SPELREGELS

rsp-spelregels

De stimuleringsprijs van Rotary Noord-Nederland gaat zijn vierde jaar in. Opnieuw worden clubs uitgenodigd om in hun werkgebied projecten op te sporen die best een schouderklop van (ditmaal) 6000, 3000 of 1000 euro verdienen en kunnen gebruiken.

 

VOORWAARDEN DEELNAME:

 

·

gemikt wordt op projecten die actie stimuleren in relatie tot jongeren in de leeftijd van 0 tot 27 jaar

·

elk bedrijf, publieke instelling of private organisatie kan zich aanmelden

·

de inschrijving moet worden ondersteund door een Rotaryclub

·

aanmelding uitsluitend online op de website van district Noord-Nederland

·

voorstellen dienen te worden ingediend van 15 maart 2019 tot 15 april 2019

·

een jury van drie personen nomineert uit de inzendingen maximaal zeven projecten

·

de uitreiking van de Rotarystimuleringsprijs vindt plaats op dinsdagavond 21 mei 2019 in Hotel Van der Valk te Assen

·

de genomineerden presenteren hun project aan het publiek d.m.v. een elevatorpitch van maximaal drie minuten

·

de publieksstemming en het juryoordeel samen bepalen de winnaars, die bekend worden gemaakt door de gouverneur

·

de prijzen bedragen € 6.000,= . € 3.000,= en € 1.000,=

 

 

 

POWERPOINT-PRESENTATIE

 

Bij de aanmelding moet een PowerPoint-presentatie (géén PDF!!!) over uw project worden geüpload, zodat de jury dit bij iedereen kan laten meewegen in haar oordeel. Deze presentatie dient aan strikte eisen te voldoen:

 

1.

Maximaal 6 sheets

2.

Geen “sheet-in-sheet” (dus niet één sheet die telkens nieuwe of aanvullende elementen heeft)

3.

Geen verbinding zoeken met het internet

4.

Geen filmpjes vertonen

5.

Geen geluiden of muziek bevatten

6.

De sheets mogen niet automatisch afspelen, beweegbare elementen zijn op zich wel toegestaan.

7.

De gehele PPT mag maximaal 5 MB groot zijn

8.

Alléén een *.ppt of *.pptx-bestand wordt door de jury geaccepteerd!

 

Niet voldoen aan deze voorwaarden is reden om de aanmelding af te wijzen. In ieder geval heeft het project op de slotavond dan geen PowerPointpresentatie… De zeven finalisten zullen de presentatie ook daadwerkelijk voor publiek moeten houden...

 

 

 

BEOORDELINGSCRITERIA VAN DE JURY

 

·

Wat is de realistische uitvoerbaarheid van het project?

·

Hoe groot is de betrokkenheid van de uitvoerende mensen bij het project?

·

Wat is de maatschappelijke impact?

·

Is het project een inspiratiebron voor anderen?

·

Is het project actueel?

·

Wat is de betrokkenheid van de club zelf?

·

Kan het project als voorbeeld dienen voor andere Rotaryclubs in Nederland?

 

terug naar de Rotarystimuleringsprijs …