RYLA 2021

RYLA is een Rotary-Rotaract activiteit waarbij jonge mensen van 18 tot 26 jaar gedurende een intensief weekend uitgedaagd worden om via inspanning en ontspanning hun leiderschapscapaciteiten te ontdekken en te ontwikkelen; RYLA vindt zijn oorsprong al vele jaren terug in Australië en Amerika.

Nadat in 2020 helaas het weekend geannuleerd moest worden vanwege COVID wordt alles in het werk gesteld om in 2021 voor de 23e keer het RYLA evenement te organiseren. Zoals gebruikelijk zal dit plaatsvinden in het Bovendonk Conferentiecentrum in Hoeven (NB).


Tijdens het weekend worden deelnemers op verschillende manieren in de gelegenheid gesteld om hun leidinggevende capaciteiten te ontwikkelen en de volgende competenties te trainen:

- Sociale vaardigheden
- Argumenteren
- Spreken in het openbaar
- Onderhandelen 
- Keuzes maken en beslissingen nemen

De assessoren zullen hier een belangrijke ondersteunende rol in vervullen.

DOEL VAN HET SPEL

Doel van het spel is de deelnemer kennis te laten maken met praktijkaspecten van het management. Het gaat dus uitdrukkelijk niet om wie de beste is, want hoewel de naam wellicht anders doet denken, zal aan het eind van het RYLA-weekend geen winnaar worden aangewezen. 
Het RYLA-weekend is echter niet alleen een serieus en ingespannen bezig zijn, er is in het programma ruim aandacht voor ontspanning en de mogelijkheid om te netwerken.

VOOR WIE IS RYLA BEDOELD?

De RYLA is bedoeld voor enthousiaste jongeren van 18 tot en met 26 jaar die al minimaal één jaar een opleiding volgen of aan het begin van hun carrière staan.
Dit mogen kinderen van Rotarians of niet Rotarians zijn, Rotaracters, autochtone of allochtone jongeren, veelbelovende jongeren binnen uw bedrijf, etc.
Kortom alle jongeren die duidelijk wat in hun mars hebben, interesse in (de aspecten van) management vertonen en niet bang zijn om met zichzelf geconfronteerd te worden, zijn welkom. Vanwege de gebruikte materialen en het (individuele) programma is het RYLA weekend voor Nederlandstaligen.

WAT ZIJN DE KOSTEN?

De kosten voor deelname aan de RYLA 2021 bedragen € 400,- per deelnemer. Dit bedrag wordt gesponsord door een Rotary Club die een deelnemer aandraagt. De eigen bijdrage voor deelnemers bedraagt € 70,-. 

Uiteraard zijn er geen kosten voor die Rotaryclubs die hun inschrijving voor de 2020 editie reeds voldaan hadden en hun betaling niet retour hebben gevraagd.

WAT VRAGEN WIJ VAN UW ROTARY CLUB?

Wij vragen iedere club zich te committeren om de deelname van minimaal 1 deelnemer te sponsoren. Om het programma optimaal te kunnen draaien hebben wij het liefst een volledige bezetting.Wanneer uw club geen deelnemers aan kan leveren dan kan de commissie dat voor uw regelen. U sponsort in dat geval alleen een bedrag van € 400,- per deelnemer. Bij voorkeur levert de Rotary club daarnaast ook een assessor. De assessoren spelen diverse rollen in de managementgame en tijdens de evaluatie met de deelnemers.
Een assessor mag zowel een Rotarian als een niet-Rotarian zijn.

AANMELDINGEN

I.v.m. de annulering van het evenement in 2020 zijn de inschrijvingen van dat jaar doorgeschoven naar de 2021 editie.

COVID:

Uiteraard zal het evenement alleen doorgang vinden indien het c.f. de dan geldende richtlijnen uitgevoerd kan en mag worden. Het programma zal indien nodig aangepast worden aan de dan geldende richtlijnen.

SAMENVATTEND

De eerstvolgende RYLA vindt plaats in het weekend van 16, 17 en 18 April 2021.
De RYLA start voor de deelnemers op vrijdagavond om 19.00 uur en duurt tot zondagmiddag 14.00 uur.
De assessoren zien we graag op Zaterdag EN zondag.

Locatie RYLA
Conferentiecentrum Bovendonk
Hofstraat 8
4741 AK Hoeven (NB)
www.bovendonk.nl

RYLA-commissie

Vragen over RYLA?
Voor algemene vragen: 06-30775422
Vragen over inschrijvingen: 06-23187166
E-mail: rylad1610@gmail.com

COMMISSIELEDEN:

Monique Godthelp (Voorzitter), Reinier Thijssen (Secretaris/inschrijvingen), Femke Burger (Financiën), Victorine Hollaers (techniek), Mark van der Hulst (Trainer),