MAANDBRIEF FEBRUARI 2018

 

 

Dr. Harriette Verwey, Gouverneur D1600, 2017 - 2018


Beste [voornaam]


Fellowship, het grootste goed

Het is bijna niet voor te stellen, maar voor dit bestuursjaar resteren nog minder dan vijf maanden. Ik heb meer plannen dan tijd. Gelukkig hebben wij op districtsniveau een lange historie van onderlinge samenwerking. Daarmee is continuïteit gewaarborgd. Naast nieuwe projecten worden de bestaande succesvolle projecten voortgezet en verder uitgebouwd.

Ik heb nu zo’n zestig clubs bezocht en het valt mij op dat het steeds meer de gewoonte wordt een meerjarenplan op te stellen. Het versterkt de onderlinge band en leidt vooral tot een efficiëntere besteding van de beschikbare tijd, financiële middelen en de menskracht. Zo worden mooie dromen werkelijkheid en dat geeft weer nieuwe energie.

Maar, hoe groot of klein onze dromen ook zijn, zonder fellowship geen succes. Ieder lid heeft daarin haar of zijn eigen bijdrage en haar of zijn eigen beleving van wat Rotary voor haar of hem betekent. En de kracht van Rotary zit hem in de toegevoegde waarde die iedere individuele Rotarian inbrengt, ongeacht het seizoen van het leven waarin zij of hij zich bevindt.

In mijn werkzame leven heb ik veel gereisd en was ik overal ter wereld als Rotarian welkom aan te schuiven bij de plaatselijke clubmeeting. Ik vond het geweldig en heb ervan genoten. En weet je… hetzelfde ondervind ik bij elk clubbezoek.

Fellowship! Dat is het koesteren waard

ROTARY DOOR DE OGEN VAN GENERATIES

Young Professional

 

Anne- Roos van Bourgondiën, 25 jaar en lid van RC Leiden AM


‘Zoals in de vorige maandbrief gezegd: ‘Jongeren zijn oprecht geïnteresseerd in Rotary.’ En daar ben ik een van, maar waarom? In mei 2017 mocht ik, voorgedragen door Rotary Voorhout, deelnemen aan de RYLA van District 1600. Een weekend waarbij ik veel over mezelf en anderen heb geleerd op het gebied van leiderschap en keuzes maken. Ik heb mijn netwerk uitgebreid maar ook de betrokkenheid van Rotary werd mij duidelijk. Mijn enthousiasme was gewekt en de daaropvolgende snuffelperiode en uiteindelijke installatie bij Leiden AM is een feit.’

‘Voor mij is Rotary een club met enthousiaste en betrokken leden die met een gezamenlijke inspanning veel impact kunnen hebben in de regio en in de maatschappij. Heel graag maak ik hier deel van uit, waarbij voor mij de focus ligt op het betrekken van de jongere doelgroep bij de Rotary (ik val zelf immers nog binnen deze doelgroep). Zij staan aan het begin van hun studiekeuze en hun carrière. En hoe fijn is het een stukje begeleiding te bieden, hen voor te bereiden op de toekomst en alle stappen daartussen. Maar dat zullen vast niet de enige projecten zijn die ik vanuit de Rotary ga oppakken! Kortom, genoeg kansen om mezelf te ontwikkelen, een groter netwerk op te bouwen en tegelijkertijd anderen te kunnen helpen.’


DE ERVAREN EN VITALE ROTARIAN

 

Age Hoekstra, 92 jaar en ruim 50 jaar Rotarian. Lid van RC Rotterdam- Botlek


Age Hoekstra kreeg van zijn club een roos omdat hij altijd positief is. Met zachtmoedigheid bereikt hij zijn doelen. Hij blijft nieuwsgierig en dat is naar eigen zeggen zijn geheim voor gezond ouder worden. Age is zeer betrokken bij de club en mist geen enkele bijeenkomst. Hij is open minded en betrokken bij de hedendaagse maatschappij.

Age aan het woord: ‘Het is bekend dat veel mensen als ze ouder worden ook eenzamer worden. Die eenzaamheid kan voor een deel worden gecompenseerd door onderlinge waardering, vriendschap en liefde met je leefomgeving te ervaren. Ik leef in de gelukkige omstandigheid dat ik deze processen in ruime mate ondervind, zowel in mijn familie als in mijn vriendenkring en daarbinnen neemt het Rotarygezelschap een ruime plaats in. Wij hebben een zeer goed verband binnen onze club en daar geniet ik van en ben er zeer dankbaar voor. Ook ik mag daar mijn steentje aan bijdragen!’

‘Het is nog niet zo lang geleden dat het tot de mores hoorde je lidmaatschap van Rotary op te zeggen op het moment dat je werd gepensioneerd om plaats te maken voor een andere vakgenoot. Hiermee gaat veel levenswijsheid en ervaring verloren. Ik zou graag oudere leden, maar ook de clubs, willen stimuleren hun sociaal kapitaal te herkennen, erkennen en het ook actief in te zetten.’


CHEMIE BINNEN ROTARY: HET SOCIAAL KAPITAAL!

Bewust heb ik een jonge en oudere Rotarian gevraagd hun visie te delen. Uit beide verhalen komt de kracht van Rotary je tegemoet net zoals hun bereidheid zich in te zetten. Bij de een uit het zich in energie, activiteiten, netwerken en doen; de ander roept op om ieders wijsheid en levenservaring, het sociaal kapitaal, in te zetten. Wat hun bindt, is Rotary: fellowship, waardering, betrokkenheid en service.

Er zijn ten minste twee generaties tussen beiden in en toch, als ze elkaar ontmoeten, gaan ze zo met elkaar in gesprek. Dat is de kracht van Rotary. Open staan voor elkaar, leren van elkaar, elkaar ondersteunen en een beetje veranderen.

Ons districtsthema is ‘Veranderen, vernieuwen en verjongen’. Maar moet het allemaal jong zijn? Hoe jong mag jong zijn? Of mag het ook een beetje grijs? Als het allemaal jong is, dan vinden wij na 113 jaar het Rotarywiel opnieuw uit. Dat kan tot kapitaalvernietiging leiden. Te veel grijs helpt ook niet. Niet voor de beeldvorming, maar ook omdat het kan leiden tot ‘rijden met handrem aan’.

Tegen deze achtergrond citeer ik Simon Sinek: ‘Waarom willen wij veranderen? Hoe willen wij veranderen? En wat willen wij veranderen?’ Laten we daar bij stilstaan en dan keuzes maken.

Want ‘noblesse oblige’. Wij hebben de plicht Rotary bloeiend, boeiend en gezond over te dragen aan de volgende generatie jongeren, waaronder Rotaracters, oud Junior Kamer(JCI)leden, Tafelaars en anderen.

En, je weet, om het te zeggen met de woorden van Hella Haasse: ‘Er verandert niets, er kán niets veranderen, wanneer wij niet zelf veranderen.’


GOUVERNEUR 2020- 2021


cid:part2.6689E55D.FF7B046E@ziggo.nl


Rotarian Paul van Grevenstein, lid van Rotary club Oegstgeest e.o is gekozen tot gouverneur 2020- 2021. Paul is sinds 1987 lid van de Rotary. Hij heeft sindsdien deel uitgemaakt van meerdere commissies binnen zijn club en was voorzitter in 2009-2010. Momenteel is hij betroken bij Job Rotary. Paul zal tijdens de Assembly worden voorgesteld


ROTARY ALUMNI D 1600

 

PDG Pia Kraak, District Chair


In oktober vorig jaar werd het zeer succesvolle ‘Rotary Connects! voor Rotary Alumni gehouden. Het enthousiasme onder de jonge mensen was heel groot. Het is belangrijk dit nu vast te houden en samen op weg te gaan. Ik heb oud-gouverneur Pia Kraak bereid gevonden de taak van District Chair Rotary Alumni D 1600 op zich te nemen.

Alumni zijn jonge mensen die aan een of meer Rotaryprogramma’s hebben deelgenomen. Dit kan zijn RYLA, Rotaract, jeugduitwisseling (zowel short term als longterm), Camp Tours, Vocational Training Team (VTT), Group Study Exchange (GSE), Peace Fellows, Scholarships en Ambassadorial Scholars.

De alumni zijn zeer geïnteresseerd in het verwerven en uitbreiden van hun professionele en leiderschapsvaardigheden en hebben een sterke interesse in ‘service’. Momenteel is de District Alumni Kerngroep, bestaande uit Rotarians en jonge mensen, onder leiding van Pia Kraak bezig met het opstellen van het concept-plan van aanpak en communicatie. Nog dit Rotaryjaar hoort u er meer over en ook over hoe u kunt aansluiten bij de alumni.

Het bestand dat wij nu hebben is redelijk compleet. Maar als u een jong professional kent die aan een van deze activiteiten heeft deelgenomen, ontvangen wij toch graag zijn of haar gegevens (*uiteraard na toestemming van hem/haar).

U kunt die sturen aan ds@rotary-d1600.nl.


Aon VERZEKERING


Met grote meerderheid hebben de clubs in District 1600 aangegeven deel te willen nemen aan de landelijke Aon verzekeringen. Binnen afzienbare tijd ontvangen de besturen van de clubs de polissen. Verzekerd zijn alle evenementen ongeacht het aantal deelnemers en toeschouwers. Ook grote evenementen als DisCon en Santa Run zijn verzekerd. De verzekering gaat in per 1 maart 2018 voor een periode van twee jaar. Een tussentijdse evaluatie is gepland een jaar na het inwerkingtreden van de verzekering.


ROTARY LEIDERSCHAP INSTITUUT

 


Doel van Rotary Leiderschap Instituut (RLI): ‘Hoe meer je van Rotary weet, hoe leuker, maar ook effectiever je inzet wordt.’ Er is een groep van Rotarians samengesteld die op 24 maart en 28 april informatie over de RLI filosofie en een korte trainingscursus verzorgd door vertegenwoordigers van RLI Nederland krijgen. Deze groep zal na de zomer trainingen geven aan clubbestuurders en geïnteresseerde Rotarians. Anja Berkelaar is als district coördinator aangesteld.


ASSEMBLY (ALGEMENE LEDENVERGADERING) 17 MAART 2018


Tijdens de Assembly wordt uitleg gegeven over het lopende jaar. Een unieke gelegenheid voor jou als lid op een constructieve manier je stempel te drukken op het districtsbeleid. Samen met IPDG Wim Goedendorp en inkomend gouverneur Sjerp van der Vaart ga ik graag met je in gesprek. Tijdens de Assembly wordt ook onze gouverneur voor het jaar 2020- 2021 voorgesteld.

Kijk ook in je mail voor de officiële uitnodiging, agenda en stukken.

Voor het programma klik hier

Tot 17 maart in De Baak in Noordwijk.


DisCon 2018: WASSENAAR, GROEN, MEER DAN EEN VILLADORP

 


Met de district conferentie (DisCon) worden clubs en leden binnen het district met elkaar in verbinding gebracht. De drie Rotary clubs in Wassenaar doen dit met een actief en cultureel programma, met genoeg gelegenheid om met elkaar een goed gesprek aan te gaan. Het biedt gelegenheid elkaar beter te leren kennen, elkaar te inspireren en goede ideeën uit te wisselen.

Gezien de grote diversiteit tussen de acht regio’s in ons district een ontmoeting om niet te missen. De dag begint om 10:00 uur in de Dorpskerk en eindigt met een borrel in kasteel Oud-Wassenaar

Binnenkort gaat de website open en kun je je inschrijven en aangeven aan welke onderdelen je deel wilt nemen. Kom zelf en neem iemand mee, als het kan een (nog?)niet-Rotarian. Vergeet je MUSEUM jaarkaart niet

 


RYLA WEEKEND

Afbeeldingsresultaten voor RYLA 1600

 


Het RYLA weekend vindt weer plaats in de maand oktober. Na een 2-tal ontmoetingen tijdens de DisCon is besloten terug te gaan naar de maand oktober. Dit past beter in de agenda van de jonge mensen en het grote voordeel is dat men niet heen en weer hoeft te reizen. Houd de website en mailing in de gaten voor meer informatie

 

AGENDA

 

 


Voor de clubbezoeken van gouverneur Harriette Verwey, klik hier.

E-mail: dg2017-2018@rotary-d1600.nl

Telefoon (06) 51 26 67 50

Samenstelling Districtstaf, klik hier


Bijzondere data

PETS/Assembly, Noordwijk

16 & 17 maart 2018

Gouverneurslunch

23 maart 2018

Gouverneursdiner (Discon)

20 april 2018

DisCon Wassenaar

21 april 2018

RI Conventie Toronto

24- 27 juni 2018

Gouverneursoverdracht

4 juli 2018


Kijk ook op
https://www.rotary.nl/d1600/agenda/


Schoolvakanties 2017- 2018

Voorjaarsvakantie

24 februari-4 maart 2018

Meivakantie

28 april-6 mei 2018


Deze maandbrief is gestuurd aan alle Rotarians in District 1600 RI

met een e-mailadres, zoals opgenomen in LeAd2

Klik hier voor samenstelling districtsstaf

Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Hier staat de online versie.