MAANDBRIEF JUNI 2018

 

Afbeelding met bloem, plant, persoon

Beschrijving is gegenereerd met zeer hoge betrouwbaarheid

 


Dr. Harriette Verwey, gouverneur 2017- 2018, D 1600 RI


Beste [voornaam],

Mijn laatste maandbrief!

Het jaar is omgevlogen en bij mij beklijft een onvergetelijke en rijke Rotary-ervaring. Misschien vraag je je af, waarom deze foto? Heel simpel: mijn ontmoeting met jou overtrof mijn verwachtingen en deze foto symboliseert het invallend licht & inzicht, de veelkleurigheid en het plezier in Rotary van het afgelopen jaar.

Mijn Rotary-ervaring vindt haar basis in jouw openheid, vriendschap, warmte, inzet en passie voor Rotary en in de missie van Rotary en dat heeft mij enorm geïnspireerd. Het gaf mij energie om initiatieven te ontplooien en jou, maar ook mijzelf, naar een hoger Rotaryniveau te brengen.

In de maandbrieven mocht ik je meenemen naar alle nieuwe mogelijkheden die Rotary biedt; denk aan de verscheidenheid in lidmaatschap, flexibiliteit in attendance, hoe je een gezonde clubcultuur kunt ontwikkelen met de ‘club health check’ en door ‘een vibrant club’ te zijn; niet alleen door activiteiten te ontplooien, maar vooral ook door zichtbaar te zijn. Niet alleen wie wij zijn, maar vooral wat wij doen. Dat doen wij samen met onze eigen Rotary Foundation, een van de grootste goede doelenorganisaties van de wereld. Droom groot, denk groot en handel groots.

Mijn twee ‘kroonjuwelen’ zijn het installeren van het Rotary Leer Instituut (RLI), dat zal bijdragen aan méér Rotary door meer kennis (en dus ook meer fun in Rotary) én het opstarten van RotaryConnects, waarbij opnieuw contact is gelegd met vele jongeren die ooit in contact geweest zijn met Rotary. Zij zijn onze toekomst, onze nieuwe leden

Het jaarthema van 2017-2018 was ‘Rotary, making a difference’ en wij hebben op heel veel manieren als Rotarians het verschil gemaakt. Het sluit ook naadloos aan op het jaarthema 2018- 2019 ‘Be the inspiration’ met de inspirerende invulling van gouverneur Sjerp van der Vaart.

Teruglezend in mijn maandbrief van juli 2017 stel ik vast dat meer dan ik toen durfde te dromen en te verwachten is uitgekomen, en dat komt door jou!

Hartelijk dank voor een wervelend jaar en brasa.

.

RC DEN HAAG- NIEUWSPOORT: EEN NIEUWE TELG IN DE ROTARY FAMILIE

RC Den Haag- Nieuwspoort ontving maandag 4 juni jl. de officiële charter vanuit Rotary International met de persoonlijke felicitaties van RI President Ian Riseley. Om het met de woorden van de club voorzitter te zeggen “RC Den Haag-Nieuwspoort is een open en gastvrije club, naar het voorbeeld van soortgelijke clubs in politieke hoofdsteden zoals Washington, Londen en Brussel”. Klik hier voor de felicitaties

De laatste charter dateert uit 2003 en ik ben verheugd te constateren dat, na jarenlange afname van het ledenaantal district 1600 de groei heeft ingezet. Niet alleen door de oprichting van deze nieuwe club met meer dan 20 leden, allen zonder Rotary achtergrond, maar ook omdat de meeste clubs in het afgelopen bestuursjaar een toename in leden aantal hebben vertoond.

SJERP VAN DER VAART, GOUVERNEUR 2018- 2019

 


Rotary is voor mij altijd een plek van vriendschap geweest, van waaruit verbinding en dienstbaarheid aan de samenleving mogelijk is. Vaak is fellowship in en door al die dingen die we samen doen al het cement voor jarenlange vriendschappen. In mijn werkzame leven heb ik Rotary gekoesterd als een plek waar ik op adem kon komen, waar je dingen onbevangen in een vertrouwde omgeving met elkaar kunt delen en waar altijd weer de mogelijkheid is om andere mensen te ontmoeten. Een groot voorrecht, lees verder.

DISCON 2018

De DisCon 2018 was een groots spektakel waar meer dan tweehonderd Rotarians en vrienden hebben genoten van een geweldige dag; het was fellowship in optima forma, want de gasten gingen ook lang na het officiële einde van het programma niet naar huis.

De grote opkomst, de inzet van vele Rotarians uit Wassenaar en de sponsoring heeft geleid tot een positief eindresultaat van € 6.400. De drie organiserende Wassenaarse clubs zullen het bedrag aan een goed doel in Wassenaar besteden.

DISTRICT LEDEN COMMISSIE

 

De District Leden Commissie (DLC) heeft een nieuwe samenstelling en in het nieuwe Rotaryjaar zal de commissie contact leggen met de clubs. Het doel is die te ondersteunen bij ledenwerving en ledenbehoud, zoals in het Strategisch plan van Rotary International is opgenomen.

Enkele leden van de DLC maken ook deel uit van de kerngroep van RotaryConnects en zijn ook trainer van het Rotary Leer Instituut (RLI). Zo kunnen effectief onderling verbindingen worden gelegd tussen deze voor onze toekomst zo belangrijke initiatieven.

ROTARY LEER INSTITUUT (RLI)

 

In mijn vorige maandbrief vermeldde ik dat tien Rotarians getraind zijn als cursusleider en dat District 1600 hiermee officieel gecertificeerd is.

De trainers zijn: Dick Gaasbeek (RC Barendrecht), Pia Kraak (RC ‘s- Gravenhage-Noord), Niek Jonkman (RC Voorschoten-Leidschendam), Walter Jansen (RC Hillegom- Lisse), John Smits (RC Schiedam), Vincent Kevenaar (RC Vlaardingen), Marco Beijersbergen (RC Sassenheim), Anja Berkelaar (RC Rotterdam-Nieuwe Dag), Wim Goedendorp (RC Vlaardingen 80) en Harriette Verwey (RC Leiden AM). Anja Berkelaar is tevens de coördinator van het programma.

Een cursus beslaat drie (zater)dagen van elk 4 uur. De data zijn 29 september, 3 en 24 november. Het RLI is in eerste instantie gericht op inkomende clubvoorzitters, voorzitters van clubcommissies en Rotarians die pas een of twee jaar lid zijn en zichzelf de vraag stellen ‘Is er nog meer?’.

Per cursus kunnen vanwege de interactieve opzet 25 personen worden toegelaten, maar afhankelijk van het aantal aanmeldingen worden op korte termijn extra cursusdata bekend.

Deelname kost € 50,- per dag, dus totaal € 150,- p.p. Omdat de extra kennis die deelnemers opdoen de club ten goede komt, stellen wij clubbesturen voor de kosten voor rekening van de club te laten komen.

Binnenkort ontvangen alle clubvoorzitters een brief van Anja Berkelaar, de coördinator voor het RLI in D1600 (info@firmtalk.nl).

ROTARY CONNECTS

 

RotaryConnects helpt jonge mensen bij het ontwikkelen van betekenisvol leiderschap en maatschappelijke betrokkenheid. Dit sluit naadloos aan op onze avenues Vocational en Youth. Jonge mensen willen kennisnemen van ons sociaal kapitaal en ervan leren.

Na, de succesvolle lancering op 28 oktober 2017 met Hans de Boer als hoofdspreker, wordt RotaryConnects op 16 juni a.s. voortgezet. Vijf inspirerende leiders zullen, na een inleidend gesprek, deelnemen aan inspiratietafels waarbij kennis en informatie uitgewisseld worden.

De assistent-gouverneurs zullen in hun regio het contact tussen de young professionals en de lokale Rotary clubs initiëren en begeleiden. Deze contacten kunnen leiden tot nieuwe leden voor zowel Rotary clubs als Rotaract clubs en deelnemers voor de RYLA.

RotaryConnects wordt geleid door oud-gouverneur Pia Kraak samen met de Alumni-werkgroep die bestaat uit Rotarians en young professionals.

PAUL HARRIS FELLOWSHIP; negenenveertig keer uitgereikt.

Afbeelding met man, persoon, stropdas, muur

Beschrijving is gegenereerd met zeer hoge betrouwbaarheid

 

Tijdens mijn clubbezoeken ben ik vele waardige vertegenwoordigers van de droom van Paul Harris tegengekomen. Het is verheugend te zien dat meerdere clubs de actie ‘Eer je Rotaryhelden’ serieus hebben opgepakt. En afgaande op opmerkingen als ‘Dat ga ik in het bestuur’ bespreken, neem ik aan dat het aantal aanvragen voor een Paul Harris Fellowship Award blijft groeien. Natuurlijk, het is een enorme eer om zo’n onderscheiding te mogen ontvangen. Ook ik draag met gepaste trots de Paul Harris-speld die ik in het verleden mede dankzij mijn club mocht ontvangen. Het is niet zomaar een speld, maar de betekenis ervan moet wel in het juiste perspectief geplaatst worden.

Zelf mocht ik het afgelopen bestuursjaar namens het district aan 49 personen een Paul Harris onderscheiding uitreiken. Hiervan waren er vijfentwintig in het kader van End Polio Now. Verschillende leden van de districtsstaf ontvingen hem ook voor hun jarenlange trouwe dienst, net als de leden van de DisCon 2018-commissie en andere Rotarians die bijzondere prestaties hebben geleverd. Ook vier niet-Rotarians ontvingen namens het district op voordracht van een Rotary club (vanwege hun uitzonderlijke verdiensten voor Rotary!) een Paul Harris-onderscheiding.

END POLIO NOW

 

In het najaar begint de actie! District 1600 is sinds 2016 de koploper in de bollenverkoop. Het is geen wedstrijd, en indien toch wel, dan zolang het leidt tot verkoop van veel, ja heel veel Rotary tulpenbollen. Denk aan de kinderen in derdewereldlanden en in ons Nederland. Ja ook in Nederland omdat de vaccinatiegraad daalt en het gevaar nog niet geweken is.

Polio moet echt de wereld uit. Inkomend gouverneur Sjerp van der Vaart heeft tijdens de PETS aangekondigd met de actie te zullen doorgaan. Als extra stimulans stelt ook hij weer een PHF beschikbaar voor de clubs die tenminste evenveel bollen kopen als hun ledenbestand groot is.

Wij zijn heel dichtbij, mis deze kans niet: POLIO MOET DE WERELD UIT

IHE-DELFT & ROTARY

https://scontent-ams3-1.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/10475423_799734790108700_4932725687470360773_o.jpg?_nc_cat=0&oh=d0908114f0eaec3a53d5246ca62dc705&oe=5B592196

 


Niet eerder ben ik zo geïnspireerd vertrokken van een graduation ceremony. Het ontroerde mij dat Rotary voor twaalf van deze jonge ingenieurs en hun thuisland het verschil heeft gemaakt. Investeren in ‘Water & Sanitatie’ betekent bestrijden van armoede en honger, verbeteren van sociale en economische omstandigheden, verbeteren van basiseducatie (dus minder analfabetisme), preventie en bestrijding van ziekten door gezond drinkwater, ondersteuning van gezondheid van moeder en kind en uiteindelijk vrede en conflictbeheersing. Er is geen ander aandachtsgebied dat zo van invloed is op alle andere aandachtsgebieden.

Vanaf 2019 komt de sponsoring van tenminste 10 IHE studenten in zijn geheel voor rekening van Rotary in Nederland. Oud-gouverneur Wim Goedendorp heeft een ambitieus plan gelanceerd dat door de gouverneurs van de zeven Nederlandse districten is omarmd. Als in elk district clubs, door middel van fundraising en de hulp van District en global grants van Rotary Foundation, er in slagen jaarlijks 2 studenten te sponsoren, maken wij samen deze wereld tot een betere wereld.

De kosten bedragen US $ 50.000,- per student. De aanvraag van de global grant wordt vergemakkelijkt door in het land van herkomst van de student een waterproject te alloceren en de aanvraag samen met de lokale Rotary club in te dienen. Meer informatie over het plan Goedendorp klik hier of mail naar w.goedendorp@hetnet.nl

1-5 JUNI 2019: INTERNATIONALE CONVENTIE IN HAMBURG, DUITSLAND

Afbeelding met lucht, grond, buiten, vliegtuig

Beschrijving is gegenereerd met zeer hoge betrouwbaarheid

 


Een alles overtreffende ervaring: de internationale conventie van Rotary. De enige echte manier om je grote Rotary-familie te ontmoeten. Je hebt er zeer inspirerende ontmoetingen met Rotarians van alle werelddelen die graag hun ervaringen uitwisselen, nieuwe relaties aanknopen, nieuwe samenwerkingen willen aangaan en projecten opzetten en dat alles in de sfeer van friendship en fellowship.

De conventie van 2019 wordt in Hamburg gehouden. Duitsland is voor ons naast de deur en daarom moedig ik alle Rotarians aan om een bezoek aan de internationale conventie serieus te overwegen.

 

AGENDA

 

 

4 juli Gouverneursoverdracht in Den Haag.

Deze maandbrief is gestuurd aan alle Rotarians in District 1600 RI

met een e-mailadres, zoals opgenomen in LeAd2

Klik hier voor samenstelling districtsstaf

Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Hier staat de online versie.