© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

overzicht aanmeldingen


regio 1
Friesland


regiowinnaar:


IEDER KIND EEN ZWEMDIPLOMA: NU MEEDOEN, IS LATER MEETELLEN!Via Stichting Leergeld kunnen kinderen vanaf 6 jaar (i.v.m. Fysieke en cognitieve ontwikkeling) op zwemles voor het zwemdiploma A, voor gezinnen die in situaties verkeren waarbij het financieel (120% sociaal minimumloon, schuldsanering of uitkeringsgerechtigden) niet haalbaar is. Er zijn met lokale zwembaden afspraken om voor een vast tarief een kind de mogelijkheid te bieden om het zwemdiploma te halen, ongeacht hoe dit traject duurt. Zo kunnen kinderen veilig buiten spelen en kunnen meedoen aan zwemfeestjes.

<naar website...>


Jong Present


 

In juli 2020 is Present Noordwest Friesland begonnen met het aanbieden van een traineeship. We hopen hiermee een beweging van jongeren te creëren die de nieuwe generatie vormt van goed doen voor de maatschappij. Een traineeship is een periode van minimaal 80 uur waarin de jongere aan de slag gaat met doelen waar hij/zij aan wil werken. Persoonlijke groei, behulpzaamheid en energie staan bij ons centraal. De jongere werkt mee in een vrijwilligersgroep die bij aangemelde hulpvragers een klus uitvoeren, of ze organiseren een sociaal project (high tea voor ouderen, wandelen met ouderen of verstandelijk beperkte mensen).

naar website...

 

netwerk time to connectNetwerk Time to Connect is een jongeren vrijwilligersnetwerk in Leeuwarden, dat sinds november 2019 actief is. Wij hebben als doel hulp en netwerk te bieden aan (kwetsbare) inwoners van de stad Leeuwarden, door de inzet van jonge vrijwilligers (15 tot 30 jaar). Wij inspireren en activeren jongeren als het gaat om hulp bieden aan de ander.   

<website...>

Bis Berne Iepenloftspul


 

Al meer dan 30 jaar in juni spelen de kinderen van de groepen 7 en 8 uit de Greidhoeke van Fryslân een openlucht toneelvoorstelling(Iepenloftspul), waarvoor je in januari auditie doet en waar je als je hier door heen bent vanaf eind januari iedere woensdagmiddag en zaterdagochtend voor aan het repeteren bent met een artistiek team tot en met de 6 voorstellingen in juni. De voorstellingen zijn in het Fries en ook de kinderen die dat van huis uit niet gewend zijn kunnen dit in juni vloeiend spreken.

<naar website...>

 

't stationnetjeBij 't Stationnetje staat ontmoeting, autonomie en inzicht in eigen kunnen centraal! ’t Stationnetje is een plek voor jongeren tussen de 14 en 27 jaar in het stationsgebouw van Hurdegaryp en in Buitenpost, woonachtig in de gemeente Tytsjerksteradiel of Achtkarspelen.  Jongeren die weer naar school willen, maar niet weten welke opleiding of al langer thuis zitten? Aan het werk, maar moeite hebben met solliciteren, ritme etc? Maar ook voor jongeren die een eigen bedrijf willen starten. Hun geldzaken op orde willen krijgen of aan zichzelf willen werken. Doel: het verbeteren van sociaal functioneren van jongeren. 

<naar website...>


terra novaTerra Nova is een multidisciplinair kunstproject waar de kinderen van azc Burgum zowel manueel als digitaal aan de slag gaan met hun eigen fantasie; een maak-workshop en een digitale game building workshop ineen. TerraNova gaat over ruimtereizen, ontdekkingstochten en het bouwen van futuristische werelden. Over nadenken over nieuwe oplossingen voor actuele en toekomstige problemen op aarde. Het primaire doel is de deelnemende kinderen zich aan de hand van verschillende kunstdisciplines bewust te maken van hun eigen artistieke potentie. 

<website...>

World Servants UG221


 

Ik heb in 2019 vrijwilligerswerk geleverd aan een ontwikkelingsproject in Liziwazi, Malawi. Dit ging vanuit World Servants. Hier heb ik samen met een groep uit heel Nederland en locals een basisschool gebouwd. Omdat ik hier zo’n mooie ervaring heb opgedaan, heb ik me nog een keer opgegeven om deze keer naar Cinya, Oeganda te vertrekken. Dit doe ik samen met de actiegroep uit  Damwâld. Hier zullen wij 3 weken verblijven om een kleuterschool en latrines te bouwen.

<naar website...>


onderwijsproject Nepal

Onderwijsverbeteringsproject op 13 scholen in het Gorkhadistrict in Nepal. Kansarme jongeren uit dit afgelegen gebied in de Himalaya kunnen door het volgen van goed (praktijk) onderwijs opgroeien tot kansrijke en zelfstandige volwassenen die in hun eigen onderhoud kunnen voorzien.

Doel: Meer leerlingen in aanraking brengen met computers en internet; Leerprestaties ontwikkelen; De toegang tot onderwijs van gemarginaliseerde en sociaal achtergestelde gemeenschappen verbeteren.

<website...>


jonge vissers onder zeilDe Stichting “De Staverse jol” zet zich in om kleine houten vissersschepen te bewaren en een zinvolle invulling te geven aan het bewaren van dit cultureel erfgoed. Zo wordt ieder jaar een aantal keren met traditionele zeilende vissersschepen op traditionele wijze gevist op het IJsselmeer. Activiteiten met dergelijke schepen zijn bijna automatisch activiteiten voor volwassenen.

Naar onze mening is het enthousiasmeren van jongeren een belangrijke voorwaarde voor het behoud van deze traditionele veelal monumentale vissersschepen. Als we jongeren willen betrekken bij het behoud van deze schepen en werk op en langs het water dan moet dat met (zeil)scheepjes die voor jongelui hanteerbaar zijn.

<website...>


World Servants BeetsterzwaagKomende zomer gaan wij met een groep jongeren in tien dagen een leegstaande slachterij ombouwen tot een jongerencentrum. Dit doen wij in de wijk Laakkwartier in Den Haag. Momenteel hebben jongeren geen plaats om samen te komen. Daar willen wij verandering in brengen. In het jongerencentrum komt een muziekstudio waar de jongeren hun muzikale talent kunnen ontwikkelen. 

<website...>


regio 2
Groningen


regiowinnaar:


kindervakantieweken Noord-NederlandElk jaar bieden we 400 kinderen, uit Groningen, Drenthe en Friesland, van zes t/m veertien jaar toffe vakantieweken vol lol, spelletjes en avontuur. Kinderen die een vakantie goed kunnen gebruiken omdat ze door omstandigheden vaak niet op vakantie kunnen. 160 vrijwilligers organiseren in de zomerperiode in totaal twaalf vakantieweken voor deze kinderen. Ook de uitvoering van deze vakantieweken vindt plaats met inzet van vrijwilligers. Kinderen (en daarmee hun ouders) wordt een fijne week geboden met veel plezier, ontspanning en contact met andere kinderen. Na de zomer zijn er 400 kinderen, die net als hun klasgenoten, een mooi verhaal kunnen vertellen in de klas. 400 kinderen die 'gewoon' kind kunnen zijn.

<naar website...>


het fantastivalTijdens de coronacrisis is het eenzaamheidsgevoel onder jongeren gestegen en mede daardoor is het aantal mentale klachten onder jongeren toegenomen. Jimmy’s vindt dat hier iets aan moet gebeuren, en daarom organiseren wij een mini-festival voor eenzame jongeren die behoefte hebben aan meer sociale contacten.

<website...>

de harde leerschoolProgramma’s voor jongvolwassenen met een forse achterstand tot de arbeidsmarkt.

De verschillende doelgroepen zo adequaat mogelijk te begeleiden om het maximaal haalbare uit de aanwezige mogelijkheden te halen. Deze doelstelling wordt bereikt door elke doelgroep een passend, doorlopend en onderscheidend opleidings- en begeleidingstraject te bieden, gevolgd door een geschikt nazorg- en mentoringprogramma.

Het einddoel: een zelfbewust individu met maatschappelijke betrokkenheid, een opleiding naar vermogen, diploma’s en een op zijn of haar capaciteiten afgestemde baan met toekomstperspectief.

naar website...


World Servants Haren

 

 

Jaarlijks gaan er 800 à 900 jongeren uit heel Nederland met World Servants op een werkvakantie naar een ontwikkelingsland. Daar bouwen ze aan bijvoorbeeld een school of kliniek. Deze projecten duren twee tot drie weken. In die tijd gebeurt er veel. Aan het eind van de drie weken staat er een gebouw waar de hele gemeenschap iets aan heeft. Een lokale partnerorganisatie helpt erbij dat er een leraar voor de klas komt en dat er lesboeken zijn of voor personeel in de door jou gebouwde kliniek.

De filmpjes gaan over het project van 2019 met toen 10 jongeren uit Haren.

<naar website...>

world servants groep westerkwartier


 

In de zomer van 2021 gaan 25 jongeren vanuit het Westerkwartier deelnemen aan projecten van World Servants, wereldwijd op diverse plaatsen bouwen aan verandering samen met de lokale bevolking. Verbetering van de levensstandaard voor de mensen 'daar' en een levensveranderende ervaring voor de jongeren 'hier'. Vanwege de coronapandemie gaan de reizen niet door, maar de projecten worden wel uitgevoerd met het geld dat door de jongeren wordt opgehaald met acties. Daarnaast gaan de jongeren zelf een project uitvoeren in Nederland.

<naar website...>


regio 3
Drenthe


regiowinnaar en hoofdprijs


young leadersYoung Leaders is een landelijk pedagogisch activeringsprogramma voor jongeren in het kader van maatschappelijke diensttijd . Bij Young Leaders programma komen jongeren tien keer achter elkaar met dezelfde groep bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomsten leren zij op een leuke manier eigenschappen/kwaliteiten te ontdekken en vaardigheden te ontwikkelen. Na de training kunnen de jongeren gebruik maken van individuele coaching bij Scala om ambities te verwezenlijken en talenten verder te ontwikkelen.

<naar website...>


Drents jeugdmuziekweekendOns project bestaat uit een muziekweekend voor de muziek makende jeugd in Oosterhesselen en Sleen. Het weekend zal plaatsvinden bij een kampeerboerderij waar wij een weekend lang zullen samen muziek maken, elkaar beter leren kennen, plezier maken en een concert geven. Wij willen graag muziek instuderen waarmee wij ergens in het weekend een concert kunnen geven voor uitgenodigde bewoners van een bejaardenhuis. 

<website...>


dierenweide als levend museumDoel: Kinderen, buurtbewoners, ouderen, gehandicapten in contact/verbinding komen met dieren, groen, natuur, buiten-zijn. We weten uit ervaring dat kinderen en jeugd op zich zeer leergierig is, dus brengen we onze kennis en ervaring over middels lessen: zowel praktisch (rangers) als theoretisch (studenten AOC) en zorgen ervoor dat kinderen kunnen voelen - ruiken - aanraken - zelf doen. Uiteindelijk doel: beseffen hoe kwetsbaar onze aarde is, dat ieder een rol heeft in het "rentmeesterschap" .

<Facebook...>

el padrino jeugdcentrumEen jongerencentrum starten Als je jeugd op jonge leeftijd een plek geeft om bij elkaar te komen wordt er een basis gelegd voor de toekomst. Ze zullen graag willen komen op deze plek waar ze zichzelf mogen zijn binnen de kaders die er zijn. Ze laten voelen dat ze waardevol zijn, dat ze plannen mogen maken voor de toekomst, fun kunnen hebben met elkaar en elkaar leren kennen. Dit voorkomt op latere leeftijd ontspoorde jongeren en psychische problemen. Voorkomen van hanggedrag, met alle negatieve reacties die dit oproept, dat ze zich niet geaccepteerd voelen, dit gevoel omdraaien door een plek te creëren waar ze op een positieve manier betrokken en gezien worden.


Wij zijn er voor Jou

 


 Wij zijn er voor JOU is een project voor en door jongeren. Vrijwilligers van het Vrijwilligers traineeship hebben de handen ineengeslagen met Weerbaar Meppel en zijn een project gestart waar we tijd maken voor jongeren die door deze bizarre tijd het even niet meer zien zitten en hun hart willen luchten met koffie en thee, een wandeling willen maken of een andere activiteit willen doen. De vrijwilligers worden door de jongerencoach van Weerbaar Meppel gekoppeld aan een jongere die gebeld of geappt heeft. We houden het  Laagdrempelig door het maken van een afspraak via een belletje of appje. 


ride and biteOrganiseren van een activiteit voor en door paardrijders met als doel geld inzamelen voor sinterklaascadeaus voor kinderen van ouders met een krappe beurs. 

Doel: kinderen gewoon kind laten zijn en kinderen erbij te betrekken bij het sinterklaasfeest

<website...>

Heppie/Noppes kledingweggeefwinkel

 

 

Heppie en Noppes zijn twee kledingweggeefwinkels die zijn gevestigd in een buurtinfohuis en Dorpshuis. In de praktijk blijkt dat mensen met een smalle beurs veel baat hebben bij hergebruik van kleding. Juist door de Corona , zijn er naar wij verwachten veel mensen bijgekomen die het financieel lastig hebben. Na de Lockdown gaan we periodiek meerdere kledingruildagen en avonden organiseren voor de verschillende leeftijdsgroepen. Hier geven we ook voorlichting over vervolgworkshops zoals modeshows, uiterlijke verzorging, kleding pimpen.


we hebben een goed verhaal


De agrarische jongeren voelen sterk dat het maatschappelijk draagvlak voor de land- en tuinbouw afneemt. Er ontstaat afstand tussen ‘boer’ en ‘burger’. Op bijvoorbeeld sociale media komen zeer negatieve reacties op de sector, soms zelfs persoonlijke aanvallen in grove taal. Terwijl de agrarische jongeren juist trots zijn op hun sector, ze houden van het werk in die sector en ze zijn met hart en ziel verbonden aan het platteland. Zoals iedereen willen ze graag waardering. Het project wil agrarische jongeren leren om over hun werk te vertellen, om de sector een positief gezicht te geven op sociale media. Het project wil ze ook stimuleren om dat uit te voeren. Door middel van 3 trainingen willen we de communicatie online te verbeteren.

<website...>


regio 4
NW-Overijssel/Flevoland-N


regiowinnaar:


project URBN villageURBN Village bouwt, vanuit een onafhankelijke positie, aan een community voor en door jongeren. Binnen de hoofdpijlers Kunst & Cultuur, Onderwijs, Ondernemerschap en Persoonlijke ontwikkeling ondersteunen jongeren elkaar met 'optimale ontwikkeling' als doel. We werken daarbij samen met lokale, landelijke en zelfs Europese partners om een methodiek te ontwikkelen die zorgt voor extra groei en kansen voor jongeren. Alles vanuit co-creatie en met als doel jongeren zoveel mogelijk in de lead te zetten van hun eigen groeiproces. Dit om hun eigenaarschap en passie te stimuleren. Bij URBN helpen we jongeren om hier een haalbaar plan voor te maken en ondersteunen we bij de uitvoering.

<naar Facebook...>


musicalkamp


 

Musicalkamp is een kamp speciaal voor jongeren in de leeftijd van 12 t/m 19 jaar waarin 50 jongeren gezamelijk werken aan een musical die op de laatste dag twee keer wordt uitgevoerd. Dit doen zij onder leiding van vrijwillige dans- theater- en zangdocenten. Tijdens het kamp overnachten wij met z'n allen in een groepsaccomodatie. Tijdens het proces worden jongeren uitgedaagd om uit hun comfortzone te stappen en is er volledige ruimte voor talentontwikkeling. Door de inzet op talentontwikkeling zorgen wij ervoor dat uitval wordt verminderd of voorkomen. 


jongerencentrum next level HardenbergVanaf 1 januari 2021 heeft Hardenberg na 10 jaar eindelijk weer een jongerencentrum! Dit moet een veilige en sfeervolle plek zijn waar de jongeren zich thuis kunnen voelen. Concreet; een veilige en sfeervolle ontmoetingsplek voor en door jongeren waar talentontwikkeling, participatie, preventie en zelfontplooiing centraal staat.

<website...>


Sallandse kinderen in de knel (SKIK)Wij geven kinderen uit minima-gezinnen in Salland jaarlijks een mooi sinterklaascadeau. Door beperkte financiële middelen zit dat er in deze gezinnen vaak niet in. Wij  doen dit door met uiteenlopende acties en activiteiten (financiële) middelen op te halen, samenwerking met andere organisaties op gebied van minimabeleid, cadeaus inkopen bij Sallandse ondernemers, en met Rotarians, hun gezinnen en vrijwilligers cadeaus inpakken. Dit draagt bij een de persoonlijke ontwikkeling doordat ze mee kunnen praten/doen op school met leeftijdsgenoten, een 'gevoel van erbij horen en gewoon zijn'.

<website...>

cultuur in de wijk


 

Cultuur in de Wijk is een project waarin kunst en welzijn samengaan. Het DNA van Cultuur in de Wijk (CW) bestaat uit twee componenten: reflecteren op actuele en universele thema’s door middel van kunst, en de verbinding van kunstenaars met jongeren en wijkbewoners. De deelnemers gaan aan de slag met de kunstenaar, die met hen reflecteert op universele thema’s en/of actualiteiten. Met de coaching van de kunstenaar worden de gegeven ervaringen, meningen en standpunten vertaald naar een creatief product. Tijdens dat proces stimuleert de kunstenaar de deelnemers kritisch te kijken naar het eigen ontwerp. De uiteindelijke kunstuiting verbeeldt wat de deelnemers ervaren of waar ze naar verlangen.

<naar website...>

 

sociale activering jongerenDe Stichting Meedoen maakt het mogelijk aanvullend op de gemeentelijke regelingen jongeren uit gezinnen met weinig financiële draagkracht zich verder kunnen ontwikkelen en deel kunnen nemen aan het sociale leven. Wij financieren jaarlijks 250 zwemabonnementen voor het openluchtbad, zodat kinderen die net hun zwemdiploma hebben gehaald onder toezicht van hun ouders hun zwemvaardigheden kunnen bijhouden en een leuke zomeractiviteit hebben. Ook ondersteunen wij ongeveer 15 jongeren per jaar die extra lessen nodig hebben voor het ontwikkelen van hun talent. zowel op cultureel als ook op sportief gebied. 

 

sint voor elk kindSint voor elk kind richt zich op kinderen van gezinnen die leven op (of onder) bijstandsniveau in Lelystad. Veelal komen zij niet toe aan culturele en sociale activiteiten en raken daarmee sociaal geïsoleerd. Deze kinderen missen kansen en kunnen bijvoorbeeld niet meedoen met tradities zoals Sinterklaas. Door het jaarlijks organiseren van een Sinterklaas feest in het Agoratheater in Lelystad voor zo'n 500 kinderen willen we bereiken dat kinderen op bijstandsniveau ook theater mogen beleven en een Sinterklaasviering met een cadeau.

<website...>

jeugdorkest vuurvogel

In deze periode van lockdown wil de dirigent verbinding zoeken met jongeren van Jeugdsymfonieorkest de Vuurvogel die elkaar zo intens missen. Muziek is hiervoor een ultiem middel, en al helemaal als men zich kan optrekken aan BN’ers. Daarom gaat hij een paar videoclips produceren waarbij het orkest een muzikaal begeleidende rol speelt bij de zang van een aantal Nederlandse sterren. De jongeren zullen hier positieve energie van krijgen. Doel: de jongeren in deze moeilijke tijd waarbij men elkaar niet kan zien, toch het gevoel geven dat zij samen een project maken en opleveren. Hierbij is het van groot belang dat zij zich kunnen meten met en ondersteund vinden door professionals, bekende Nederlanders. Het gevoel geven van toch weer samen bezig zijn.

naar website...

 

stone city run

De SCR is een groots en sfeervol loopfestijn waaraan alle brugklasleerlingen van de scholen voor het voortgezet onderwijs uit Steenwijk en Wolvega meedoen. Daarnaast is er al een behoorlijke deelname uit het basisonderwijs en doen er heel veel “gewone” hardlopers mee. Graag willen we van de Stone City Run een jaarlijks terugkerend sportfestijn maken waaraan ook leerlingen van basisscholen in de gemeente Steenwijkerland, net zoals alle leerlingen van de brugklassen van het voortgezet onderwijs, structureel deelnemen.

<naar website...>

 

world servants IJsselmuiden - Sierra Leone

In de herfst van 2021 vertrekken wij met een groep vanuit de Hervormde Gemeente De Hoeksteen te IJsselmuiden naar Sierra Leone. Wij gaan daar in het dorpje Barmoi Luma twee klaslokalen bouwen voor een school die is opgestart door pastor Peter Kamara. In Sierra Leone wordt een school pas door de overheid gefinancierd als er een goed schoolgebouw staat en dat is nu juist het probleem. De school heeft daar geen geld voor. Daarom wordt er nu een hoog bedrag aan schoolgeld gevraagd om onder andere de leerkrachten van de school te kunnen betalen. Door de hoge kosten kunnen veel kinderen niet naar school. Daarom heeft De Hoeksteen besloten om in samenwerking met de stichting World Servants (ANBI-instelling) dit project te steunen.

<website...>


jongerenproject Oekraïne

Ieder jaar gaat er een groep vanuit de ‘Hervormde Gemeente De Hoeksteen’ uit IJsselmuiden naar een ontwikkelingsproject toe. In de zomer van 2021 gaat deze reis naar Oekraïne toe. Deze reis wordt georganiseerd voor jongeren van 16 tot 21 jaar. 54 jongeren en 14 stuurgroepleden. Zowel gemeenteleden als niet-gemeenteleden slaan de handen ineen om zich in te zetten voor hun naaste. Deze reis gaan we maken vanuit de organisatie de Hervormde gemeente de Hoeksteen en is samenwerking met Youth for Christ (YFC) Ukrain. Dit is een christelijke organisatie die jongeren opzoekt, hen steun biedt en helpt in hun ontwikkeling.

<Facebook...>


World Servants GH121

 

 

Dienstbare jongeren uit Wierden e.o. bouwen aan verandering. Het project Ghana behelst het bouwen van woningen voor het medisch personeel. Samen met de inwoners van Tongo zal het leven ervaren worden in Ghana.  Het bouwen van woningen voor het medisch personeel heeft twee hoofddoelen:  De reistijd van medisch personeel van het gezondheidscentrum verkorten en bij medische spoedgevallen sneller hulp kunnen aanbieden. 

<naar website...>

Rotary wil projecten stimuleren, die bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van jongeren, en maatschappelijk effect hebben...