Wie is Josje

Even voorstellen, de nieuwe Gouverneur 2019-2020: Josje Bootsma

Toen ik jaren geleden werd gevraagd om lid te worden van een Rotaryclub, was ik nog niet zo vaak in aanraking gekomen met Rotary. Eerst werd mij gevraagd om een presentatie te geven over de sector waarin ik werkzaam was: Jeugdzorg. Van beide kanten was deze ontmoeting een heel plezierige kennismaking, en werd ik lid van RC Rotterdam Nieuwe Dag, een club van ‘vroege vogels en wakkere geesten’: een ontbijtclub. Ik voelde mij er snel thuis, vanwege de fijne mensen, met ieder een andere achtergrond, de boeiende verhalen, de interessante sprekers, en last but not least de bijdrage aan maatschappelijke goede doelen.

In het jaar dat ik voorzitter werd, kreeg Rotary steeds meer betekenis voor mij. Als voorzitter kijk je over de grenzen van je club, zie je veel meer de impact die Rotary in Nederland, en als internationale organisatie heeft. Ik werd er steeds meer trots op om Rotarian te zijn. Het Gouverneurschap ligt hiervan in het verlengde en geeft zicht op de wereldwijde impact die Rotary heeft.

De reden waarom ik lid ben geworden van Rotary heeft te maken met het feit dat ik me altijd bewust ben dat ik in ‘het goede wiegje’ ben geboren, met liefdevolle ouders, voor wie het vanzelfsprekend was dat ik ging studeren en een goede baan zou vinden. Mijn loopbaan als bestuurder in de Jeugdzorg heeft mij nog eens duidelijk gemaakt dat dit in veel gezinnen beslist geen vanzelfsprekendheid is. Het is mooi om als Rotarian concreet iets te kunnen betekenen voor de maatschappij, en voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben.

Na mijn middelbare school en studie Criminologie aan de VU in Amsterdam, ben ik in Rotterdam neergestreken, om daar nooit meer weg te gaan…..Mijn beide zonen zijn er geboren en getogen, de oudste woont met zijn partner ook in Rotterdam, de jongste woont in Amsterdam. Mijn partner Hans ben ik nu al veel dank verschuldigd voor zijn support!

Naast het Gouverneurschap hoop ik mijn andere maatschappelijke activiteiten, als bestuurslid en toezichthouder van een aantal maatschappelijke organisaties voort te kunnen zetten.

We maken er met elkaar een mooi Rotaryjaar van: Rotary connects the world.