Procedures aanvragen grants

Over het ‘funding model’ van de Rotary Foundation (The Rotary Foundation, TRF) en over de bijdragen van de clubs aan de fondsen, worden regelmatig vragen gesteld. Hieronder volgt daarom een korte samenvatting.

Wie kan een aanvraag indienen voor een grant?

Iedere club die voldoet aan bepaalde criteria kan een project voor een goed doel voordragen. Het project moet degelijk onderbouwd zijn en de club moet een ‘recht’ hebben opgebouwd om een aanvraag te kunnen doen. Hiervoor gelden voorwaarden rond de vrijwillige afdracht aan de TRF. Het richtbedrag, maar geen vereiste, is US$100 per lid per jaar.

Waar kan een aanvraag voor een grant worden ingediend?

De Rotary Foundation kent een World Fund én fondsen per district (het District Designated Fund, DDF). De gezamenlijke clubbijdragen van een district worden verdeeld over beide fondsen. Projecten kunnen in aanmerking komen voor een district grant, en onder voorwaarden ook voor een global grant. De aanvraagprocedures voor zowel district grants als global grants lopen via de District Rotary Foundation Commissie (DRFC).

Procedure

Voor het aanvragen van een district grant kent de DRFC een jaarlijkse procedure, die begint met een uitnodiging aan alle D1600 Rotary clubs in April/Mei en eindigt met een seminar in November. Documenten aangaande het verloop van de procedure en het aanvraagformulier vindt u op deze website.

Voor global grants gelden extra vereisten. De aanvraag verloopt via een online procedure, na instemming van de DRFC. De instemming volgt op een intensieve begeleiding door de DRFC aangaande het voldoen aan de criteria. Enkele voorwaarden zijn dat het een internationaal project betreft dat wordt uitgevoerd tezamen met en onder medeverantwoordelijkheid van een lokale Rotary club. De begroting moet minimaal US$ 30.000 zijn. Hier bovenop kan het district ook nog een global grant toekennen, waardoor het uiteindelijk toegekende bedrag flink kan oplopen.

De leden van de districtscommissie voor de TRF staan u graag bij indien u een aanvraag wilt indienen voor een district grant en/of een global grant. U kunt ons bereiken via districtgrantsd1600@gmail.com en via TRF-GlobalGrants@rotary-d1600.nl.

Meer informatie over alle criteria en over de werkwijzen vindt u op deze website onder ‘Presentatie Atlanta Conventie 2017' en via https://www.rotary.org/about-rotary/rotary-foundation.