MAANDBRIEF DECEMBER 2019

Rotary International – Logos Download

DECEMBER: SFEERVOL EN ACTIEF


Voor Rotarians is de decembermaand een maand vol met waardevolle bijeenkomsten; mooie avonden in clubverband, sfeervolle avonden voor ouderen en mensen die eenzaam zijn, lichtjesavonden, mooie concertavonden, en last but not least alle Santa Runs op diverse plekken in ons District. Het is geweldig om te zien hoeveel Rotarians zich inzetten om op deze manier geld in te zamelen voor vele goede bestemmingen in Nederland en daarbuiten.


Wij doen onze naam eer aan: Rotarians zijn People of Action!

RYLA – KOERS IN EIGEN HAND


Een waardevol weekend met toekomstige leiders.

Op 25 oktober 2009 druppelden een kleine 50 Rylisten binnen in het Delta hotel in Vlaardingen. Aan het eind van een drukke (werk)week is er soep en brood en geven ze zich over aan het programma van de RYLA. Het weekeind staat in het teken van persoonlijk leiderschap. Welke keuzes maak je zelf? Welke keuzes maak je onder invloed van je omgeving? Wat zijn de gevolgen van je keuzes? Door de intensieve samenwerking ontstaat er snel een hechte groep met een groot onderling vertrouwen.

Tijdens de workshops wordt er in groepen nagedacht over de gevolgen van je keuzes als toekomstig leider. Wat zegt je morele kompas? Zonder dat het benoemd wordt komt de 4-way test aan bod.


Niet alle deelnemers zijn in een veilige omgeving opgegroeid. Een aangrijpend verhaal van een deelnemer die met haar zusje gevlucht is uit Syrië laat ons inzien dat veel van de keuzes die wij in vrijheid kunnen maken niet vanzelfsprekend zijn voor iedereen.


Ik mocht dit weekend deze Rylisten ontmoeten, en ben onder de indruk van hun enthousiasme, betrokkenheid en professionaliteit. Op hun beurt waren de deelnemers onder de indruk van het feit ’dat Rotary dit allemaal doet….’ Hopelijk zijn zij de nieuwe ambassadeurs van Rotary.

Met deze groep toekomstig leiders zien wij de toekomst met vertrouwen tegemoet!


Wij nodigen alle clubs uit nu alvast na te denken over het sponsoren van 1 of 2 kandidaten voor de RYLA in 2020. De RYLA wordt financieel mogelijk gemaakt door de clubs in ons district. De bijdrage in 2019 bedroeg €180,- per deelnemer. Uiteraard benaderen wij u in 2020 nog persoonlijk met deze vraag.De RYLA commissie, bestaande uit jonge mensen (RYLA alumni) met aansluiting bij de doelgroep en enkele Rotary leden, zoekt nog een enthousiaste Rotarian om de commissie te versterken. Als u interesse hebt kunt u contact opnemen via p.vanderzon@home.nl.

GROOTSTE LEDENGROEI IN DISTRICT 1600


Uit de laatste leden statistieken blijkt dat ons district in dit Rotaryjaar de grootste ledengroei van de hele Benelux heeft laten zien. Een prestatie van formaat!! Sinds 1 juli 2019 zijn er 51 nieuwe leden aangetreden, 22 nieuwe Rotarians zijn lid van de nieuwe club Rotterdam Feijenoord, de overige nieuwkomers zijn lid geworden van verschillende clubs.


Met felicitaties en dank aan alle clubs die zich hiervoor hebben ingezet en werken aan de toekomst van Rotary!

IMPACT VAN ROTARY

C:\Users\André\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\52eb1197-bd90-47bf-be81-8300874364cf.jpg
Nederlandse Rotarians leveren samen jaarlijks met hun Rotaryclub zeker 700.000 uren aan vrijwilligerswerk. Wereldwijd gaat het om 45 miljoen uren per jaar. Die conclusie is te trekken uit een rapport, gemaakt voor Rotary International door het Johns Hopkins Center for Civil Society Studies. De onderzoekers schatten de waarde van de vrijwilligersuren van Rotary-leden op $ 850 miljoen per jaar, ofwel 760 miljoen Euro. Rotary heeft wereldwijd 1,2 miljoen leden, Nederland telt ruim 16.000 Rotarians.

Rotary is, met de hulp van Johns Hopkins University, de eerste wereldwijde serviceorganisatie die een empirische analyse heeft laten uitvoeren van de impact van haar vrijwilligers, met behulp van een internationaal gesanctioneerde definitie van vrijwilligerswerk.

De auteurs van het rapport merken in hun conclusies op dat zij bij elke stap in hun analyses de meest conservatieve schattingen hebben gekozen. "Dit maakt de hier gerapporteerde resultaten des te opmerkelijker", aldus de auteurs.


Ook hier blijkt weer: Rotarians zijn People of Action.

FEESTDAGEN


We gaan op weg naar het einde van dit jaar, en brengen de feestdagen door met familie of vrienden. Gezelligheid, harmonie en verbinding staan hierbij centraal. De dagen beginnen alweer te lengen, het licht verdrijft de donkere dagen. We gaan op weg naar een mooi nieuwjaar, waarin we gedenken dat we al 75 jaar in vrede en vrijheid leven. Dat is een groot voorrecht. Ik hoop dat we met elkaar ook komend jaar vanuit deze positie onze impact zullen laten zien.

Rotary connects the world


Ik wens jou en je dierbaren fijne feestdagen en een inspirerend en actief 2020

AGENDA

Voor de clubbezoeken van gouverneur Josje Bootsma, klik hier.

E-mail: dg2019-2020@rotary-d1600.nl Telefoon 06 - 48551580

Voor data Regionaal Bestuurs Contact (RBC) 2018, klik hier.


Bijzondere data

Landelijk Vocational Seminar

1 februari 2020

FrisDenkAvond :District Leden Commissie

3 februari 2020

TRF Zone Meeting Rotterdam

8 februari 2020

Pets/Assembly

13 en 14 maart 2020

Workshop :District Leden Commissie

14 maart 2020

RLI data voorjaar 2020

7 maart 4 april en 18 april 2020

Vrijheidsmaaltijden

5 mei 2020

Discon Rijswijk

13 juni 2020

Special Olympics Games

12 t/m 14 juni 2020

Rotary Institute Amsterdam

9-11 oktober 2020

Deze maandbrief is gestuurd aan alle Rotarians in District 1600 RI

met een e-mailadres, zoals opgenomen in LeAd2

Klik hier voor samenstelling districtsstaf

Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Hier staat de online versie.

www.rotary.nl/d1600

dg2019-2020@rotary-d1600.nl