Uitnodiging aanvragen district grant 2018

District 1600 2018/2019

Beste Rotarian,


Op donderdag 1 november a.s. vindt het jaarlijkse Rotary Foundation Seminar van ons district plaats.

Je bent - met je clubgenoten - van harte uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn. Reken op een inspirerend evenement met de gelegenheid veel Rotarians van andere clubs te ontmoeten!

Samen met alle aanwezige Rotarians kan je kennis maken met mooie initiatieven die in diverse clubs van ons district leven en met veel inzet worden ondersteund. Plaats van handeling is Restaurant Van der Valk Blijdorp in Rotterdam.


District Grant aanvragen

Ondersteunt jouw club een mooi initiatief en zou je dit project willen voordragen om in aanmerking te komen voor een District Grant? Aan de hand van de criteria die zijn omschreven in het formulier en in de “Terms and Conditions for Rotary Foundation District Grants and Global Grants” (https://www.rotary.org/myrotary/en/document/728) kun je beoordelen of jouw project daarvoor in aanmerking komt. Is dat het geval, dan nodigen we je graag uit om de District Grant-aanvraag voor je project in te dienen door middel van het hierbij gaande formulier.

Een Grant kan worden aangevraagd tot een maximaal bedrag van € 4.000,--. Op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren weten we dat je in de praktijk –door de hoeveelheid aanvragen en het beschikbaar budget- District Grants tot € 2.500,-- kunt verwachten.

De uiterste datum voor het indienen van jouw District Grant-aanvraag is 1 augustus 2018 (hier kan helaas niet van worden afgeweken).


Stemmen over de toewijzing van District Grants

Maar we nodigen je ook uit om samen met ons te beslissen hoe het beschikbare budget voor de Grants wordt verdeeld over de projecten, die binnen ons district in aanmerking willen komen voor een Grant.

Op basis van de mooie ervaringen van voorgaande jaren zullen ook dit jaar clubs die een District Grant willen aanvragen in een aansprekende pitch aan de aanwezigen hun project presenteren. Zij vertellen in deze toelichting waarom hun project de grootste District Grant verdient! Het ‘publiek’ van fellow-Rotarians krijgt na afloop van de pitches de gelegenheid punten toe te wijzen aan de hen meest aansprekende projecten: 12, 10, 8, ... punten. Volgens hetzelfde systeem als bij het Eurovisie Songfestival.


Zo brengen we de vele goede initiatieven in ons district breder onder jullie aandacht. Om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren voor deze toekenningen hopen we op de aanwezigheid van zoveel mogelijk leden, die mee willen beslissen over de verdeling van de District Grants. Op basis van jullie stemmen wordt in Evanston (US) uiteindelijk beslist over de toekenning van de Grants; houd er daarom rekening mee dat de afhandeling aldaar enige tijd kan nemen.


Hoe gaat het indienen van een aanvraag verder in zijn werk?

Nadat je tijdig, dus vóór 1 augustus, de aanvraag voor een District Grant hebt ingediend, wordt deze in behandeling genomen in de periode tussen 1 augustus en 3 september en wordt de aanvraag getoetst aan de criteria. Waar nodig zullen wij je nog kunnen vragen om de aanvraag aan te vullen of te verduidelijken. Uiterlijk op 25 september krijg je te horen of jij/jouw club een pitch mag houden tijdens het seminar van 1 november.

Ter ondersteuning van je pitch vragen we je om een PowerPoint presentatie met maximaal vijf dia’s voor te bereiden en aan ons toe te sturen. Uiterlijk 23 oktober moeten alle PowerPoint presentaties ontvangen zijn.


Wij hopen op de aanwezigheid van zoveel mogelijk leden van jouw club. Of je club nu een aanvraag heeft ingediend voor een District Grant of niet: ieder van de aanwezigen mag zijn/haar stem uitbrengen en zo meebeslissen over de verdeling van de Grants.

Ben je erbij? Je kunt je nu al inschrijven! Dat kan eenvoudig door je via deze link aan te melden: https://goo.gl/forms/p4qrvwU0a9PWL5hu2


Ga je de uitdaging aan?

We hopen dat je met jouw club een aanvraag voor een mooie District Grant gaat doen. We zien uit naar een boeiende avond met krachtige pitches over de vele mooie projecten waar de mede-fellows in ons district zich voor inzetten.

Natuurlijk hopen we ook op een grote opkomst vanuit de clubs -ongeacht of je een aanvraag hebt gedaan of niet- om met zoveel mogelijk van jullie te komen tot de toewijzing van de Grants. Hieronder vind je alvast het voorlopige programma van de avond.


Hartelijke groet namens de gehele commissie,

Walter Jansen, voorzitter DRFC
Programma donderdag 1 november 2018, Restaurant Van der Valk Blijdorp

o

19.00 uur Openingswoord door Walter Jansen, voorzitter DRFC

o

19.20 uur Eerste set pitches

o

19.50 uur Pauze

o

20.15 uur Tweede set pitches

o

20.45 uur Pauze

o

21.00 uur Stemmen tellen en pauze programma

o

21.20 uur Uitslag District Grants en slotwoord voorzitter

o

22.00 uur Borrel