Uitnodiging aanvragen district grant 2019

District D1600 (2019-2020)

TRF Grant Event 2019

Vraag een Grant aan voor het service-project van jouw club!

Beste inkomend voorzitters, secretarissen en TRF functionarissen,

Met deze brief start de jaarlijkse aanvraagprocedure voor een District Grant uit het Rotary Foundation District Fonds. Ondersteunt jouw club dit jaar een mooi initiatief en zou je dit project willen voordragen om in aanmerking komen voor een District Grant? Dan nodigen we je graag uit om een District Grant-aanvraag voor je project in te dienen.

In deze brief lees je meer over de de gang van zaken en de planning.

Waarom zou je club mee willen doen?

Community Service is de belangrijkste doelstelling van Rotary en je club heeft dit hoog in het vaandel staan. Op clubniveau worden via Service Projecten dan ook veel mooie goede doelen gesteund. De kosten worden door de clubs zelf, door fondswervende activiteiten opgebracht. De Rotary Foundation draagt graag bij aan jullie initiatieven door jaarlijks een bedrag beschikbaar te stellen om de realisatie van het door jouw club gekozen goede doel een stap verder te brengen.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

Vanaf heden kan je club bijgaand aanvraagformulier invullen en in WORD formaat opsturen naar DistrictGrantsD1600@gmail.com. Maar let op, er zijn een aantal criteria en er wordt zorgvuldig getoetst of hier aan wordt voldaan. Rotary hanteert deze criteria wereldwijd voor alle TRF Districtsfondsen. De criteria zijn te vinden in de toelichting op het formulier en zijn een toepassing van de “Terms and Conditions for Rotary Foundation District Grants and Global Grants”, welke je kan nalezen op Rotary.org.

De aanvraag dient uiterlijk 10 augustus 2019 te zijn ingeleverd, maar wij adviseren je niet zolang te wachten en de aanvraag toe te sturen vóór 15 juli 2019. De ervaring leert dat het vaak nodig is om het formulier nog op een enkel punt aan te passen en/of aan te vullen. Daar is dan nog voldoende tijd voor. Wij realiseren ons dat de zomerperiode een lastige is en ook rond de bestuurswisselingen valt, maar deze planning is bepaald door de internationale agenda, waar ook wij aan gehouden zijn.

Uiterlijk 30 september hoor je of je club aan alle voorwaarden voldoet en je wordt uitgenodigd voor deelname aan het TRF Grant Event, waar je het Service Project van jullie club gaat presenteren.

D1600 TRF Grant Event 2019

Het TRF Grant Event vindt plaats op donderdagavond 7 november 2019, van 19.00-22.00 uur, in het van der Valk hotel in Rotterdam-Blijdorp. Tijdens dit event verdelen we, samen met alle aanwezige Rotarians, het beschikbare budget uit het Districtsfonds over de deelnemende Service Projecten. Clubs die meedingen naar een District Grant houden een pakkende pitch voor hun eigen project, waarna alle aanwezigen mogen stemmen op hun favoriete projecten. Het aantal stemmen bepaalt de hoogte van de toegekende Grants.

Begin september zullen wij alle clubs uit ons District uitnodigen om aanwezig te zijn bij dit bijzondere event. Iedereen is welkom, ongeacht of je club nu wel of niet een service-project heeft ingediend. In het afgelopen jaar waren er zo’n honderd en vijftig leden aanwezig, en presenteerden zestien clubs hun Service Project. Schrijf ook jouw Service Project snel in voor dit event!

Wat kan je verwachten?

Een Grant kan worden aangevraagd tot maximaal € 4.000,-- of 50% van het totale project-budget. Iedere club die meedingt gaat met een minimaal bedrag van € 500,-- naar huis. Op basis van de uitkomsten van afgelopen jaren kan je een Grant tussen de

€ 1000,-- euro en € 1600,-- verwachten, afhankelijk van de uitkomst van de stemming en natuurlijk het aantal service-projecten dat meedoet. Na deze avond zal in Evanston, US de definitieve vaststelling van de Grants plaatsvinden. De Grants worden in principe voor 1 januari 2020 overgemaakt naar de clubs.

Op deze zeer geanimeerde avond maak je kennis met veel originele en goede Service Projecten. Community Service krijgt de aandacht die het verdient in een informatieve en informele sfeer. Dat kan een bron van inspiratie zijn voor de eigen club. Het is tevens een mooie gelegenheid om veel andere Rotaryleden te ontmoeten.

Kortom, een leuke avond, zorg dat je er bij bent!

Hartelijke groet namens de gehele TRF commissie,

Walter Jansen, voorzitter District TRF Commissie

Bijlage

Aanvraagformulier TRF district grant (zie ook www.rotary.nl/d1600/activiteiten/rotary-foundation/)