RYLA

RYLA is een Rotary-Rotaract activiteit waarbij jonge mensen van 18 tot 26 jaar gedurende een intensief weekend uitgedaagd worden om via inspanning en ontspanning hun leiderscapaciteiten te ontdekken en te ontwikkelen.
RYLA vindt zijn oorsprong al vele jaren terug in Australië en Amerika.

Binnen district 1610 wordt in 2019 voor de 22e keer het RYLA evenement georganiseerd, en zal plaatsvinden in het Bovendonk Conferentiecentrum in Hoeven (NB).
Tijdens dit weekend worden deelnemers op verschillende manieren in de gelegenheid gesteld om hun leidinggevende capaciteiten te ontwikkelen en de volgende competenties te trainen:

- Sociale vaardigheden
- Argumenteren
- Spreken in het openbaar
- Onderhandelen
- Keuzes maken en beslissen

De assessoren zullen hier een ondersteunende rol in vervullen.

Doel van het spel

Doel van het spel is de deelnemer kennis te laten maken met praktijkaspecten van het management. Het gaat dus uitdrukkelijk niet om wie de beste is, want hoewel de naam wellicht anders doet denken, zal aan het eind van het RYLA-weekend geen winnaar worden aangewezen. De award is het feit dat de kosten van dit weekend voor de betreffende deelnemer worden gesponsord door een Rotary Club.
Het RYLA-weekend is echter niet alleen een serieus en ingespannen bezig zijn, er is in het programma ruim aandacht voor ontspanning en de mogelijkheid om de netwerken uit te breiden.

Voor wie is RYLA bedoeld?

De RYLA is bedoeld voor enthousiaste jongeren van 18 tot en met 26 jaar die al minimaal één jaar een opleiding volgen of aan het begin van hun carrière staan.
Dit kunnen kinderen van Rotarians of niet Rotarians zijn, Rotaracters, autochtone of allochtone jongeren, veelbelovende jongeren binnen uw bedrijf, etc.
Kortom alle jongeren die duidelijk wat in hun mars hebben, interesse in (aspecten van) management vertonen en niet bang zijn om met zichzelf geconfronteerd te worden, zijn welkom.

Wat zijn de kosten?

De kosten voor deelname aan de Ryla 2019 bedragen € 400,- per deelnemer. Dit bedrag wordt gesponsord door de Rotary Club die de deelnemer aandraagt voor deelname aan de Ryla.
De eigen bijdrage voor deelnemers bedraagt € 70,-.
De eigen bijdrage dient door de deelnemers contant te worden betaald tijdens de Ryla.

Wat vragen wij van uw Rotary Club?

Deelname door uw Rotary club door middel van levering van 1 of maximaal 2 deelnemers + betaling van € 400,- per deelnemer.
Wanneer uw club geen deelnemers aan kan leveren is er ook een mogelijkheid om een deelnemer te sponsoren die wordt aangedragen door de RYLA-commissie. U sponsort in dat geval alleen een bedrag van € 400,- per deelnemer. 
De Rotary club levert daarnaast per deelnemer een assessor. De assessoren spelen diverse rollen in de managementgame en de evaluatie met de deelnemers.
Een assessor mag zowel een Rotarian als een niet-Rotarian zijn.

Aanmeldingen

Aanmelden van deelnemers geschiedt uitsluitend via de sponsorende Rotaryclubs of de RYLA-commissie.
De informatie over de inschrijving voor Ryla wordt tevens toegezonden aan de contactpersoon voor Ryla binnen de Rotaryclub. De contactpersonen voor Ryla worden geïnventariseerd tijdens de jaarlijkse RBC vergaderingen in het district.

Samenvattend

De eerstvolgende Ryla vindt plaats in het weekend van 12, 13 en 14 april 2019.
De Ryla start op vrijdagavond om 19.00 uur en duurt tot zondagmiddag 14.00 uur.
Locatie Ryla
Conferentiecentrum Bovendonk
Hofstraat 8
4741 AK Hoeven (NB)
www.bovendonk.nl

RYLA-commissie

Vragen over Ryla?
Voor algemene vragen: 06-51196739
Vragen over inschrijvingen: 06-23187166
Vragen over financiën en programma: 06-52645909
E-mail: rylad1610@gmail.com

Commissieleden:

Frits Stavast (Voorzitter), Reinier Thijssen (Secretaris/inschrijvingen), Leandra Spadon (Penningmeester), Monique Godthelp (Programma), Mark van der Hulst (Techniek), Sjors Korremans.