Vacature-Ran bestuurder 2017

RotaryMoE_RGB.pngRotary in Nederland

Vacature Bestuurslid PR & Communicatie
Rotary Administratie Nederland (RAN)

Kandidaten voor de functie van bestuurslid Communicatie en PR dienen een ruime ervaring te hebben in hun vakgebied en met name op het gebied van nieuwe media en online communicatie. Van de RAN-bestuursleden wordt verwacht dat zij beschikken over voldoende tijd om de aan de functie verbonden werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Zij leveren zelf een belangrijke bijdrage aan de uitvoering van de werkzaamheden, ondersteund door werknemers van het RAN kantoor en professionals.

De functie omvat de volgende taken:

·

Ontwikkelt het communicatiebeleid o.b.v. de door het gouverneursberaad ontwikkelde strategie voor Rotary in Nederland;

·

Maakt de plannen voor de door RAN te ontwikkelen communicatieprojecten;

·

Geeft leiding aan een team van communicatieprofessionals;

·

Ontwikkelt richtlijnen voor on- en offline communicatie en diensten voor clubs en districten;

·

Adviseert gouverneurs en districten over PR aangelegenheden.

Het betreft een onbezoldigde functie, met een onkostenvergoeding. Indicatie tijdsbelasting ca. 0,5 dag per week, flexibel in te delen.

Voor meer informatie over deze vacature kunt u zich richten tot Bing Go, e-mailadres swan.bing.go@gmail.com