Maandbrief JULI 2018

DE KOP IS ER AF......!

 

... onder Gouverneurs, de vertrekkende en de komende...


Beste [voornaam]


Vanaf 1 juli heeft wereldpresident Barry Rassin “Be The Inspiration” een kleine 550 districtsgouverneurs op de hele wereld per digitale handeling geïnstalleerd. Onder die groep mag ik vanaf die datum precies een jaar als opvolger van Harriette Verwey ons mooie district 1600 vertegenwoordigen, waarna Josje Bootsma het weer van mij overneemt. Zo gaat dat in Rotary, we zijn allemaal passanten die in korte tijd onze beste krachten geven. De kop is eraf onder dankzegging aan Harriette die veel mooie dingen heeft gedaan voor ons district. Een van de zaken waarvan ons district veel vruchten kan plukken is het nieuwe opleidingsprogramma The Rotary Leaderschip Institute RLI. Voor clubs met ambitieuze jonge fellows is er nu de mogelijkheid om een serieuze opleiding in Rotary te volgen. Een opleidingscursus met modules over het werk van Rotary wereldwijd, onze internationale mogelijkheden, de zes gebieden van focus waar onze community service-projecten zich bevinden, de vijf avenues van service enzomeer. Een opleidingscursus met kwaliteitswaarborgen, verzorgd door gecertificeerde opleiders. Clubbesturen met vragen hierover kunnen zich wenden tot Harriette Verwey en Anja Berkelaar. Met alle fellows die 2018-2019 tot een inspirerend jaar willen maken zeg ik: Be The Inspiration!TORONTO ROTARY CONVENTIE: 30.000 FELLOWS IN HET MAPLE LEAF IJSHOCKEY-STADION!


 


Een internationale Rotary Conventie bijwonen is een bijzondere gebeurtenis. Voor mij was de RI Convention in Atlanta (VS) afgelopen jaar een vuurdoop. Veel Rotary-leden zullen het bepaad niet hoog op hun verlanglijstje hebben staan, een deelname aan zo'n groot Rotary-feestje. Maar toch, het is een geweldige ervaring je temidden van zo'n 30.000 Rotarians uit alle delen van de wereld te bevinden. Ook dit jaar weer met de Conventie afgelopen maand juni derde en vierde week in Toronto (Can) bijeen.

Lees meer


WATER PROJECT EN PARTNERSHIP


Schrijf je nu in voor deelname aan een “Water Project en Partnership” workshop bij IHE Delft op vrijdag 7 september 2018. Deze bijeenkomst heeft tot doel betrokken mensen bij Water en Sanitation ontwikkelingen samen te brengen. Het programma biedt naast interessante inleiders ook een inkijk in de wereld van de Rotary Foundation en de wijze waarop de clubs projecten succesvol kunnen laten  verlopen met o.a. gebruik makend van Global Grant i.s.m. het scholarship programma. Tevens biedt het inzicht in het Rotary programma wat, gedragen door de 7 Nederlandse districten en ondersteund door de Rotary Foundation, ons in staat gaat stellen minimaal 10 studenten per jaar in de komende 5 jaar op te leiden tot professionele experts op het gebied van Water & Sanitation. Uw district heeft toegezegd hierin mee te gaan en clubs te enthousiasmeren het thema Water & Sanitation nog sterker op de kaart te zetten. Inschrijven voor gratis deelname aan  deze workshop , die gegeven zal worden in de Engelse Taal , kan via deze link, hier is ook het volledige programma te vinden. Voor meer achtergrond informatie lees meer


NIEUWE ROTARY CLUB IN 1600:

RC DEN HAAG NIEUWSPOORT


Het idee sluimerde al enkele jaren. Een nieuwe Rotary Club in het hart van politiek Den Haag: perscentrum Nieuwspoort. Het moest een gastvrije club worden waar – naar het voorbeeld van andere politieke hoofdsteden – passanten die voor een dag of langer in Den Haag verbleven, terecht konden.


Lees meer


WAT VERANDERT ER MET DE NIEUWE PRIVACY-WET AVG VOOR ROTARY?

 


Ook Rotary bereidt zich voor op de gevolgen die de nieuwe privacy wetgeving heeft voor ons data- en informtiebeleid. De AVG verstekt in feite de positie van mensen – Rotarians – van wie gegevens worden verwerkt. Ook Rotarians krijgen straks na aanpassing nieuwe privacyrechten, de bestaande rechten worden in feite sterker gemaakt. Organisaties die onze persoonsgegevens verwerken krijgen daarnaast meer verplichtingen opgelegd. De nadruk ligt meer dan thans al het geval is op de verantwoordelijkheid voor de organisaties. Deze moeten meer dan in het verleden het geval was kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden. Klik op onderstaande link voor een uitgebreider artikel over Rotary en de AVG-wetgeving.

 


GROEI ROTARY VOORAL IN AFRIKA EN AZIë

 


Rotary groeit het hardste in Afrika en Azië. In Europa neemt het ledental licht af, blijft stabiel of groeit. Van de Europese landen is een van de weinige groeiers Duitsland. Nederland blijft stabiel na een periode van lichte ledental-daling. In een interview met Ulpia Philips, verantwoordelijk voor clubversterking bij het RI zone-kantoor waar Nederland deel van uit maakt in Zürich, zegt zij dat voor versterking van de clubs in hun streven maatschappelijk relevant te blijven, het van groot belang is te blijven luisteren naar de wensen van potentiële nieuwe leden, maar ook en vooral naar je eigen leden.


 


ROTARY MAGAZINE AUGUSTUS 2018

IN TEKEN VAN ‘SERVICE AAN JOU’

Het Rotary Magazine augustus rolt rond 10 augustus in je brievenbus (en een week ervoor al te lezen op www.rotary.nl/rotarymagazine). Deze speciale bewaareditie heeft als thema ‘Service aan jou’. Je vindt in dit magazine dan ook allerlei handige wetenswaardigheden waarmee je jouw Rotary-activiteiten kan ondersteunen. Wat doet bijvoorbeeld Rotary Administratie Nederland (RAN) voor jou en hoe kun je hun (al dan niet uitbestede) service inzetten bij het clubleven en jullie projecten? Op een rij bovendien praktische informatie over (club)verzekeringen, ons Club & District Support in Zürich, het magazine, ICT, uitbreiden van je Rotary-kennis via het Rotary Leadership Institute en meer. Hoe steekt Rotary International in elkaar? Bekijk de zogenaamde ‘boom’ en ontdek hoe simpel onze structuur eigenlijk in elkaar zit. Vanaf 10 augustus dus in je brievenbus, vanaf 3 augustus op www.rotary.nl/rotarymagazine

Veel clubbesturen en leden vragen me de laatste tijd naar de procedure rond de Global Grants van onze Rotary Foundation (TRF). De reden is helder: Rotary international vraagt van de clubs dit jaar een extra inspanning om de gelden van International Global Grants niet op de Foundation-plank te laten liggen. Want wat blijkt? In Europa, maar ook elders, vragen de clubs vooral de regionale district Grants oftewel de DDF (District Designated Funds) en zo blijft er veel Global Grant-geld onbenut en dat is een gemiste kans voor zoveel kansrijke internationale projecten! Ik maak de clubs er dan op attent dat hun eigen club sinds kort een eigen TRF-commissaris heeft die het bestuur kan gidsen. En een stap verder is er onze TRF-districtscommissie onder inspirerende leiding van Walter Jansen. Maar bij de Global Grants is er nog een volgende uitdaging: voor internationale projecten vraagt RI ook om een steun van een gekwalificeerde NGO die kennis, kunde en ervaring heeft. Maar hoe kom je daaraan en zijn er koepels bv van NGO's die je kunnen steunen als je bv een micro-finance steun aan vrouwen in Madagaskar wilt ontwikkelen? Die zijn er! De nieuwe voorzitters van de clubs zullen zich herinneren dat tijdens de PETS in maart jl in De Baak in Noordwijk Anika Van den Bergh, directeur van ActionAid een speech hield over service-projecten, zingeving en inzet van clubs. In de link zit nu een artikeltje over deze Nederlandse medefinancieringsorganisatie ActionAid die je de weg naar ngo-steun kan geven.


Lees meer


AGENDA


Voor de clubbezoeken van gouverneur Sjerp van der Vaart, klik hier.

E-mail: dg2018-2019@rotary-d1600.nl

Telefoon 06 - 11 16 36 10


Voor data Regionaal BestuursContact (RBC) 2018, klik hier.


Bijzondere data

IHE waterworkshop

Vrijdag 7 september 2018

TRF trainingsseminar Westcord Delft

Zaterdag 8 september 2018

Social Media trainingsseminar Westcord Delft

Zaterdag 8 september 2018

RYLA Deltahotel Vlaardingen

26 t/m 28 oktober 2018

TRF seminar D 1600

Donderdag 1 november 2018

Meer info

PETS/Assembly, Noordwijk

15 & 16 maart 2019

Discon Rotterdam

Zaterdag 25 mei 2019

RI Conventie Hamburg

1- 5 juni 2019

Deze maandbrief is gestuurd aan alle Rotarians in District 1600 RI

met een e-mailadres, zoals opgenomen in LeAd2

Klik hier voor samenstelling districtsstaf

Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Hier staat de online versie.