Lid Districtsledencommissie (twee vacatures ter uitbreiding)

Vacature Districtsledencommissie (DLC)

Wij zoeken twee enthousiaste leden voor de Districtsledencommissie met affiniteit voor ledenbeleid, acquisitie, positionering, maatwerk etc. De DLC adviseert en ondersteunt de Gouverneur en de clubs in District 1600 m.b.t. het ledenbeleid. De DCL vergadert drie maal per jaar.

De commissie is samengesteld uit een onafhankelijke voorzitter en leden uit de districtsstaf.

(Gouverneur, Inkomend-gouverneur en twee Assistent-gouverneurs).

Om de samenstelling te verbreden zijn we op zoek naar een tweetal leden die bottom up namens de clubs zitting nemen in de commissie. Rotarians die zich voelen aangesproken om gedurende een periode van drie jaar actief mee te doen aan het vernieuwen en activeren van het ledenbeleid worden van harte uitgenodigd te reageren op deze vacature.

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de voorzitter van de DLC, Wouter van Putten.

woutervanputten@planet.nl