MAANDBRIEF MEI 2018

 

Afbeelding met persoon, kleding, buiten, man

Beschrijving is gegenereerd met zeer hoge betrouwbaarheid

 

Dr. Harriette Verwey, gouverneur 2018- 2018, RI 1600


Beste [voornaam]


DISCON2018: VERBINDEN EN VERJONGEN

DisCon 2018 was zonder meer een enorm succes. Zelfs het weer deed mee. Meer dan 200 Rotarians genoten van een fantastische dag. Veel fellowship èn verbinding en tot ruim na de afsluiting waren er de nodige Rotarians die napraatten en ervaringen uitwisselden. Precies zoals ik het mij had voorgesteld, verbonden door fellowship.

De DisCon commissie bestaande uit leden van de drie Wassenaarse clubs kunnen met voldoening terugkijken op deze dag. Twee jaar hard werken werd op een geweldige manier beloond. Ik vond het dan ook een grote eer de leden van de DisCon-commissie een Paul Harris onderscheiding te mogen opspelden.


Afbeelding met persoon, kleding, buiten, gebouw

Beschrijving is gegenereerd met zeer hoge betrouwbaarheidAfbeelding met boom, buiten, persoon, weg

Beschrijving is gegenereerd met zeer hoge betrouwbaarheid


Verjongen door verbinding kwam ook tot uitdrukking bij het traditionele gouverneursdiner voorafgaand aan de DisCon. Enkele Rotaracters, op mijn uitnodiging aanwezig, mengden zich moeiteloos tussen de aanwezige Rotarians.

Rotary is voor ons allen en de passie die je samen beleeft, doet barrières vervagen.


Afbeelding met persoon, binnen, tafel, mensen

Beschrijving is gegenereerd met zeer hoge betrouwbaarheidAfbeelding met persoon, mensen, buiten, plafond

Beschrijving is gegenereerd met hoge betrouwbaarheid

Voor een foto-impressie van het diner en de DisCon klik hier.


Ik wens jullie een mooi voorjaar toe; nieuwe lente, nieuwe kansen

Brasa,VERBINDEN, VERNIEUWEN EN VERJONGEN DOOR DIVERSITEIT, PASSIE EN ACTIE

 


Bij het gouverneursdiner, maar ook op andere momenten, valt mij op dat waar bevlogenheid is, grenzen vervagen. Mensen van alle leeftijden en herkomst vinden elkaar in wat hun bindt. Dan biedt diversiteit kansen om zaken vanuit verschillende gezichtspunten te bekijken en een gewogen aanpak te ontwikkelen.

Zo dragen diversiteit in leeftijd, geslacht, geaardheid, etnische, sociale en culturele herkomst bij aan veelzijdigheid en Rotary is een prachtig middel om mensen te verbinden. En de zes ‘area’s of focus’ of aandachtsgebieden stellen Rotarians in staat het verschil te maken. Of het nu lokaal, nationaal of internationaal is. De focusgebieden zijn vrede en conflictbeheersing, preventie en behandeling van ziekten (inclusief polio), water en sanitatie, gezondheid van moeder en kind, basisonderwijs en alfabetisering, en economische en sociale ontwikkeling.

Door en met onze eigen Rotary Foundation, een van de grootste goede doelenorganisaties ter wereld, kunnen, mogen en moeten wij Rotarians het verschil maken.

Maak het verschil “time for change”


VERBINDEN, IHE-DELFT EN NEXT-GENERATION: WATER & SANITATIE EN NOG MEER….

Afbeelding met gebouw, persoon, buiten, grond

Beschrijving is gegenereerd met zeer hoge betrouwbaarheidAfbeelding met persoon, gebouw, mensen

Beschrijving is gegenereerd met zeer hoge betrouwbaarheid

 


Op 24 april studeerden 140 jonge ingenieurs af aan het Institute of Hydraulic Engineering -kortweg IHE-Delft. Onder hen waren twaalf (12) door Rotary gesponsorde studenten van wie drie ‘cum laude’ afstudeerden. Dat is een hoog percentage voor IHE. De meeste van de IHE-afgestudeerden komen uit ontwikkelingslanden en door de bijdrage van Rotary stellen wij jonge ingenieurs in staat in hun land van herkomst zorg te dragen voor goede watervoorzienig en sanitatie. Dat moet en zal ook leiden tot het bestrijden en voorkomen van conflicten, honger, armoede en gezondheidsproblemen; dat zijn vier van de focusgebieden van Rotary.

Tot 2019 is Rotary International co-financier van de IHE-studenten die door Rotary gesponsord worden. Het zou fantastisch zijn als dit project door Rotary in Nederland omarmd wordt.

Clubs kunnen door middel van fundraising een student financieren. Het bedrag kan verhoogd worden door het aanvragen van een district grant. De betrokkenheid wordt vergroot door in het land van herkomst van de student een waterproject op te sporen en daaraan samen te werken met een lokale Rotaryclub. Op zichzelf biedt dat nog eens de mogelijkheid van het aanvragen van een global grant, dus verdubbeling van het bedrag.

Het klinkt zeer commercieel en dat is het ook. Maar vergeet niet dat de Rotary Foundation óns geld is en dat het wordt uitgegeven aan de toekomstige leiders die op hun beurt de aandachtsgebieden van de Rotary Foundation positief kunnen uitdragen en het verschil kunnen maken .


VERBINDEN DOOR END POLIO NOW ACTIE

 


Veel plaatsen kleuren rood-oranje door de End Polio Now tulpen. Het stationsplein van Delft, het Vredespaleis, schoolpleinen, rotondes en vele andere locaties, zoals de prachtige Keukenhof, zijn getooid met deze stralende tulpen. Tientallen Rotarians en anderen hebben zich ingespannen om de bollen te kopen en te planten met dat ene doel: polio de wereld uit.

Het Nationale Polio Comité kan tevreden terugblikken. Maar, het werk is nog niet af en wij rekenen op jullie medewerking voor het laatste deel van de strijd tegen polio. Help de kinderen uit de derde wereld en ook onze kinderen aan een gezonde toekomst.

Ik zeg ‘onze kinderen’. Ja, want door de mobiliteit van de Nederlandse bevolking en de afgenomen vaccinatiegraad in Nederland kunnen ook onze kinderen getroffen worden.

Polio moet de wereld uit; een must!


TOEKOMSTGERICHT ROTARY, OVER FLEXIBILITEIT EN ATTENDANCE

Afbeeldingsresultaten voor ATTENDANCE

 


De Council on Legislation, het wetgevend orgaan van Rotary, heeft in 2016 besloten de Rotaryclubs geen beperkingen op te leggen in hoe de ontmoetingen en dus de attendance gerealiseerd moet worden. Immers, de gezondheid van de club wordt niet alleen bepaald door attendance.

De clubs hebben de vrijheid

·

zelf te bepalen wat voor hun de beste dag en tijd voor de ontmoeting is;

·

zelf te bepalen of ze elkaar wekelijks of eens in de veertien dagen ontmoeten;

·

ook alle serviceprojecten èn social events mee te laten tellen voor de attendance;

·

te kiezen of ze elkaar fysiek of online dan wel alternerend fysiek en online ontmoeten. Elk van deze ontmoetingen draagt bij aan de attendance.


Een consequente toepassing van deze ‘vrijheid’ maakt de weg vrij om ook jonge mensen, die vaak de standaard attendance niet kunnen halen, bij Rotary te betrekken.
Een andere, bijzondere afspraak is de ‘Rule of 85’: Rotarians mogen worden vrijgesteld van attendance als zij langer dan 20 jaar lid zijn van Rotary of als hun clublidmaatschap en hun kalenderleeftijd tenminste 85 jaar bedraagt.


ROTARY LEADERSHIP INSTITUTE- D1600, KORTWEG RLI- D1600

Afbeelding met persoon, staand, binnen, poseren

Beschrijving is gegenereerd met zeer hoge betrouwbaarheidAfbeelding met persoon, staand, groep, kostuum

Beschrijving is gegenereerd met zeer hoge betrouwbaarheid

 


Op 28 april en 2 mei jl. zijn tien(10) trainers van ons district officieel gecertificeerd als trainer van het Rotary Leadership Institute. En daarmee is ook ons Districts Institute, kortweg RLI 1600, een feit.

RLI 1600 begint komend Rotaryjaar met het geven van onderwijs aan fellow Rotarians die meer uit hun lidmaatschap willen halen. Doelgroepen zijn Rotarians die 1 of 2 jaar lid zijn en of Rotarians die zich meer willen inzetten in bestuurlijke functies. Want hoe meer je weet van Rotary, des te meer kunnen jij en je club uit het lidmaatschap halen.

Zo bevat de cursus van RLI 1600 informatie over de organisatiestructuur van Rotary en de Rotary Foundation, wat je daaraan hebt en hoe je op alle avenues van Rotary kunt inzetten. Verder komen onder meer PR & communicatie en het waarom, wat en hoe van een strategisch plan voor de club aan de orde.

Zodra het programma-aanbod is afgerond, laten we dat weten.

 


VACATURE DISTRICT JEUGDCOMMISSARIS D1600

Per direct heeft Aart Haitjema om privé en fysieke redenen zijn functie als districtjeugdcommissaris (DJC)neergelegd. Ik ben Aart Haitjema bijzonder erkentelijk voor zijn enorme inzet voor Youth, in het bijzonder het uitwisselingsprogramma van Rotary en de Multidistrictjeugdcommissie (MDJC) waar hij de PR & Communicatietaak op zich genomen had. Hij is ook nauw betrokken geweest bij het D 1600 Rotary Alumni-programma ‘Rotary Connects’, kortom hij was een duizendpoot.

Ik ben niet op zoek naar een duizendpoot, maar wel naar een bevlogen districtjeugdcommissaris. De taken zijn onder andere gericht op het Rotary-jeugduitwisselingsprogramma, zowel voor de korte als de lange termijn-uitwisselingen en op deelname in het bestuur van de Multidistrictjeugdcommissie. Ook is het belangrijk dat hij/zij contact onderhoudt met de acht regio’s in District 1600 via de regiojeugdcommissaris. Daarnaast ondersteunt de district jeugdcommissaris samen met de regio- en clubjeugdcommissaris alle projecten zowel lokaal als op districtniveau die betrekking hebben op Youth in de ruimste zin des woords. Ben je clubjeugdcommissaris of geweest en kun je goed met mensen overweg, kortom heb je goede sociale en communicatieve vaardigheden? Wil jij je inzetten voor Youth, de next generation en voel jij je aangesproken, mail mij dan dg2017-2018@rotary-d1600.nl


AGENDA

 

 


Geen afspraken.

De clubbezoeken zijn afgerond en ik kijk terug op fantastische ontmoetingen waarbij ik vele interessante en bevlogen Rotarians heb mogen ontmoeten. Dank voor jullie fellowship en warm onthaal.

Mijn agenda bevat nu vooral social events, zoals gala’s en andere activiteiten.


Deze maandbrief is gestuurd aan alle Rotarians in District 1600 RI

met een e-mailadres, zoals opgenomen in LeAd2

Klik hier voor samenstelling districtsstaf

Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Hier staat de online versie.