MAANDBRIEF SEPTEMBER 2017

 

 


Beste [voornaam]

De kop is er af… Dit is alweer mijn derde maandbrief!

De eerste clubbezoeken zijn geweest en het was een warm bad. Steeds een hartelijke ontvangst door de clubvoorzitters, clubbesturen en fellow Rotarians. Geweldig! Hartelijk dank daarvoor.

Ik werd ook zeer geraakt door de enorme onderlinge verbondenheid, fellowship en het streven Rotary uit te dragen. Prachtige projecten met duidelijke resultaten. Maar hoe je je zichtbaar maakt, wordt vaak als een dilemma ervaren; borstklopperij, daar doen wij toch niet aan? Dat begrijp ik, maar onbekend maakt onbemind. Voor onze ledengroei is zichtbaar zijn van vitaal belang.

De meeste clubs hebben prachtige websites, juweeltjes soms, maar de berichten zijn niet altijd actueel. Laat je club ook een weerspiegeling zijn van de wereld om ons heen. Diversiteit in leeftijd, geslacht, geaardheid, etniciteit, sociale en culturele achtergrond dragen allemaal bij aan een sprankelende, levendige en bruisende club. Kijk rond in je woon- en werkomgeving en je vind die verscheidenheid; diversiteit is overal.


PAUL HARRIS, GRONDLEGGER VAN ROTARY

 


Op 23 februari 1905 richtte hij samen met drie vrienden de eerste Rotary club op. Hun doel was elkaar op een vriendschappelijke bijeenkomst te ontmoeten, elkaar van advies te dienen, noden in de maatschappij te signaleren en daarvoor oplossingen te bieden. Kortweg: fellowship, beroepsethiek, doelen stellen en mouwen opstropen.

Het wezen van Rotary en wordt nog dagelijks waargemaakt door Rotarians wereldwijd.

Wij kunnen het verschil maken op wereldniveau, zoals met End polio Now maar ook lokaal. De wereld begint bij jouw voordeur.

HULP VOOR SINT-MAARTEN

 

Terwijl het eiland zijn wonden likt na de alles verwoestende orkaan Irma werden op veel plaatsen de Rotaryhanden in een geslagen. In enkele uren tijds werd op Sint Maarten verwoest wat met jarenlange arbeid was opgebouwd. In overleg met Shelterbox Nederland is gestart met de actie Rotary helpt Sint-Maarten door shelterboxen te doneren.

Alle Nederlandse districten doen hieraan mee. Ons district heeft inmiddels ruim vijftig (50!) shelterboxen gesponsord en de actie gaat door. Ook andere organisaties als het Rode Kruis kunnen rekenen op de steun van Rotary.

TRF SEMINAR OP 9 SEPTEMBER

logo.jpg

 

Bij deze eerste training waren achtenveertig (48) Rotarians aanwezig. Er werd veel informatie uitgewisseld en ook talloze vragen werden beantwoord. Er is duidelijk behoefte aan informatie.

Hierin wordt voorzien door het beschikbaar stellen van de presentaties en een webinar in het voorjaar 2018. Deelnemers worden tijdens de webinar stapsgewijs geleid door de aanvraagformulieren. Het is het voornemen in het Rotaryjaar 2018-2019 een vervolg aan deze training te geven.

Ik hoor graag waar behoefte aan is; ter verbetering van de informatiestroom.

EVEN VOORSTELLEN

Vincent K.jpg marco b.jpg

 

Foto’s: Links Vincent Kevenaar en rechts prof. dr. Marco Beijersbergen


Vincent Kevenaar; assistent-gouverneur regio VI


Vincent (geboren 1956), getrouwd met Carla en sinds 2012 lid van RC Vlaardingen. Ik ben clubvoorzitter geweest in het jaar 2014/2015. In het dagelijks leven ben ik voornamelijk actief als zelfstandig trainer-docent in onder andere MS-Office pakketten en train ik mensen hoe zij zich professioneel kunnen presenteren.

Per 1 juli 2017 heb ik mij voor de komende drie jaar gecommitteerd als assistent-gouverneur voor regio VI. Wat kan de regio van mij verwachten? Een luisterend oor, ondersteuning bieden waar nodig en de onderlinge band versterken. Andere doelen zijn: het verstevigen van de positie van de TRF-commissaris om meer grants aan te kunnen vragen, vergroten van de bekendheid van Rotary en laten zien dat Rotary aantrekkelijk is voor de jeugd. En natuurlijk de gouverneur zo goed mogelijk te ondersteunen in de taakuitvoering.


prof. dr. Marco Beijersbergen; assistent-gouverneur regio VII


Marco (geboren 1968), getrouwd met Karin Huiberts, samen hebben ze twee kinderen, is sinds 2006 lid van RC Sassenheim.

Ik heb met veel plezier meegewerkt aan de clubactiviteiten zoals Streetgolf, de Eendjesrace, Harbour Concert en Fun(d)racing.

Ik ben sinds 2007 namens district 1600 actief in de multidistricts jeugdcommissie (MDJC) die de internationale jeugduitwisseling organiseert voor de Nederlandse districten.

Ik ben natuurkundige en hoogleraar Natuurkunde aan de Universiteit van Leiden. Ik heb een bedrijf in Warmond dat geavanceerde meetapparatuur ontwikkelt, onder andere voor de ruimtevaart.

Na mijn voorzitterschap van RC Sassenheim in de periode 2016-2017 ben ik per 1 juli 2017 assistent- gouverneur voor regio VII Rijn en Bollenstreek. Mijn doel is het versterken van de verbinding tussen de clubs onderling en de rest van Rotary.

END POLIO NOW-ACTIE STEEDS ZICHTBAARDER

 


De teller staat momenteel op 394 dozen. In 2016 haalde ons district 3.121 dozen. Als gevolg van de natuurramp op Sint-Maarten is er veel gevraagd van de clubs.

Toch wil ik jullie verzoeken de kinderen in de derde wereld niet aan hun lot over te laten.

Koop tulpenbollen en help polio de wereld uit. En vergeet de Wereldpoliodag op 24 oktober niet en help het verschil maken voor de kinderen.


VP.jpg


Dankzij de inzet van Rotarian Siebe Stellingwerff Beintema, lid van het Nationaal Polio Comité 2, kunnen op 24 oktober, Wereld Poliodag, in de mooie Keukenhof in Lisse de Rotarytulpenbollen te planten. Dit zal gebeuren in aanwezigheid van de pers en een bekende Nederlander. Details volgen via de districtswebsite.

Ook werd recent bekend dat bij het Vredespaleis in Den Haag End Polio Now-tulpen geplant worden. Zo wordt onze actie steeds zichtbaarder!

 

ROTARY CLUB ROTTERDAM ALEXANDER VIERT ZIJN JUBILEUM

cid:image002.jpg@01D3313C.24B002F0

 


Ter gelegenheid van zijn twintigjarig bestaan heeft RC Rotterdam Alexander het Rotary Fietswiel ‘uitgevonden’. De club hoopt met de verkoop ervan een bedrag van € 10.000,- te verzamelen dat is bestemd voor het goede doel. Rotary clubs kunnen het wiel gebruiken wanneer ze samen gaan fietsen. Of voor eigen acties voor een goed doel. Iedere club kan er een eigen slagzin op laten zetten.

‘Onze club heeft de wielen uiteraard getest. Het blijkt dat ze flink de aandacht trekken. Je kunt er op een leuke manier je club mee promoten of een project.’

INSPIREREND PROJECT

 


Onder het motto ‘Je mag alles worden, behalve ongelukkig’ is dit uiterst succesvolle programma in 2007 gestart met als speciale doelgroep VMBO-scholieren.

Ik werd er tijdens mijn bezoek aan RC Delft op gewezen. Het is een zeer inspirerend en gevarieerd programma en het faciliteert een nieuw, duurzaam, persoonlijk en lokaal ondernemersnetwerk voor jongeren van het VMBO.

Het draagt ook bij aan gelijke kansen, toekomstperspectief, beroepsoriëntatie en ondernemersvaardigheden.

Het jaarlijks bereik is nu circa 20.000 jongeren en 100 VMBO-scholen. Ons unieke systeem van classificaties stelt ons in staat ook hier in een behoefte te voorzien.

Voor meer informatie: http://www.onderwijsonstage.nl/.

DISTRICT ROTARY ALUMNI ASSOCIATION

 


Op 28 oktober 2017 vindt in het Delta Hotel Vlaardingen de eerste bijeenkomst plaats met jonge leiders die eerder met Rotary in contact zijn gekomen. Het thema is ‘Rotary Connect! Leaders of today and tomorrow’. Rotarian drs. Hans de Boer, voorzitter VNO -NCW is de keynote speaker. Naast kennisoverdracht, -inbreng en het aanspreken van het sociaal kapitaal van Rotary komen ook ledengroei en verjonging tijdens deze bijeenkomst aan bod.

De jonge leiders kunnen zich aanmelden voor de Association en zo intensiever contact houden met Rotary.

DISCON 2018 IN WASSENAAR

 


Op 21 april 2018 wordt in Wassenaar de District Conferentie gehouden. Het thema is: ‘Wassenaar, meer dan een villadorp’. Er staat een inspirerend en actief programma te wachten. Save the date!

 


AGENDA

 

 


Voor de clubbezoeken van gouverneur Harriette Verwey, klik hier.

E-mail: dg2017-2018@rotary-d1600.nl

Telefoon (06) 51 26 67 50

Samenstelling Districtstaf, klik hier


Regionaal Bestuurs Contact (RBC) 2017

Regio I, RC Den Haag-Des Indes 16 november2017

Regio II, RC Rotterdam-Stad 27 september 2017

Regio III, RC Brielle-Voorne-Putten 4 oktober 2017

Regio IV, RC Leiden-Oost 24 oktober 2017

Regio V, RC Zoetermeer-Zegwaart 30 oktober 2017

Regio VI, RC Vlaardingen-80 9 oktober 2017

Regio VII, RC Noordwijk, Duin- en Bollenstreek 26 oktober 2017

Regio VIII, RC Delft 11 oktober 2017


Bijzondere data

GETS Montpellier

14& 15 oktober 2017

Rotary Foundation & Institute Montpellier

16 t/m 19 oktober 2017

RYLA Montpellier

14 t/m 17 oktober 2017

INTERACT Montpellier

19 oktober 2017

Wereld Poliodag

24 oktober 2017

TRF seminar D 1600

2 november 2017

PETS/Assembly, Noordwijk

16 & 17 maart 2018

Gouverneurslunch

23 maart 2018

Gouverneursdiner ( Discon)

20 april 2018

DisCon Wassenaar

21 april 2018

RI Conventie Toronto

24- 27 juni 2018

Gouverneursoverdracht

4 juli 2018

Kijk ook op https://www.rotary.nl/d1600/agenda/

Schoolvakanties 2017- 2018

Herfstvakantie

14-22 oktober 2017

Kerst/Nieuwjaar

23 december 2017-7 januari 2018

Voorjaarsvakantie

24 februari-4 maart 2018

Meivakantie

28 april-6 mei 2018


Deze maandbrief is gestuurd aan alle Rotarians in District 1600 RI

met een e-mailadres, zoals opgenomen in LeAd2

Klik hier voor samenstelling districtsstaf

Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Hier staat de online versie.