© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

aanleveren kopij voor de maandelijkse Nieuwsbrief

Aanleveren kopij voor de maandelijkse Nieuwsbrief

Uw kopij kunt u hieronder opgeven.

Van belang is een goede foto of afbeelding. Heeft u geen foto, dan kunt u ongetwijfeld een afbeelding vinden, die bij uw kopij past.

Goed:

liggend & voldoende lang

Liever niet:

te vierkant

Uw kopij wordt vervolgens opgenomen in de eerstvolgende Nieuwsbrief zie hier.

De Nieuwsbrief verschijnt maandelijks aan het begin van de maand.
Sluitingsdatum voor de Nieuwsbrief is de 1ste van de maand. Kopij dat na de 1ste wordt aangeleverd, verschijnt in de Nieuwsbrief van de maand daarop.

kopij maandelijkse nieuwsbrief

Vergeet niet op VOLGENDE en daarna op VERSTUREN te klikken.