© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Organisatie District 1610

Organisatie D1610

Het Rotary district 1610 maakt onderdeel uit van Rotary International.

De belangrijkste taak van het district is om de clubs te ondersteunen en versterken.

Daarvoor wordt veel aandacht besteed aan de opleiding van clubfunctionarissen, zoals de inkomend voorzitters op het PETS. Maar er zijn ook bijeenkomsten en workshops voor tal van andere clubfunctionarissen.

Jaarlijks bezoekt de Districts Gouverneur (DG) iedere club. Meestal samen met de Assistent-Gouverneur (AG) van de betreffende regio. Samen staan ze de clubs met raad en daad bij.

Iedere maand stuurt de gouverneur overeenkomstig de RI-regels een maandbrief naar de voorzitter en secretaris van de club.

Het district organiseert jaarlijks:

RBC (Regionaal Bestuurs Contact) voor alle vijf regio’s

PETS (President-Elect Training Seminar) in het voorjaar

Training Assembly (kennisdeling voor alle Rotarians / clubfunctionarissen)

District Assembly (ledenvergadering clubs)

Districtsconferentie

Nieuwe Leden Introductie bijeenkomsten

RYLA (via afzonderlijke stichting)

De sprekerspool is een service naar de clubs, waarbij men onderling goede sprekers (allen Rotarians) kan ‘uitwisselen’ en vragen voor een spreekbeurt in de club.

De staf bestaat uit:

Gouverneur en inkomend gouverneurs (DGE en DGN)

Laatste twee oud-gouverneurs (IPDG en PDG)

Districtssecretaris (secretary)

Districtspenningmeester (treasurer)

Assistenten-gouverneur (5 regio’s)

District 1610 heeft de volgende commissies:

Rotary Foundation

Media

Ledenbeleid

Youth Service

Vocational Service

Water & Sanitation

Kennisdeling / trainingen

De voorzitters van deze commissies maken deel uit van de Grote Staf.

Samenwerking met de andere districten

Het district 1610 werkt formeel samen met de andere Nederlandse districten (totaal zeven) op een vijftal afgebakende gebieden:

1.

Administratie/financiën

2.

ICT en ledendatabase

3.

PR en Communicatie

4.

Kennismanagement

5.

Internationale jeugduitwisseling

Deze gezamenlijke activiteiten gaan via de stichtingen RAN en MDJC.

Daarnaast is er op tal van terreinen informeel overleg tussen de districtsfunctionarissen/commissies.