© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Europa poliovrij

Artikel naar aanleiding van de 20e verjaardag van “Europa poliovrij”. 

 

Op 21 juni 2022 is het 20 jaar geleden dat Europa poliovrij is verklaard: Op die datum in 2002 was drie jaar lang geen nieuw geval van polio gemeld in Europa. Afrika was nog lang niet zover: pas in augustus 2020 werd het continent poliovrij verklaard, nadat ook in Nigeria geen nieuwe gevallen meer werden gemeld.

Tot ver in de 20e eeuw waren er jaarlijks epidemieën van polio in de wereld, leidend tot nare verlammingen, levenslange invaliditeit en sterfte. De ziekte trof vooral kleine kinderen, vandaar de volksnaam: kinderverlamming. Er bestaat geen medicijn. Alleen voorkomen dmv vaccineren helpt. Toen in de vijftiger jaren een vaccin werd ontwikkeld, leidde dat al snel tot enorme gezondheidswinst.  Echter, de arme landen moesten wachten tot de tachtiger jaren, tot de WHO, Unicef en Rotary International de handen ineensloegen en begonnen met het helpen opzetten van grootscheepse vaccinatiecampagnes in de landen die dat niet zelf konden. Waren er tot dan toe jaarlijks zo’n 350.000 nieuwe ziektegevallen, in de jaren daarna zakte dat aantal snel. Polio komt nu alleen nog voor in Pakistan en Afghanistan. Echter, zolang het virus rondwaart moeten alle kinderen in de hele wereld gevaccineerd worden, om nieuwe uitbraken te voorkomen. In de coronaperiode hebben we ervaren hoe makkelijk en hoe snel een virus zich over de wereld kan verspreiden. Stelselmatig vaccineren van alle jonge kinderen is de belangrijkste maatregel tegen verspreiding van het poliovirus.

Om deze strijd voort te zetten blijft dus nog steeds veel geld nodig: niet alleen voor de vaccinatievloeistof, maar ook voor onderzoek, informatie van de bevolking, de organisatie van de vaccinatiecampagnes en het levensonderhoud van de vaccinatieploegen. Naast de WHO, Unicef en landelijke overheden doen ook Rotaryclubs in alle landen ter wereld mee aan het inzamelen van geld.

Chaos, mensen op de vlucht en slechte leefomstandigheden in oorlogsgebieden zoals Jemen, Afghanistan, Nigeria, Eritrea, en nu ook Oekraine zorgen voor nieuwe risico’s wat betreft de verspreiding  van het poliovirus. Desondanks  hopen dat we over 5 jaar, in 2027,  kunnen melden dat de hele wereld poliovrij is.