aanvraag District Grant 2017-2018

voor serviceprojecten tussen 1 oktober 2017 en 1 oktober 2018

 

De sluitingsdatum voor de aanvraag is 1 oktober 2017. De Rotary Foundation-commissie toetst vervolgens alle aanvragen aan de ‘terms and conditions’ van de Rotary Foundation (zie rechterkolom van deze websitepagina onder ‘District Grant 2017 – 2018 alle info’), de voorwaarden van het District en de restricties (zie rechterkolom van deze websitepagina onder ‘District Grant 2017 – 2018 alle info’).

Na deze toetsing stuurt de Rotary Foundation-commissie alle aanvragen die voldoen aan de voorwaarden, tegelijkertijd naar de Rotary Foundation in Evanston ter goedkeuring. Na goedkeuring door Evanston ontvangt de club een bevestiging van de penningmeester van de Rotary Foundation-commissie en kan er overgegaan worden tot uitvoering van het service-project. Deze goedkeuring wordt half november 2017 verwacht.

Enkele voorwaarden:

voor de volledige tekst met de voorwaarden: zie rechterkolom van deze websitepagina onder ‘District Grant 2017 – 2018 alle info’.

·

Een DG voor een service-project bedraagt minimaal € 500 en maximaal € 2.500.

·

Een DG mag niet ingezet worden voor een fundraising activiteit. Een fundraising activiteit is geen service-project (verschil tussen een service-project en een fundraising-activiteit).

·

Een DG mag niet ingezet worden louter ter financiële ondersteuning van andere organisaties.

·

Een DG dient uitsluitend te worden besteed aan het voorgestelde service-project.

·

Service-projecten dienen uitgevoerd te worden na goedkeuring door Evanston - deze goedkeuring wordt half november 2017 verwacht- en vóór 1 oktober 2017.
Clubs die een District Grant willen aanvragen voor een service-project te houden tussen 1 oktober 2017 en half november 2017, kunnen contact opnemen met de voorzitter van de TRF.

·

Toegekende en uitbetaalde District Grants dienen vóór 1 oktober 2017 te worden gebruikt en te zijn verantwoord middels invulling van het op de D1610-site te downloaden formulier, genaamd Individual Project Report District Grant (DG1845221), en een eveneens te downloaden Verklaring bij afronding ondertekend door de voorzitter en inkomend-voorzitter van de club (zie tzt rechterkolom van deze website pagina).

·

De aanvragende club dient in de afgelopen vier jaar i.e. tussen 1 juli 2013 en 1 juli 2017 minimaal drie keer gedoneerd te hebben aan het Annual Fund. Een overzicht van de donaties is te zien op rotary.org > my Rotary > Rotaryclub Central > Foundation Giving van uw club. Alleen dit overzicht is bepalend. Een betaling ‘onderweg’ telt niet. Hou rekening met een overschrijvingstijd van een maand.

·

Verklaring bij Aanvraag dient ondertekend te zijn door de Clubvoorzitter en Inkomend Club Voorzitter (zie rechterkolom van deze websitepagina onder ‘District Grant 2017 – 2018 alle info’).

 

ALGEMENE GEGEVENS

SERVICE-PROJECTGEGEVENS

COMMUNITY IMPACT

BETROKKENHEID VAN ROTARIANS

16. Wat doen zij ? Geef twee voorbeelden, anders dan ‘financiële bijdrage aan het service-project’.

BEGROTING

Let op: Vergeet niet VOLGENDE en VERSTUREN aan te klikken!

 

* De vragen aangegeven met een asterisk zijn verplicht.