© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

aanvraag district grant 2021 -2022

voor serviceprojecten tussen 1 oktober 2021 en 1 oktober 2022
alleen voor clubs in district 1610

De sluitingsdatum voor de aanvraag is 1 oktober 2021. De Rotary Foundation-commissie toetst vervolgens alle aanvragen aan de ‘terms and conditions’ van de Rotary Foundation (zie rechterkolom van deze websitepagina onder ‘District Grant 2021 – 2022’) en aan de ‘voorwaarden voor het verlenen van een District Grant’ (zie rechterkolom van deze websitepagina onder ‘District Grant 2021 – 2022’).

Na deze toetsing stuurt de Rotary Foundation-commissie alle aanvragen die voldoen aan de voorwaarden, tegelijkertijd naar de Rotary Foundation in Evanston ter goedkeuring. Na goedkeuring door Evanston ontvangt de club een bevestiging van de penningmeester van de Rotary Foundation-commissie en kan er overgegaan worden tot uitvoering van het service-project. Deze goedkeuring wordt half november 2021 verwacht.

Enkele voorwaarden:

voor de volledige tekst met de voorwaarden: zie rechterkolom van deze websitepagina onder ‘District Grant 2021 – 2022’.

·

Een DG voor een service-project bedraagt minimaal € 500 en maximaal € 1.500.

·

Een DG mag niet ingezet worden voor een fundraising activiteit. Een fundraising activiteit is geen service-project (verschil tussen een service-project en een fundraising-activiteit).

·

Een DG mag niet ingezet worden louter ter financiële ondersteuning van andere organisaties.

·

Een DG dient uitsluitend te worden besteed aan het voorgestelde service-project.

·

Service-projecten dienen uitgevoerd te worden na goedkeuring door Evanston - deze goedkeuring wordt half november 2021 verwacht- en vóór 1 oktober 2022.
Clubs die een District Grant willen aanvragen voor een service-project te houden tussen 1 oktober 2021 en half november 2021, kunnen contact opnemen met de voorzitter van de TRF.

·

Toegekende en uitbetaalde District Grants dienen vóór 1 oktober 2022 te worden gebruikt en te zijn verantwoord middels invulling van het op de D1610-site te downloaden formulier, genaamd Verklaring bij afronding (DG2228673). Deze Verklaring dient ondertekend te worden door de twee personen, die op de dag van ondertekening voorzitter of inkomend-voorzitter zijn.

·

De aanvragende club dient in de afgelopen vier jaar i.e. tussen 1 juli 2017 en 1 juli 2021 minimaal drie keer gedoneerd te hebben aan het Annual Fund. Een overzicht van de donaties is te zien op rotary.org > my Rotary > Rotaryclub Central > Foundation Giving van uw club. Alleen dit overzicht is bepalend. Een betaling ‘onderweg’ telt niet. Hou rekening met een overschrijvingstijd van een maand.

·

Verklaring bij Aanvraag dient ondertekend te zijn door de Clubvoorzitter en Inkomend Club Voorzitter (zie rechterkolom van deze websitepagina onder ‘District Grant 2021 – 2022’).

 

WAAR GAAT HET OM?

ALGEMENE GEGEVENS

SERVICE-PROJECTGEGEVENS

- -
- -

COMMUNITY IMPACT

BETROKKENHEID VAN ROTARIANS

16. Wat doen zij? Geef twee voorbeelden, anders dan ‘financiële bijdrage aan het service-project’.

BEGROTING

Let op: Vergeet niet VOLGENDE en VERSTUREN aan te klikken!

Door verzending van deze aanvraag verklaart de aanvrager dat deze aanvraag volledig en naar waarheid is ingevuld.