MAANDBRIEF NOVEMBER 2017

 

 


Beste [voornaam]


VERANDEREN, VERNIEUWEN, VERJONGEN


Ik ben een zeer bevoorrecht mens en de trotse gouverneur van het mooie district 1600 met in de afgelopen periode een zeer succesvol TRF-trainingsseminar, een grandioze noodhulpactie voor de zwaar getroffen Cariben en op 28 oktober een fantastische ‘Rotary Connect’-bijeenkomst van jonge mensen met VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer, een mooie bijeenkomst waar TRF District Grants werden toegewezen en last but not least ‘Nieuwspoort in actie’. Dit alles geeft mij vleugels.

De ontmoetingen en dialogen met bevlogen Rotarians tijdens mijn clubbezoeken versterken mij in de verwachting dat Rotary niet weg te denken zal zijn in de huidige en toekomstige maatschappij.

Natuurlijk, wij moeten VERANDEREN, VERNIEUWEN en VERJONGEN. Ik merk dat, al is het soms aarzelend en schoorvoetend, de clubs bereid zijn daar over na te denken. Ook zie ik hier en daar een begin van verandering. Clubs die de overstap maken naar één keer per veertien dagen. Andere activiteiten dan te doen gebruikelijk is op een clubavond, één keer maand samenkomen op een andere plek, het oprichten van past Rotarianclub waar leden die dat willen een dubbel lidmaatschap hebben. Zo blijven ze in contact met de club en zijn ze desgewenst inzetbaar. Het sociaal kapitaal blijft op deze manier behouden. Ook zie ik steeds meer regionale samenwerking, naast de eigen clubactiviteiten. Verenigd maken wij het verschil in onze maatschappij.


Verrast werd ik door de opmerking van sommigen dat ze er niet voor uitkomen Rotarian te zijn; gewoon er niet aan denken er over te spreken in hun netwerk of wat ze samen met andere Rotarians tot stand brengen en dat zo vanzelfsprekendheid vinden dat ze het gewoon niet benoemen.

Willen wij Rotary bloeiend en boeiend overdragen aan de volgende generatie dan zal het alleen door woord en daad zijn. Testimony and legacy gaan hand in hand.

Aan het eind van mijn maandbrief benoem ik een paar mooie projecten en best practices die ik tijdens mijn bezoeken ben tegen gekomen. De lijst is zeker niet compleet. Daarom spoor ik jullie aan jullie clubactiviteiten te plaatsen in Rotaryhelpt.nl.


ROTARY CONNECTS: LEADERS OF TODAY AND TOMORROW

 


Op 28 oktober jl. werd de eerste Rotary Connect-meeting in ons district gehouden. In het fraaie Delta Hotel Vlaardingen kwamen enkele tientallen jongeren bijeen die ooit met Rotary in contact waren geweest. Jongeren en young professionals, leden van de Rotaract, RYLA-alumni en een enkele oud-jaarkinderen deelden hun ervaringen van toen en hun verwachtingen van nu. Het enthousiasme was groot en veelvuldig klonk het verzoek om op niet al te lange termijn weer zo’n bijeenkomst te organiseren. Bevlogen en gepassioneerd nam Rotarian Hans de Boer, voorzitter VNO- NCW, hen mee in zijn levensloop en hoe Rotary daarin een rol speelt. Tot slot gaf hij drie adviezen door die hij eerst bij zijn kinderen had getoetst:


1) Doe alleen die dingen waar je trots op bent en zal blijven;

2) Belazer niemand, wees goed voor je medemens;

3) Houd je financiën op orde.


ROTARACT EN INTERACT

C:\Users\André\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\rotaract.jpg

 


Rotaract Europa, opgericht in 1988, viert in 2018 zijn 50-jarig bestaan. Zij hebben vier aandachtsgebieden: Green - Health - Peace en Growth-projecten. In het kader van deze viering wordt ook in Nederland een conferentie gehouden.

In ons district zijn momenteel vijf Rotaract clubs geregistreerd, te weten Aan de Maas- Bollenstreek- Haagse studenten- Scheveningen en The Hague International. Ik vind het heel spijtig dat de universiteitssteden Leiden, Delft en Rotterdam geen Rotaract-club (meer) hebben.

Het is belangrijk dat deze jonge mensen in contact zijn en blijven met Rotary. Ik vraag de clubs in deze steden een nieuw initiatief te ontplooien dan wel een doorstart te bewerkstelligen in deze steden. De Rotaract Haagse studenten zijn zeer bereid hierin ondersteuning te bieden.


Interact is voor scholieren op de middelbare school in de leeftijdscategorie van 12 tot 18 jaar. Door samenwerking onderling en met Rotary ontwikkelen zij leiderschapskwaliteiten en ontdekken ze de kracht van Service above self, in combinatie met veel plezier. District 1600 heeft nog geen Interact clubs maar wel veel Rotarians met de classificatie Voortgezet onderwijs. Wellicht een nieuwe uitdaging!


ROTARY INSTITUTE MONTPELLIER


Van 16 tot en met 19 oktober jl. vond de Rotary Institute plaats met als thema ‘Rotary and Youth’. Diverse jongeren, leden van de Rotaract en jonge professionals die van huis uit geen connectie hadden met Rotary benadrukten de relevantie van Rotary. Zij willen samen verder met Rotary, alleen wel op een manier die bij hun wijze van leven past. Snel, goed omschreven projecten die kortdurend en intensief zijn: actie!

De wereld verandert en Rotary moet daar in mee gaan. En dat kan.

Rotary en Rotarians bewijzen hun kracht juist in het spanningsveld.


NOVEMBER MAAND: ROTARY FOUNDATION

logo.jpg

 


Op 2 november jl. vond weer de verdeling van de District Grants plaats. Elf prachtige projecten werden via een pitch gepresenteerd. Stuk voor stuk prachtige projecten. De clubs hebben inmiddels vernomen hoe groot de District Grant is die zij ontvangen.

Het aantal clubs dat deelneemt groeit en dat is een mooi teken. In de Foundation zit ons geld dat bestemd is voor de vele goede doelen waar Rotarians zich voor inzetten. Maak er gebruik van en vergroot het resultaat van jullie inspanningen.

Met gepaste trots meld ik dat de Association of Fundraising Professionals de Rotary Foundation heeft uitgeroepen tot World ’s Outstanding Foundation.


END POLIO NOW ACTIE

 

Aan de slag: DG 1600 Harriette Verwey, Jörgen Raymann en Bart Siemerink (directeur Keukenhof)


Veel succesvolle acties op verschillende locaties zullen straks, wanneer de tulpen in bloei staan, maar ook nu al het verschil maken, Rotary kleuren. Op Keukenhof mocht ik samen met Rotarian en cabaretier Jörgen Raymann, Bart Siemerink, directeur Keukenhof, en anderen de Rotary-tulpenbollen planten.

Leden van Haagse Rotary clubs en Rotaract Haagse Studenten hebben bollen geplant bij het Vredespaleis en hebben de leerlingen van ir. S de Vriesschool, een school voor leerlingen met een meervoudige handicap, verrast met 50 dozen tulpenbollen. Deze bollen zullen onder leiding van de docenten van de school door de leerlingen geplant worden.

De bollenverkoop loopt tot eind november. Vele clubs hebben bollen gekocht en opnieuw heeft ons district met afstand laten zien waar wij voor staan. Een enkele club waarvan de tuinen al vol bollen staan, heeft alleen een financiële bijdrage geleverd. Rotary is ook: door humanitaire hulpverlening andere mensen helpen. Er is de laatste maanden veel van jullie gevraagd.

Hartelijk dank dat jullie zo ruimhartig voor de kinderen in de derde wereld hebben gegeven!


NIEUWSPOORT IN ACTIE

 

Studenten van Sint Maarten met de staatssecretaris voor Koninkrijkszaken Raymond Knops en leden van Rotary club Nieuwspoort i.o.


Op 9 november jl. vond in een drukbezet en uitverkocht Nieuwspoort de lancering van de media-actie voor Sint-Maarten plaats. Dit initiatief van de nieuw op te richten Rotary club Nieuwspoort vond zijn weerklank ook bij huidige politieke leiders en leden van de Tweede Kamer. Onder de zeer professionele leiding van de presentatoren Elles de Bruin (Omroep Max) en Jaap Jansen (BNR) werd een goed beeld geschetst van de ernstige situatie op het eiland. De recent ontstane politieke instabiliteit kan volgens sommigen tot een grotere ramp leiden dan die orkaan Irma veroorzaakt heeft. Onafhankelijke media zijn in deze situatie van vitaal belang, naast alle andere noodzakelijke humanitaire hulp en wederopbouw. Er is al een bedrag van €25.000 bijeengebracht en de actie loopt nog door.


REGIONAAL BESTUURS CONTACT(RBC)

Deze ontmoetingen zijn van vitaal belang voor de regionale samenwerking. Op een of andere manier komt het niet goed over het voetlicht. Dat is heel jammer.

Als clubbestuurders leer je elkaar beter kennen en kom je makkelijker tot samenwerking. Dit vergemakkelijkt het uitvoeren van een of meerdere lokale grote projecten en leidt tot meer zichtbaarheid van Rotary en de lokale clubs.

Ik geloof heel erg in samen dingen doen. Het verheugt mij dan ook dat in de regio’s waar een RBC al heeft plaatsgevonden (namelijk II, III, IV, V en VIII) de clubvoorzitters de intentie uitspraken en bereid waren tot een nauwere samenwerking.

 


ROTARY HELPT

 


Goed nieuws! Onze activiteiten in het kader van Rotary doet! en publiciteit zijn ook buiten de grenzen opgevallen. Een samenvatting en best practices gaan naar Evanston het hoofdkantoor van Rotary International en zullen worden opgenomen in Rotary Action Groups.

Ik kan jullie alleen maar aansporen jullie activiteiten te uploaden in Rotaryhelpt.nl. Veel niet-Rotarians bezoeken de site en kunnen hierdoor geïnspireerd wellicht Rotarian worden. Laat je zien!


DISCON 2018, 21 APRIL A.S. IN WASSENAAR

 


Er wordt hard gewerkt aan het programma. Ik kan alvast verklappen dat de ontvangst zal zijn in de fraaie Dorpskerk midden in Wassenaar. Meer informatie volgt begin 2018.

Save the date! Het wordt een spektakel.

 


VACATURES


GOUVERNEUR 2020- 2021

Recent hebben alle clubvoorzitters een brief ontvangen met het verzoek die aan hun oud-voorzitters te geven. Ik verzoek je nadrukkelijk dit zo spoedig mogelijk te doen.

Het gouverneurschap is, in tegenstelling tot wat velen denken, een zeer inspirerende, leuke, gezellige en verruimende ervaring. Je krijgt maar één keer in je leven de kans deze bijzondere ervaring mee te maken.

Nogmaals: ben jij clubvoorzitter geweest in 2016-2017 of daarvoor? Dan wil ik jou graag ontmoeten. Aanmelden uiterlijk 15 december 2017


Vacature AG regio II

Per 1 juli 2018 gaat assistent-gouverneur Anja Berkelaar een andere functie binnen het district vervullen. Ben je oud-voorzitter van een club uit regio II? Meld je aan. Anja is zeer bereid je meer informatie te verstrekken.

Aanmelden bij dg2017-2018@rotary-d1600.nl. Heb je vragen? Bel mij: 06-51266750.


TER INSPIRATIE!


MOOIE ACTIVITEITEN:

·

Diner voor alleenstaanden, bejaarden en daklozen

·

Resto van Harte oprichten en ondersteunen

·

Tourritten met old mobiles voor kansarme en zieke kinderen

·

Acties voor de Voedselbanken

·

Faciliteren van muziekinstrumenten voor kinderen

·

Kinderen uit kansarme milieus in staat stellen deel te nemen aan sport door hun sportkleding en uitrusting te faciliteren

·

Kinderacademie en weekendklassen, waardoor kinderen ontdekken dat er meer in de maatschappij te bereiken is

·

Activiteiten voor en met vergeten bejaarden

·

Opzetten en ondersteunen van een hospice

·

Wandelen voor water

·

Santa Run

·

VMBO on stage

·

Enzovoort, enzovoort


BEST PRACTICES:

·

Flexibel lidmaatschap, waardoor jongeren en andere potentiële kandidaten met een drukke agenda ook lid kunnen worden

·

Familielidmaatschap

·

Corporate lidmaatschap, waarbij de jonge mensen van een bedrijf benaderd worden

·

Flexibel vergaderen bijvoorbeeld 1x per14 dagen of op andere tijdstippen. Ik heb al diverse experimenten gezien met voorzichtig succes

·

Veel clubs worstelen met het ouderen imago. Best practices: oprichten van past Rotarian met behoud van het clublidmaatschap. Deze leden hebben minder attendanceverplichtingen, maar kunnen worden ingezet bij activiteiten, waarmee het sociaal kapitaal behouden en benut wordt. De club kan hierdoor verjongen

·

Uitnutten van Vocational service ten behoeve van Jeugd

·

Lokale activiteiten samen doen met niet-Rotarians en die uitnodigen voor een lezing in de club. Door de activiteiten kennen zij de club al een beetje

·

Rotary Jeugd activiteiten opnemen in de agenda


AGENDA

 

 


Voor de clubbezoeken van gouverneur Harriette Verwey, klik hier.

E-mail: dg2017-2018@rotary-d1600.nl

Telefoon (06) 51 26 67 50

Samenstelling Districtstaf, klik hier


Regionaal BestuursContact (RBC) 2017, alleen die nog volgen


Regio I bij RC Den Haag-Des Indes, 16 november 2017

Regio VI bij RC Vlaardingen 80, 28 november 2017

Regio VII bij RC Noordwijk, Duin en Bollenstreek, 4 december 2017


Bijzondere data


PETS/Assembly, Noordwijk

16 & 17 maart 2018

Gouverneurslunch

23 maart 2018

Gouverneursdiner (Discon)

20 april 2018

DisCon Wassenaar

21 april 2018

RI Conventie Toronto

24- 27 juni 2018

Gouverneursoverdracht

4 juli 2018


Kijk ook op
https://www.rotary.nl/d1600/agenda/

Schoolvakanties 2017- 2018

Kerst/Nieuwjaar

23 december 2017-7 januari 2018

Voorjaarsvakantie

24 februari-4 maart 2018

Meivakantie

28 april-6 mei 2018


Deze maandbrief is gestuurd aan alle Rotarians in District 1600 RI

met een e-mailadres, zoals opgenomen in LeAd2

Klik hier voor samenstelling districtsstaf

Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Hier staat de online versie.