© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Wie is Willie Palm

Even voorstellen, de nieuwe Gouverneur 2021-2022

Ik kan het niet verhullen: mijn zachte g. Geboren en getogen in Limburg, maar al sinds 1978 woonachtig is het westen van het land. Ik studeerde Psychologie in Tilburg en Arbeids- en Organisatiekunde aan het SIOO Utrecht. Mijn werkzame leven speelde zich voor een groot deel af bij Arbodiensten, maar ook in mijn eigen praktijk voor persoonlijke en organisatiecoaching. Inmiddels ben ik gepensioneerd, maar bij lange na niet ‘inactief’…..

Ik ben lid van Rotaryclub Schiedam, sinds oktober 2004. Ik was voorzitter in clubjaar 2014-2015. In januari 2019 vroeg de toenmalig gouverneur Sjerp van der Vaart naar mijn interesse in een gouverneurschap. Met flinke twijfels (kan ik dat wel, wíl ik dat wel) en véél vragen, heb ik ja gezegd en ben in het diepe gesprongen.

En ik heb er géén spijt van, sterker nog: ik heb er gewoon heel veel plezier in om in clubjaar 2021-2022 gouverneur te zijn van D1600. Inmiddels heb ik veel geleerd, opgestoken, informatie gekregen, veel mensen leren kennen en heb ik een vol leven, met de voorbereidingen voor het gouverneurschap.

Het jaarthema van het clubjaar 2021-2022 is Serve to Change lives. Best ambitieus, maar ontegenzeglijk een écht Rotarythema. Ambitieus, omdat levens veranderen nogal ‘groot’ klinkt. Ik ben voorstander van het klein houden, het dichtbij zoeken, én tegelijkertijd ook verder kijken, naar de grotere doelen, zoals End Polio Now of de SDG’s. (Zoek maar even op )

In de eigen omgeving is genoeg te doen, getuige wat veel clubs hebben laten zien de afgelopen tijd. Ondanks de gesel van Covid-19 wisten clubs er wat van te maken. Veel mooie projecten en projectjes, soms ook samen met een andere club. Dat wat mogelijk was, werd gedaan, waarvoor een compliment op zijn plaats is.

Zoals het was, werd het jammer genoeg niet, maar we hebben goede hoop dat in clubjaar 2021-2022 alles weer ‘back to normal’ of grotendeels terug naar normaal kan. We hebben er van geleerd: er is méér mogelijk dan traditionele bijeenkomsten, het Zoomen is nauwelijks weg te denken uit ons leven, ook Rotaryclubs ontdekten het Zoomen. Contact met de leden kan ook in tweetallen, of middels een wandeling in een klein groepje. We werden creatief!

We kunnen helaas nog niet goed vooruit kijken. Hoe de pandemie zich verder ontwikkelt weten we nog niet precies. Wat wél zeker is, is zodra het maar enigszins verantwoord is, het kan en het weer mag, dan gaan we elkaar weer treffen en dat zal een plezierige gebeurtenis worden! Ik kijk er in elk geval erg naar uit.

Vanaf juli ga ik de nieuwsbrieven schrijven en zal ik ook meer vertellen over mijn plannen voor het clubjaar. Zeker is, dat ik samen met de dán DGE Manja van de Plasse veel samen zal doen en zal afstemmen. En als we een opvolger van Manja hebben, zal ook de DGN mee gaan doen. Zo zorgen we voor continuïteit en een effectieve taakverdeling. Serve to change lives: ja, ook de DG, DGE en DGN zullen dat gaan doen, dienstbaar zijn, aan de clubs, district én aan elkaar.

Het gouverneurschap verandert je leven, ik merk dat nu al sterk. Maar deze verandering brengt zo veel! Ik kijk met veel plezier uit naar het clubjaar dat voor de deur staat.

Wordt vervolgd!

Handtekening Willie 12-10-2008Willie Palm