Haella Stichting

Hierbij zend ik u een project van Rotaryclub Den Haag-Des Indes ter waarde van €2500 ten behoeve van leniging van noden ten gevolge van corona. Het geld is ter beschikking gesteld aan de Stichting Haella. U treft hieronder de gegevens van de Stichting alsmede van de door haar ondernomen activiteiten aan.

Wij zouden het op prijs stellen, wanneer dit project zou worden vermeld op de website van District 1600 in de lijst van soortgelijke projecten betreffende de coronacrisis. Dit bericht kan kort wordt gehouden. In ieder geval zou vermeld kunnen worden het bedrag van €2500 en dat het een sociaal project betreft in het kader van de coronacrisis ten behoeve van de te zake actief opererende Stichting Haella onder de titel "Kleine Coronahulp".

Op onze rekening ontvingen wij uw genereuze bijdrage van 2500 euro. Daar zijn we zeer content mee. Heel hartelijk dank!

 

Kleine coronahulp draait op volle toeren. Inmiddels zijn er 200 aanvragen binnen, waarvan er zo’n 115 zijn gehonoreerd, nog 20 in behandeling staan en de rest is afgewezen.

Het totaal door  20 fondsen bij elkaar gebrachte bedrag is bijna 250.000 euro.  Daarvan is inmiddels 160.000 uitgegeven.

We hebben de nodige aandacht gekregen van de pers. Er is zowel in het AD als in Den Haag Centraal een artikel verschenen en gisteren sprak ik het Radio2nieuws die mogelijk aandacht gaan besteden aan een door kleine coronahulp gefinancierd project in Den Bosch. De krantenartikelen vindt u hierbij in de bijlage.

 

Het is een voorrecht om als Haella als een spin in het web vraag en aanbod voor bijdragen  bij elkaar te kunnen brengen, als ook zelforganisaties, professionele organisaties en fondsen te verbinden n met hen allen ook het gesprek aan te kunnen gaan over de langere termijn.

 

Nogmaals heel hartelijk dank, we houden u op de hoogte.

 

Vriendelijke groeten,

  

Elise Kant

Directeur

www.haella.nl