MAANDBRIEF OKTOBER 2018

UPDATE IN ‘T KORT:

RYLA-WEEKEIND, RBC'S EN NIEUWE RLI-TRAININGSDAGEN INSPIREREN ONS DISTRICT!

http://www.rotary.nl/_resources/getfile/mailing/11765/8fbh4vx6u94ytx6hg45wrse5viwp7hym/mailing-1.jpghttp://www.rotary.nl/_resources/getfile/mailing/11766/myjhrqjspy94s7ssnn34pm3adte32m3c/mailing-2.jpg

 


Sjerp van der Vaart, Gouverneur 2018- 2019, D 1600 RI


Beste [voornaam],

Ons district leeft en inspireert! Na de succesvolle seminars op 8 september jl in het WestCord Hotel in Delft over Identiteit en Communicatie 2.0 en The Rotary Foundation TRF en een maand later het vernieuwende en goed bezochte Vocational Seminar in gebouw Pro Rege in Rotterdam Kralingen, gaat ons district verder op de weg van 'Education Permanente'. Van 26-28 oktober as houden we onze RYLA weer, met een mooie inschrijving uit het district in Delta Hotel in Vlaardingen. Onder de titel 'Koers in eigen hand', zullen we weer inspirerende gesprekken met jongeren hebben over hun toekomst. Kijk verder op http://www.ryla-d1600.nl. Ook gaat na een volle bak met de eerste lichting Rotary Leadership Institute RLI ons district verder met een tweede groep aanmeldingen. Zie hieronder. Last but not least vinden er begin november de traditionele Regionale Bestuurscontacten RBC's plaats, een eerste evaluatie van de nieuwe clubvoorzitters hoe ze hun ambities denken te realiseren. D1600 leeft!

image001 (1).jpg

ROTARY CONVENTIE HAMBURG 1-5 JUNI 2019

http://www.rotary.nl/_resources/getfile/mailing/13577/xevp6b2jpi8ivfy9xdpbriap89xcay9e/mailing-13.jpg

 

In District 1550 Zuidoost Nederland heeft oud-gouverneur Fons Jacobs, 150 hotelkamers gereserveerd voor de Rotary Conventie van 1/5 juni 2019 in Hamburg, nog voordat Rotary International dat deed. De prijs zal rond 120 euro komen te liggen. Kan mogelijk nog iets hoger worden. Dat is lager dan het gemiddelde via RI. Ook gaat men daar bussen organiseren, waarmee we kunnen reizen, met 2 opstapplaatsen, een in D1550 maar ook een in Enschede. Die bussen blijven in Hamburg voor ons vervoer ter plaatse. Het initiatief staat niet alleen meer open voor de inmiddels 90 deelnemers uit D1550 maar ook voor andere districten. Meer informatie via Fons, e-mailadres aam.jacobs@chello.nl.

Mob. telnr.: 06-53 14 89 82.

GRANTS AANVRAGEN DOE JE ZO..!

 


Tijdens ons TRF-seminar over de The Rotary Foundation “Grants aanvragen doe je zo..!” op 8 september jl in het WestCord Hotel in Delft is door Walter Jansen uitgebreid ingegaan hoe de grant-aanvraag ingevuld moet worden om extra geld te ontvangen voor je prachtige clubactiviteit. Aan de clubs zijn formats en uitgereikt met uitleg van TRF en aanvraag DDF en Global Grants. Lees verder

GEZOCHT! GOUVERNEUR 2021-2022

http://www.rotary.nl/_resources/getfile/mailing/13585/z7ft2iij4j54tui88rtbjfyvb57m87ea/mailing-21.png

 

Graag doe ik een oproep om je aan te melden als gouverneur voor 2020-2021.

Formeel gelden slechts enkele voorwaarden om gouverneur te worden, namelijk:

• Je moet tenminste zeven jaar lid van Rotary zijn.

• Je moet voorzitter van je club geweest zijn.

 

De taken en werkzaamheden zijn leuk, erg inspirerend en kosten zeker tijd, maar je krijgt er veel voor terug. De traditioneel uitgevoerde individuele clubbezoeken kun je eventueel combineren in overleg met de betrokken clubs tot een of meer gezamenlijke bijeenkomsten per regio. Daarbij staat centraal dat clubs elkaar ontmoeten en inspireren en (zo mogelijk) samenwerken bij het uitvoeren van projecten. Enige bestuurlijke ervaring, al dan niet in breder Rotary-verband strekt tot aanbeveling.

Belangstelling? Ik ga graag het gesprek aan over het gouverneurschap. spvandervaart@gmail.com

MEER KENNIS VAN ROTARY, MEER FUN IN ROTARY!

 

Onze eerste opleidingsdag van het Rotary Leadership Institute (RLI) kende al 25 deelnemers! Dit is een cursus van 3 dagdelen van ieder 4 uur. Meer uit je Club / Rotary of de TRF halen? Ambitie voor een bestuursfunctie? Inkomend voorzitters? Leden die hun Rotaryhorizon na 1 of 2 jaar lidmaatschap willen verbreden? Rotaracters? Alumni? Welkom! De tweede RLI ronde D1600 staat gepland voor 2019 op 9/2, 9/ 3 en 30/3 van 9.30 tot 13.30 uur, met lunch, in Delft bij Hotel Westcord. De kosten zijn €50 / dagdeel. De investering in tijd & (club)geld vertaalt zich zeker terug in een proactieve club. Hoe meer we weten, hoe eenvoudiger de deuren open gaan. Voor info en contact hfverwey@ziggo.nl  

Het lidmaatschap van Rotary brengt je in de grote internationale familie. De waarde en belang ervan wordt pas duidelijk wanneer je meer kennis hebt van het waarom, hoe en wat van Rotary. “Be a vibrant club is easy”, als een Rotarian maar de weg weet in het Rotary circuit.

GESPREK MET PAST ROTARIANS (NIET ALLEEN) IN VLAARDINGEN …..

 

 

Leeftijdbouw in de clubs is een overal levend discussiethema. De kunst is om die discussie goed met elkaar te voeren met respect voor elkaar en elkaars positie. Ik zet graag clubs in het zonnetje die hier actief en betrokken voor en met elkaar mee omgaan. Zo ontstond ook in Rotaryclub Vlaardingen 80 de discussie over de toekomst van de club. Zegt Ron Hoekstra, secretaris PRC Rijnmond West: “Wij zagen langzaam een piramideopbouw ontstaan met meer dan vijftig procent niet meer actief in een beroep. Een uitsterfscenario dreigde. Verjonging van de club was nodig. Niet meer aantrekkelijk voor jonge nieuwe leden, elke week, te duur, te grijs. Trouwe, oudere leden wegsturen is niet aan de orde, maar hoe moet het verder? Toen is besloten om de wekelijkse bijeenkomsten om te zetten in eens in de veertien dagen. Dat betekende voor jonge werkende geïnteresseerden minder belasting en verplichtingen. Het initiatief is genomen een “alternatief thuis” voor oudere leden te creëren; een club van Past Rotarians. Na een oriëntatie en met hulp van de Federatie van clubs van Past Rotarians is een informatieavond georganiseerd met als resultaat: voldoende potentiële leden van een PRC in Vlaardingen e.o. als een gezellig alternatief voor Rotarians. Wel met elkaar eten en het hebben van een programma, onder het motto “niets moet, alles mag”. De clubavond werd parallel aan de r.c. VL80, de 2e en 4e woensdag in de maand. Er zijn nu meer dan 30 leden, de meesten overgekomen van beide Rotaryclubs VL80 en Vlaardingen, ook ex-Rotaryleden van beide clubs werden lid. De band met de Rotaryclubs blijft bestaan door informatie-uitwisseling, gezamenlijke bijeenkomsten en dubbellidmaatschappen. Er waren 9 dubbelleden essentieel om voldoende aantal te krijgen. Een deel van hen zal op termijn ook voor de Rotaryclub bedanken. De club Past Rotarians Rijnmond West is een bloeiende, gezellige club. Het is club van senioren in hun vierde levensfase, waarin veel ervaringen en interesses worden gedeeld ”, aldus Ron Hoekstra. N.B. Beide Rotaryclubs in Vlaardingen verjongen gestaag. Toeval of beleid?

GEZAMENLIJKE ROTARYCLUBS VOORNE/PUTTEN IN ACTIE VOOR MOLEN 1821

 

Rotary-clubs kunnen veel meer samenwerken, kijk vooral naar ‘t geen ons bindt. Zo hebben de vier Rotary-clubs op Voorne en Putten de handen ineengeslagen met een gemeenschappelijk goed doel. De molenaars en vrijwilligers van Molen 1821 aan de Molendijk in Oostvoorne ontvingen op zaterdag 20 oktober de 4 voorzitters van de gezamenlijke Rotaryclubs van Voorne en Putten. Met dit lokale initiatief laat Rotary zien hoe belangrijk het is dat we dit rijksmonument voor onze regio behouden. Na het nodige restauratiewerk sinds 1999 en door het harde werken van de vrijwilligers willen de molenaars een museum en een nieuw bezoekerscentrum inrichten. 'Rotary in Actie' draagt haar steentje bij om deze fraaie molen toegankelijk te houden voor publiek. De molenaars namen een donatie van €1821,-- in ontvangst en de Rotary voorzitters werden aan het werk gezet. Meer informatie: http://www.molenoostvoorne.nl 

ASSISTENT (DISTRICTS) GOUVERNEUR GEZOCHT!

 

 

D1600 heeft 8 regio’s. Elke regio heeft een Assistent (District) Gouverneur (ADG of AG). Die helpt de gouverneur bij het werk. Bevordert contact en samenwerking tussen de clubs van de regio. Regelt enkele keren per jaar overleg tussen de besturen van de regioclubs in o.a. voorbereiding van Pre-PETS, PETS, post-PETS en Regionale Bestuurscontacten RBC's. Mijn ervaring is dat dat hele leuke bijeenkomsten zijn, waar clubs veel van elkaar opsteken: leuke projecten samen organiseren, goede voorbeelden overnemen, of bijvoorbeeld goede sprekers uitwisselen. En je wordt als ADG ook op districtsniveau betrokken bij de organisatie. Je kunt mee met de gouverneur op clubbezoek. Zo leer je Rotary ook beter kennen! Mail of bel me. spvandervaart@gmail.com

ROTARY FELLOWSHIPS: MELD JE AAN!

http://www.rotary.nl/_resources/getfile/mailing/13586/647zwchzdicnanse3krc83eyxrdcxhi6/mailing-22.png

 


Rotary Fellowships zijn internationale groepen met een gemeenschappelijke passie. Deel uitmaken van een fellowship is een leuke manier om vrienden over de hele wereld te maken, een hobby of beroep te ontdekken en je Rotary-ervaring te verbeteren. Vaar bijvoorbeeld met de andere Rotary Zeilers naar Hamburg. Lees verder

AGENDA

 

 

Voor de clubbezoeken van gouverneur Sjerp van der Vaart, klik hier.

E-mail: dg2018-2019@rotary-d1600.nl Telefoon 06 - 11 16 36 10

 

Voor data Regionaal BestuursContact (RBC) 2018, klik hier.

 

Juni 2019: kom naar de Rotary Conventie in Hamburg! In 2019 is de Rotary Convention in Hamburg. Een mooie gelegenheid om met leden van jouw club een conventie dichtbij bij te wonen. Meld je snel aan, nu zijn de hotelkamers nog te bestellen tegen redelijke prijzen!

 

Bijzondere data

RYLA Deltahotel Vlaardingen

26 t/m 28 oktober 2018

Wereldpoliodag

24 oktober 2018

TRF pitchavond D1600

1 november 2018

 

 

Regionaal Bestuurs Contact regio I+V 20-22 uur

8 november 2018

Regionaal Bestuurs Contact regio IV+VII 20-22 uur

13 november 2018

Regionaal Bestuurs Contact regio II+III 20-22 uur

15 november 2018

Regionaal Bestuurs Contact regio VI+VIII 20-22 uur

22 november 2018

 

 

PETS/Assembly, Noordwijk

15 & 16 maart 2019

DISCON Rotterdam

25 mei 2019

RI Conventie Hamburg

1-5 juni 2019

 

Deze maandbrief is gestuurd aan alle Rotarians in District 1600 RI

met een e-mailadres, zoals opgenomen in LeAd2

Klik hier voor samenstelling districtsstaf

Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Hier staat de online versie.