?

Verenigingen en stichtingen konden projecten indienen die aan de volgende criteria voldoen:

  • Het project draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van jonge mensen (van 0-27 jaar)
  • De uitvoerbaarheid van het project is realistisch
  • Er zijn vrijwilligers bij de uitvoering van het project betrokken
  • Het project heeft maatschappelijk effect

 Het mocht een nieuw project zijn, of voortborduren op bestaande initiatieven. Het kon gaan om een lokaal, regionaal, landelijk of internationaal project. Er bestaat een link van het project met één (of meer) van de vier regio’s. Het is geen voorwaarde dat het project een link heeft met een Rotaryclub. Heeft het project eerder een Rotarystimuleringsprijs gewonnen, dan is het project uitgesloten van deelname.

hoe vindt de verkiezing plaats?

In mei 2021 vindt de verkiezing voor de Rotarystimuleringsprijs digitaal plaats. De verkiezing bestaat uit twee rondes.

In de eerste ronde wordt per regio het winnende project gekozen. Alle Rotaryclubs in de betreffende regio verdelen hun punten over de projecten die meedoen in hun regio. Het project met het hoogst aantal punten wint de eerste prijs voor die regio.

Op zaterdag 29 mei brengt de vakjury in de tweede ronde haar stem uit op de vier regiowinnaars. Deze zullen worden uitgenodigd om via Zoom aanwezig te zijn. Het project met het hoogst aantal punten wint daarmee de districtshoofdprijs.

platform voor genomineerden en winnaars

Alle projecten die meedoen en dus voldoen aan de gestelde criteria, worden een jaar lang vermeld op de website van de Rotarystimuleringsprijs. Daarmee ontstaat een platform van jongerenprojecten die zichtbaar zijn voor alle Rotaryclubs en andere organisaties waardoor spin-offmogelijkheden worden vergroot.

De filmpjes/presentaties van de prijswinnaars blijven - indien mogelijk - langer zichtbaar op de website.