MAANDBRIEF NOVEMBER 2018

UPDATE IN T KORT: NIEUWS UPDATE IN ’T KORT DISTRICT 1600: 'MARK RUTTE ONTHULT ROTARY-BORD NIEUWSPOORT', 'EDUCATION PERMANENTE', ROTARY EN DE EU: HOE VERNIEUWEN WE ONZE IDEALEN? EN: LOKALE INITIATIEVEN BLOEIEN EN GROEIEN!

 

Sjerp van der Vaart - Gouverneur 2018-2019 D1600 RI


Beste [voornaam]


Ons district maakt een mooie communicatie- en educatie-groei door! Ik nodig de clubs uit hun leden te enthousiasmeren om deel te nemen aan de nieuwe lichting van onze opleiding Rotary Leadership Institute D1600 (RLI)... de aanwas aanmeldingen groeide zo hard dat er even een heuse studiestop was, maar meld je vrolijk weer aan bij coördinator Harriette Verwey: h.f.verwey@gmail.com voor de nieuwe lichting! Ook ben ik actief om de Conferentie Rotary4Europe op 23 februari as in Rome tot een succes te maken. We organiseren samen met Rotaract, Rotary en DG Patrizia Cardone van Rome de conferentie onder de titel: “Rotary / Rotaract and the EU: How To Renew Our Ideals?” Inspiratie is het sleutelwoord bij de vraag: hoe werken we samen op onze gemeenschappelijke doelen als dienstbaarheid?, normen in beroep/bedrijf en integratie c.q. samenwerken in de Europese Unie. Meld je vast aan nu ‘t nog kan: http://rotary4europe.eu. Ook werkt ons district aan een digitaal uitwisselingsplatform tussen jonge professionals en meer ervaren fellows, met een hoog educatie-gehalte!

Ook is PDG Wouter van Putten voor ons naar de Council on Legislation in Neurenberg geweest. Deze zgn. COL gaat over de regeltjes in Rotaryclubs, interessant door de richting die Rotary met haar regels wil opgaan. Namens Nederland stuurt Wouter op decentralisering en meer flexibiliteit! En vooral geen betutteling van bovenaf maar erop vertrouwen dat binnen de gestelde kaders iedereen de eigen verantwoordelijkheid opneemt. Wouter houdt ons op de hoogte!


MINISTER-PRESIDENT ONTHULT ROTARY-BORD NIEUWSPOORT

A group of people posing for a photo

Description automatically generated

MP Mark Rutte met het bestuur van RC Nieuwspoort bij de onthulling van het Rotary-schildje bij de ingang van perscentrum Nieuwspoort in Den Haag.


Minister-president Mark Rutte heeft op vrijdag 23 november jongstleden het gevelbord onthuld van Rotary Club Den Haag Nieuwspoort. Deze Rotaryclub behoort tot de ‘jongste’ clubs van het land en telt inmiddels zo’n dertig leden. Met deze blikvanger in het hart van politiek Den Haag wil de club andere Rotarians wijzen op de wekelijkse bijeenkomsten in perscentrum Nieuwspoort en ook een ambassadeursrol vervullen.


Rotary Club Den Haag Nieuwspoort is in september 2017 van start gegaan. Al snel bleek er veel belangstelling voor dit nieuwe initiatief in perscentrum Nieuwspoort. In juni 2018 ontving de club de charter en ging daarmee officieel deel uitmaken van de internationale Rotarybeweging. Diversiteit is een sleutelwoord voor de Rotaryclub die iedere vrijdag bijeenkomt. De club telt inmiddels bijna dertig leden, met een gemiddelde leeftijd tussen de 40 en de 50 jaar en een grote verscheidenheid aan beroepen, culturele en nationale achtergronden en levenssituaties. Ook minister-president Rutte zei na de kennismaking met de jonge club zijn eigen beeld te moeten bijstellen dat Rotary “vooral uit oude mannen” zou bestaan. Rutte vertelde enkele Rotarians in zijn familie te hebben en noemde met name het combineren van sociale contacten met maatschappelijke betrokkenheid heel sympathiek.


Blikvanger


Het is voor de eerste keer in de geschiedenis van Rotary in Nederland dat een minister-president betrokken is bij de onthulling van het ‘gevelbord’ van een nieuwe Rotary Club. Inkomend voorzitter Carolien Brederije noemde het daarom van “een grote eer” dat de premier dit wilde doen. Zij sprak de hoop uit dat niet alleen Rotarians van buiten Den Haag hierdoor de weg naar een clubbijeenkomst in Nieuwspoort weten te vinden maar het ook voor anderen een blikvanger zal zijn. “Wij willen heel graag als ambassadeur voor Rotary International optreden. Dit bordje bij de deur van Nieuwspoort, waar iedere dag politici, ambtenaren, journalisten, lobbyisten en andere beslissers voorbijkomen, zal ongetwijfeld een positief effect hebben op de bekendheid van Rotary. Ook ontvangen wij regelmatig gastsprekers die in politiek Den Haag actief zijn en zo met Rotary kennis kunnen maken”, aldus Carolien Brederije.


Klasgenoot


De ontmoeting met de minister-president werd gecoördineerd door Marlies de Ruyter de Wildt, een oud-klasgenoot van Mark Rutte. Naast de leden van de club waren ook gouverneur Sjerp van der Vaart van district 1600 aanwezig, oud-gouverneur Harriette Verwey, erelid en oud-gouverneur Wouter van der Putten en Froukje Bakker, voorzitter van de moederclub ’s-Gravenhage-Zuid. Zelfs in het buitenland is de komst van de nieuwe club niet onopgemerkt gebleven, zo blijkt uit een interview met voorzitter en initiatiefnemer Jan-Willem Wits in het laatste nummer van ons internationale magazine The Rotarian.


CONFERENTIE ROTARY4EUROPE


Samen met de Romeinse Districtgouverneur Patrizia Cardone en de Duitse oud-gouverneur Achim Goetz hebben we het initiatief genomen tot de
Conferentie Rotary4Europe op 23 Februari 2019 in Rome. Leidend idee is de titel: “Rotary, Rotaract en de EU, hoe kunnen we onze (gemeenschappelijke) idealen vernieuwen?”. Plaats van handeling: Het Angelicum, een 14e eeuws Convent in Rome, niet ver van het Capitool waar het oorspronkelijke EU-verdrag van Rome is gesloten in 1958. Inmiddels is er een Manifest geschreven door een werkgroep met academici uit de zes oorspronkelijke lidstaten. Ook is een website ( http://rotary4europe.eu) plus programma met boeiende sprekers en workshops plus registratie via EventBrite. Belangrijkste opbrengst van deze Conferentie op 23 februari 2019 kan o.a. zijn: deelname van Young Professionals zoals Rotaract-leden aan EU-programma’s die de waarden van Rotary en de EU bevestigen en vernieuwen. Zo zijn we in contact met de Europese Commissie om Rotaracters en Rotarians tot 30 jaar deel te laten nemen aan het EU-platform The Solidarity Corps. Een project waarin onze gedeelde idealen als dienstbaarhdeid, ethiek, integratie en samenwerking van de EU mooi tot uitdrukking komen. Meer informatie.


Als opbrengst zou tenslotte ook een hernieuwd zelfbewustzijn tot stand kunnen komen bij een jonge generatie Europeanen over eigenaarschap voor die gedeelde waarden van Rotary en de Europese Unie in een tijd van 'fake nieuws en hernieuwd nationalisme.

Schrijf je nu in via deze link.

SAMEN ZORGEN VOOR HET STRAATDINER VOOR DAK- EN THUISLOZEN

 

Straatdiner met dak- en thuislozen in Rotterdam


Met het batig saldo van het International Golfing Fellowship of Rotarians WORLD CHAMPIONSHIP 2016 (IGFR) werd deze zomer het Maatschappelijk Centrum Rotterdam van het Leger des Heils in de gelegenheid gesteld om voor een grote groep dak- en thuislozen een straatdiner te organiseren. Het diner viel goed in de smaak bij de bezoekers. Op de locatie waar normaal de ‘soepbus’ staat stonden mooi gedekte tafels, er waren verse bloemen en door de aanwezige live muziek was de sfeer echt feestelijk. Het straatdiner is naast de gebruikelijke soepbus voor de hulpverlening een goede manier om contact te leggen met de dak- en thuislozen. Zo’n contact is vaak een eerste stap op weg naar herstel.

Het zou fantastisch zijn wanneer dit diner ook volgend jaar weer georganiseerd zou kunnen worden. Rotary Club Westvoorne-Voorne-Putten zou graag zien dat een gezamenlijk initiatief van de Rotary Clubs van district 1600 ervoor kan zorgen dat het Leger des Heils ook volgend jaar de dak- en thuislozen weer een geweldige dag kan bezorgen. Met een gift van slechts € 150 - € 200 per club zou dit verwezenlijkt kunnen worden. Doet uw club ook mee met deze districtsactie? Een donatie kan gestort worden op de rekening van Rotary Club Westvoorne-Voorne-Putten (NL97ABNA050516680). We houden u op de hoogte van het resultaat!


MELD JE NU AAN VOOR DE NIEUWE LICHTING RLI: Rotary educatie en zelfontplooiing!

Zaterdag j.l.was de derde en afrondende dag van het Rotary Leadership Institute (RLI) Nederland in ons Rotary District 1600. De deelnemers kregen presentaties over communicatie, ledenbeleid en strategisch plan, waarna ze zelf aan de slag mochten met enkele praktijk cases. Na het plenair behandelen van de cases was het tijd om de certificaten en pins uit te reiken en de groepsfoto te maken. De deelnemers waren zeer enthousiast over de cursus en de onderlinge contacten binnen de groep. Wilt u (of uw clubgenoten) ook aan een RLI deelnemen? (februari/maart 2019), neem dan zsm contact op via h.f.verwey@gmail.com of via RLI op de site van District 1600.

 


DE COUNCIL ON LEGISLATION (COL): LEUKER KUNNEN WE ‘T NIET MAKEN, MAKKELIJKER WEL..!

 

Leden van de COL tijdens de stemmingen....


Tussen 14 en 18 april 2019 reizen 7 oud- Gouverneurs uit Nederland samen met 530 andere oud- Gouverneurs uit de rest van de wereld naar Chicago voor de drie jaarlijkse Council on Legislation ( de COL ). Daar worden ongeveer 120 Enactments( Wijzigingsvoorstellen ) besproken en er wordt gestemd of de voorgestelde wijzigingen moeten worden opgenomen in de Manual of Procedure ( Statuten van Rotary ).De uitslag van de stemming is bindend voor alle Rotaryclubs in de gehele wereld en worden van kracht met ingang van 1 juli 2019 als het nieuwe Rotaryjaar van start gaat. Hoe ging het in Neurenberg? Zegt Wouter van Putten, onze COL-man van het district: “Eerst worden per District de vertegenwoordigers en hun plaatsvervangers gekozen op voorstel van de zittende Gouverneur. In ons District doen we dat op de Assembly die in maart aansluitend op de Pets wordt gehouden. Vervolgens kunnen er wijzigingsvoorstellen worden ingediend die dan door de Districtsvertegenwoordiger worden verwerkt tot een officieel document dat wordt doorgestuurd naar Rotary International (RI ). De deadline voor het indienen van voorstellen was 31 december 2017. RI maakt dan een compilatie van alle voorstellen die zo rond oktober 2018 bij mij in de mailbox zat.”

De komende maanden komen de 7 oud Gouverneurs een aantal malen bijeen om de voorstellen van commentaar te voorzien daarbij ondersteund door een notaris en een rechter die uiteindelijk na afloop van de COL de Nederlandse versie van de aangepaste statuten maken. Iedere vertegenwoordiger van een District is zonder last of ruggenspraak bij de uiteindelijke stemming. Het debat in Chicago bepaalt uiteindelijk je definitieve stem. Zijn er grote verschillen tussen de diverse landen en werelddelen? Zegt Van Putten: “Jazeker, de manier waarop tegen Rotary wordt aangekeken is zeer divers en dat zie je terug in de voorstellen. Nederland en de Scandinavische landen zitten het meest op een lijn. Veel landen willen meer centrale sturing van RI. Wij hebben over het algemeen minder behoefte aan betutteling van bovenaf. Dat zie je dan ook duidelijk terug in het stemgedrag van de Nederlandse afvaardiging.”

Na de COL 2019 geeft Wouter via mijn nieuwsbrief de wijzigingen door aan de clubs.


AAN DE PENNINGMEESTERS VAN DE CLUBS....

Regelmatig bereiken ons vragen of er een boekhoudprogramma is dat geschikt is voor Rotary clubs.
Binnen veel clubs wordt in inmiddels gebruik gemaakt van het boekhoudpakket E-Boekhouden.nl.
Er is een interessante raamovereenkomst met E-boekhouden.nl voor Rotary clubs tegen interessante tarieven. We overwegen om dit ook in ons district uit te rollen voor de clubs.  Graag hoor ik van potentiele gegadigden wat hun reactie is op dit programma. Inmiddels wordt er in diverse districten mee gewerkt, waaronder D1570 dat ook een cursus in de lucht heeft voor club-penningmeesters. Interessante ontwikkeling dus! Mail je reactie op spvandervaart@gmail.com

 


GEZOCHT! GOUVERNEUR 2021-2022

 


Graag doe ik een oproep om je aan te melden als gouverneur voor 2020-2021.

Formeel gelden slechts enkele voorwaarden om gouverneur te worden, namelijk:

• Je moet tenminste zeven jaar lid van Rotary zijn.

• Je moet voorzitter van je club geweest zijn.


De taken en werkzaamheden zijn leuk, erg inspirerend en kosten zeker tijd, maar je krijgt er veel voor terug. De traditioneel uitgevoerde individuele clubbezoeken kun je eventueel combineren in overleg met de betrokken clubs tot een of of meer gezamelijke bijeenkomsten per regio. Daarbij staat centraal dat clubs elkaar ontmoeten en inspireren en (zo mogelijk) samenwerken bij het uitvoeren van projecten. Enige bestuurlijke ervaring, al dan niet in breder Rotary-verband strekt tot aanbeveling.

Belangstelling? Ik ga graag het gesprek aan over het gouverneurschap. spvandervaart@gmail.com


AGENDA


Voor de clubbezoeken van gouverneur Sjerp van der Vaart, klik hier.

E-mail: dg2018-2019@rotary-d1600.nl

Telefoon 06 - 11 16 36 10


Voor data Regionaal BestuursContact (RBC) 2018, klik hier.


Juni 2019: kom naar de Rotary Conventie in Hamburg!

In 2019 is de Rotary Convention in Hamburg. Een mooie gelegenheid om met leden van jouw club een conventie dichtbij bij te wonen. 

Meld je snel aan, nu zijn de hotelkamers nog te bestellen tegen redelijke prijzen!


Bijzondere data

PETS/Assembly, Noordwijk

15 & 16 maart 2019

DISCON Rotterdam

25 mei 2019

RI Conventie Hamburg

1- 5 juni 2019

Deze maandbrief is gestuurd aan alle Rotarians in District 1600 RI

met een e-mailadres, zoals opgenomen in LeAd2

Klik hier voor samenstelling districtsstaf

Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Hier staat de online versie.