© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

regio awards 2022

3D Atleten Op Het Podium Van Winnaars Stock Foto - Illustration of podium,  aantal: 23290706

Een mooie manier om jouw serviceproject in de schijnwerpers te zetten is mee te doen met de verkiezingen van de Regio-Award. De winnende clubs worden beloond met een mooie financiële bijdrage.

Wint jouw club één van de Regio-Awards 2021-2022?

Lees hieronder de spelregels om mee te doen:

Doel
Het stimuleren van lokale/regionale projecten, gericht op maatschappelijke doelen, in district 1610. In deze projecten zetten clubleden zichzelf in enige vorm in. Samenwerking met andere organisaties (waaronder Interact/Rotaract) en vergroten van de zichtbaarheid van Rotary worden extra beloond. De prijzen zijn niet bedoeld voor projecten, gericht op alleen ‘fundraising’.

Het district beloont de drie beste projecten met een eerste prijs van 1500 Euro en een tweede en derde prijs van 1000 Euro. Daarnaast kan aan het beste project van een regio een premie van 500 Euro worden toegekend. Deze gelden zijn bedoeld als besteding voor een serviceproject. De prijsuitreiking vindt plaats op de Districtsconferentie van het jaar dat de projecten zijn ingediend.

Voorwaarden
Per club kan één project digitaal als word- of pdf-file worden ingediend bij de secretaris (secretaris@rotary-d1610.nl) vóór 1 maart 2022. De aanvraag is als print hooguit één pagina A4 groot en bevat een aantal vereiste  gegevens *). Het project mag nog niet eerder met deze prijs zijn beloond en het project moet worden uitgevoerd in het lopende Rotaryjaar. 

Eerste selectie
De kleine staf van Rotary district 1610 beoordeelt de projecten en kijkt of de gestelde doelen hiermee  behaald kunnen worden. Brede inzet van clubleden, samenwerking met Interact en/of Rotaract  en het betrekken van andere (maatschappelijke) organisaties worden als belangrijke items bij de beoordeling meegenomen. De projecten krijgen daarbij van elk staflid een waardering van maximaal 10 punten. In dit proces hebben stafleden die mogelijk betrokken zijn bij dit project, geen stem. Op basis van het hoogste gemiddeld aantal punten maakt de staf een eerste selectie van maximaal zes projecten (de genomineerden). 

Vervolgacties
Aan de genomineerde clubs wordt gevraagd om hun project samen te vatten in de vorm van drie foto’s met enkele regels ondersteunende tekst of een korte film van maximaal 1 minuut. Deze worden beoordeeld door twee onafhankelijke PR-deskundigen met de vraag welke projecten het meest bijdragen aan verspreiding van het gedachtegoed van Rotary. Een project kan daarmee twee extra punten scoren. De presentaties van de genomineerde projecten worden getoond op de Assembly en geplaatst op de website van het district.

Beoordeling
De som van de punten die de projecten hebben gekregen bepaalt welk project op de eerste, tweede of derde plaats is geëindigd. In een regio zonder prijswinnaar krijgt het beste project een aanmoedigingspremie.