Youth

C:\Users\Gebruiker\Documents\ROTARY\District 1610\silder20160607-1.png

Beste clubbestuurders, Voorjaar 2017

Als District Jeugd Commissaris heb ik het genoegen u bij te praten over een onderdeel van Youth Service, één van de 5 pijlers van Rotary International. Natuurlijk geeft iedere Rotaryclub een eigen invulling aan deze Avenue, maar in dit geval gaat het om de uitwisselingsprogramma’s.

Jaarlijks reizen ruim 8000 jongeren de wereld over dankzij de uitwisselingsprogramma’s die Rotary hen biedt. Ook ons land participeert hierin. De MDJC (Multi District Jeugdzaken Commissie), in deze het aanspreekpunt voor Rotary International , coördineert met haar commissies deze uitwisselingen.

Over welke programma’s hebben we het? zie voor meer informatie: http://rotary.nl/yep/ Short Term : kortdurende uitwisselingen, bestaande uit Family to Family en Zomerkampen. Long Term : jaaruitwisselingen.

Hoe is het in ons District gesteld?

RC Zierikzee, RC Goes, RC Goes de Bevelanden, RC Goes Reimerswaal, RC Roosendaal en RC Roosendaal

Donkenland nemen dit jaar deel aan korte of lange uitwisselingen en RC Dordrecht stuurt een jaarkind uit.

Waarom zijn uitzendingen zo waardevol?

Jongeren zijn drie weken of een jaar alleen van huis en leren zichzelf kennen. Zij treden uit hun comfortzone en leren ook daar veel van. Als toekomstige leidinggevenden oefenen zij hun skills op dit gebied. Zij zijn ambassadeurs van Rotary en van Nederland. Bovendien vinden wij onder hen onze potentiële toekomstige nieuwe leden.

Vanuit onze District Jeugd Commissie hebben wij een verzoek om financiële steun ter bevordering van de jeugduitwisselingsprogramma’s in ons District ingediend. Gouverneur Steven Quast heeft mij gevraagd met een plan te komen. Als District jeugdcommissie stellen wij het volgende voor:

1) aan de clubs: maak de uitwisselingsprogramma’s tot een structureel onderdeel van elk club beleidsplan.

2) aan ons district: verzorg financiële ondersteuning ter bevordering van uitwisselingen, d.w.z. investeer gedurende 5 jaar 5000 euro (ofwel 1000 euro per regio) in die uitwisselingsprogramma’s, die voor clubs een flinke kostenpost zijn. Dit zijn de zomerkampen in Nederland en de jaaruitwisselingen.

Tot onze vreugde heeft het bestuur tijdens de District Bestuursvergadering van 8 maart haar fiat hieraan gegeven. Deze regeling is ook goed gekeurd op de Assembly van 5 april 2017.

Wij zijn altijd bereid om uw club nadere uitleg te geven.

Met vriendelijke groet,

Hans Lambeek

District Jeugd Commissaris

E: hanslambeek@gmail.com

T: 06-533 93 016

Mede namens Christine Barnhard Regio Jeugd Commissaris Regio 1

Henk van den Berg Regio Jeugd Commissaris Regio 2

Esther Langenhuizen Regio Jeugd Commissaris Regio 3

Frits Rohof Regio Jeugd Commissaris Regio 4

Nicole de Laet Regio Jeugd Commissaris Regio 5