© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

verschil tussen een service project en een fundraising activiteit

service-project

is een activiteit met als doel iets te betekenen voor de positieve ontwikkeling van een gemeenschap (Community). Er worden geen gelden ingezameld voor een goed doel.

1.

vereist actieve deelname door Rotarians

2.

organisatie door en verantwoordelijkheid van de club

of

3.

bij uitbesteding aan een andere organisatie, bijvoorbeeld in het buitenland:

a)

dient duidelijk te zijn wat hun rol is.

b)

dient een onafhankelijke Rotarian uit uw club het service-project te monitoren, van begin tot eind.

fundraising activiteit

is een activiteit met als doel donaties binnen te halen voor een goed doel of een service-project (Santarun, filmavond, sponsordiner)