MAANDBRIEF OKTOBER 2017

 

 


Beste [voornaam]


Hartelijk dank… en hoe verder

Ik ben zeer onder de indruk van de enorme daadkracht van Rotarians na de alles verwoestende kracht van orkaan Irma. Jullie hebben bewezen dat Rotary het verschil kan maken. In enkele weken tijds heeft District 1600 ruim € 60.000,- gedoneerd voor noodhulp. Ik ben jullie daar zeer erkentelijk voor en ben oprecht trots op mijn fellow Rotarians. In totaal heeft Rotary in Nederland ruim € 200.000,- gedoneerd.

Echter, op 11 oktober werd duidelijk dat de shelterboxen niet naar Sint- Maarten maar naar de andere getroffen eilanden in de Cariben zijn gegaan. De zwaar getroffen Koninkrijks eilanden, waaronder Sint- Maarten, hebben als eerste zeer veel hulp gekregen van het Nederlandse leger en andere organisaties zoals het Rode Kruis en CDERA (Caribbean Disaster Emergency Response Agency). Na overleg tussen het Shelterbox Response Team ter plekke en de andere hulporganisaties is besloten dat Shelterbox zich vooral zou richten op de andere eilanden in de Cariben zoals Dominica, Barbuda en de Dominicaanse Republiek. Daar waar de nood ook heel hoog was en er geen of weinig hulp beschikbaar was.

Hoewel die andere eilanden die hulp zeker ook moeten krijgen, en hulp daar ook goed past binnen het Rotarygedachtegoed, vind ik dit heel vervelend. Gedreven door de enorme nood en ravage die dagelijks op televisie en social media te zien was, hebben wij gouverneurs alles op alles gezet om te helpen via het aanbieden van shelterboxen. Zowel Shelterbox als de gouverneurs hebben het, gezien de omvang van de ramp, onwaarschijnlijk geacht dat de hulp niet op de Koninkrijkseilanden terecht zou komen.

Nu dit anders gelopen is, heeft Shelterbox Nederland na overleg besloten dat, mocht uw Rotary club zich niet kunnen vinden in de gekozen werkwijze en de keuzes die gemaakt zijn, u dat voor 1 november aan hun kunt laten weten. Ook kan het gedoneerde bedrag terug gestort worden, zodat u het aan andere goede doelen kunt besteden. Uw bijdrage is hoe dan ook niet verloren gegaan; hij is goed besteed. In het komende overleg met Shelterbox wordt besproken hoe een misverstand als dit in de toekomst voorkomen kan worden en de beschikbare informatie tijdiger gecommuniceerd kan worden aan de donateurs.


VERBINDEN, VERANDEREN, VERNIEUWEN EN VERJONGEN


Op het Regionaal BestuursContact (RBC) van regio II op 27 september jl. stelde een fellow Rotarian de indringende vraag naar de rol van de gouverneurs. Die vraag kwam hard aan omdat ik, evenals mijn voorgangers, zeer overtuigd was van het feit dat wij al meerdere jaren een duidelijke lijn volgen en die ook steeds actief uitdragen. Kennelijk wordt dat anders beleefd. En hoewel ik ter plekke helder uiteen kon zetten wat de lijn was, bleef de vraag mij achtervolgen.

Sinds het wereld thema van 2009 is de boodschap meer dan ooit: ‘The future of Rotary is in Your Hands’, of beter nog ‘in Our Hands’.

Rotary is nog altijd actueel, maar moet eigentijds worden door te veranderen, te vernieuwen en te verjongen. Wat verwacht de jongere generatie van Rotary? Om daar achter te komen moet je door hun ogen kijken en vanuit hun perspectief de vraag beantwoorden. Wat wij delen is de visie om samen in de maatschappij verder te komen door al onze en alle diverse talenten in te zetten.

Naast onze verbondenheid door fellowship vormen wij al een uniek en divers potentieel van beroepenclassificaties. Maar diversiteit betekent ook meer jongere leden, meer vrouwen, meer diversiteit in sociale en culturele achtergrond, meer… . Het is niet langer een optie, maar van levensbelang; Rotary moet met behoud van zijn kernwaarden veranderen naar een eigentijdse NGO. Denk ‘out of the box’ en vind de mogelijkheden. De toekomst van Rotary is in handen van de individuele Rotarian en zijn/haar club. Samenwerken met elkaar, met clubs en met jongeren, samen sterk. We are better together.

Geïnspireerd door mijn uiteenzetting heeft de secretaris van RC Rotterdam-Delfshaven een mooie samenvatting gemaakt van de afgelopen 10 jaren. Lees daar hier meer over.


BE GOOD AND TELL IT! ROTARY HELPT

 


Binnenkort staan ze er weer; de billboards langs de snelwegen. Een uitstekend medium om Rotary te profileren en de acties van individuele Rotary clubs in Nederland weer centraal te stellen. Uit de analyse van 2016/2017 is gebleken dat -mede door het rouleren van de borden- in totaal meer dan 20 miljoen passanten zijn bereikt. Via Facebook werden ruim 230.000 personen bereikt die een of meer berichten hebben gelezen en het aantal volgers is flink gestegen. Daarom heeft het landelijk beraad van gouverneurs besloten deze campagne ook in 2017- 2018 voort te zetten. Wel met een luide oproep aan de clubs. Laat zien wie je bent en wat je doet. Zet zelf ook je projecten en goede doelen op de website; niet eenmalig, maar iedere keer als je een nieuw project of goed doel met succes hebt gerealiseerd. En maak dat ook bekend via lokale media en social media. Op dit moment staan er op de site RotaryHelpt.nl 104 projecten. Er zijn ruim 500 clubs in Nederland, dus tachtig procent blijft te weinig zichtbaar.

Om de NEXT GENERATION te bereiken is het ook belangrijk gebruik te maken van eigentijdse communicatie middelen.


ROTARY CLUB CENTRAL

 


Tijdens mijn bezoeken aan de clubs valt mij op dat vitale clubs samen plannen maken, ze samen uitvoeren, voortgang controleren en samen nagenieten van het succes. Dat geeft veel energie voor de volgende activiteit.

Een manier om de successen -materieel en immaterieel- inzichtelijk te maken is het bijhouden van de activiteiten in Rotary Club Central. Daarbij gaat het niet om de details, maar om de grote lijnen.

Ik adviseer een clublid verantwoordelijk te maken voor het bijhouden van die gegevens.

Iedere Rotarian heeft toegang tot ‘My Rotary’. Ga naar www.rotary.org/myrotary en maak een account aan als je dat nog niet hebt. Rechtsboven op de openingspagina zie je ‘My Rotary Sign in’ en kan je jouw account aanmaken.

Halverwege op de openingspagina zie je ‘Online Tools’ en klik op Rotary Club Central. Je kunt de gegevens van jouw club daar inzien (en wijzigen/aanvullen als je daartoe bevoegd bent). Rotary.org is overigens een uitstekende bron voor alle Rotaryinformatie.


OKTOBERMAAND: VOCATIONAL MAAND

 


Dienstbaar zijn aan de samenleving door je beroep. Door onze beroepenclassificaties is Rotary bij uitstek in staat de maatschappij te dienen. Denk aan de projecten op de scholen zoals beroepeninformatie, maar ook het bieden van stageplaatsen aan jongeren en daarmee de verbinding leggen met de volgende generatie. De uitwisselingsprogramma’s van Rotary zowel shortterm als longterm, bieden mogelijkheden om met jongeren en hun ouders in contact te treden. Wie “vissen vangt”, moet wijs zijn.

Daarnaast hebben wij de 4-way test: is het waar? Is het billijk voor alle betrokkenen? Bevordert het onderling vertrouwen en vriendschap? Komt het alle betrokkenen ten goede? De oktobermaand is een mooi moment om te reflecteren op Vocational Service. Meer weten van het Vocational programma? Stuur een e-mail naar dcvocational@rotary-d1600.nl en vraag hoe de commissie jouw club op maat een programma kan aanbieden.


BEN JIJ DE GOUVERNEUR 2020-2021?

 


Wie gaat deze zeer uitdagende, enerverende, inspirerende en voldoening schenkende Rotarybaan op zich nemen? Bij ieder bezoek mag ik weer de Rotaryenergie en -fellowship ervaren. Ben jij tenminste 7 jaar Rotarian, en clubvoorzitter geweest in 2016-2017 of eerder? Dan ben jij de ideale kandidaat voor het gouverneurschap. Jouw club moet je wel voorstellen. Herinner ze er aan. Hierbij het verzoek aan de clubvoorzitters hun ideale kandidaat aan te melden voor het gouverneurschap. Voordragen kan tot 15 december 2017.

Wil je zonder enige verplichting meer hier over weten? Bel of mail mij: 06-51266750 of dg2017-2018@rotary-d1600.nl. Ik waarschuw je; ik ben bevooroordeeld. Het is echt een prachtbaan. Voor meer informatie klik hier


END POLIO NOW-ACTIE STEEDS ZICHTBAARDER

 


De tulpenbollenactie verloopt goed. Vrijwel alle clubs in ons mooie district kopen de bollen. Op diverse plaatsen worden bij openbare gelegenheden zoals rotondes, maar ook bij bejaardentehuizen en hospices bollen geplant. U kunt de bollen ook als relatiegeschenk gebruiken.

 


24 OKTOBER: WERELDPOLIODAG

VP.jpg

 

Links op de foto het Keukenhof en rechts het Vredespaleis


Op de ochtend van Wereldpoliodag plant Rotarian en cabaretier Jörgen Raymann de Rotary-tulpenbollen in de Keukenhof. De pers is hierbij ook aanwezig. ‘s Middags rond 14:30 worden ook bij het Vredespaleis in Den Haag door Rotarians samen met Rotaracters, tulpenbollen geplant. De komende periode wordt op diverse plekken in Nederland tulpenbollen geplant.

Vergeet de kinderen uit de derde wereld niet en wees solidair in de strijd tegen polio. We zijn er bijna!


NOG MEER NIEUWS:

 

Ouderen op de eretribune Aubade burgemeester Lenferink voor ouderen


3 Octobary in Leiden

Rotaryclubs in Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude en omstreken bieden ieder jaar 25 nog zelfstandig wonende, maar niet meer zo mobiele ouderen (dit jaar zelfs een 100- jarige) de gelegenheid de festiviteiten rond Leidens Ontzet van nabij mee te maken. De ouderen worden door de Rotarians gehaald en na afloop brengen zij de gasten weer naar huis. Deze Rotarybuddy’s zorgen er voor dat het de gasten aan niets ontbreekt. Na een maaltijd is het tijd om naar De Optocht te kijken. Traditiegetrouw stopt de burgemeester, die meeloopt in de optocht, bij deze ouderen en samen met de ouderen zingt hij uit volle borst het Leidse lied.


Vocational Training Team naar Zuid-Afrika


Het Vocational Training Team bestaande uit Ria Lochtenberg, Anita Oliemans, Mariette de Brouwer, Ko Dekker (en Emmy Scheper, niet op de foto) is op 30 september naar Zuid-Afrika vertrokken om twee weken lang hun expertise ter beschikking te stellen aan organisaties op het gebied van drugs en alcoholverslaving in het programma Youth Substance Abuse Prevention and Treatment project (YSAPT 2017). Dit programma wordt met een Global Grant ondersteund. Geheel rechts op de foto staat Johan Smit, voorzitter van het D1600 Vocational Training Team


Letterfestival in Rotterdam op 29 oktober a.s.

Laaggeletterdheid is een term voor mensen die grote moeite hebben met lezen en schrijven. Zij beheersen niet het eindniveau VMBO of MBO 2/3. Zij hebben moeite met formulieren, voorlezen aan kleine kinderen, pinnen, digitaal berichtenverkeer en nog veel meer. Deze medemensen zijn minder zelfredzaam, minder sociaal actief en minder gezond.

De gezamenlijke Rotterdamse Rotary clubs organiseren ten behoeve van een of meer taalklassen van de Bibliotheek het Rotary Letter Festival op 29 oktober a.s. Doe mee en schrijf je in.

Rotary Magazine van maart 2015 gaat uitgebreid in op het thema Laaggeletterdheid (www.rotary.nl).


ROTARY CONNECTS OP 28 OKTOBER

 


Op zaterdag 28 oktober vindt Rotary Connects plaats in het Delta Hotel te Vlaardingen. Het wordt een inspirerende ontmoeting tussen leiders van vandaag en morgen. Ontwikkelen van leiderschap staat centraal. De keynotespreker is drs. Hans de Boer, Rotarian en voorzitter VNO-NCW. Hierbij een oproep aan alle club voorzitters om jonge mensen te verwijzen naar deze dag.

DISCON 2018 IN WASSENAAR

 


Op 21 april 2018 wordt in Wassenaar de District Conferentie gehouden. Het thema is: ‘Wassenaar, meer dan een villadorp’. Er staat een inspirerend en actief programma te wachten. Save the date!

 


AGENDA

 

 


Voor de clubbezoeken van gouverneur Harriette Verwey, klik hier.

E-mail: dg2017-2018@rotary-d1600.nl

Telefoon (06) 51 26 67 50

Samenstelling Districtstaf, klik hier


Regionaal Bestuurs Contact (RBC) 2017

Regio I, RC Den Haag-Des Indes 16 november2017

Regio II, RC Rotterdam-Stad 27 september 2017

Regio III, RC Brielle-Voorne-Putten 4 oktober 2017

Regio IV, RC Leiden-Oost 24 oktober 2017

Regio V, RC Zoetermeer-Zegwaart 30 oktober 2017

Regio VI, RC Vlaardingen-80 9 oktober 2017

Regio VII, RC Noordwijk, Duin- en Bollenstreek 26 oktober 2017

Regio VIII, RC Delft 11 oktober 2017


Bijzondere data

GETS Montpellier

14& 15 oktober 2017

Rotary Foundation & Institute Montpellier

16 t/m 19 oktober 2017

RYLA Montpellier

14 t/m 17 oktober 2017

INTERACT Montpellier

19 oktober 2017

Wereld Poliodag

24 oktober 2017

TRF seminar D 1600

2 november 2017

PETS/Assembly, Noordwijk

16 & 17 maart 2018

Gouverneurslunch

23 maart 2018

Gouverneursdiner ( Discon)

20 april 2018

DisCon Wassenaar

21 april 2018

RI Conventie Toronto

24- 27 juni 2018

Gouverneursoverdracht

4 juli 2018

Kijk ook op https://www.rotary.nl/d1600/agenda/


Schoolvakanties 2017- 2018

Herfstvakantie

14-22 oktober 2017

Kerst/Nieuwjaar

23 december 2017-7 januari 2018

Voorjaarsvakantie

24 februari-4 maart 2018

Meivakantie

28 april-6 mei 2018


Deze maandbrief is gestuurd aan alle Rotarians in District 1600 RI

met een e-mailadres, zoals opgenomen in LeAd2

Klik hier voor samenstelling districtsstaf

Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Hier staat de online versie.