Nieuwsbrief november 2017

Districtsgouverneur: Peter Blankenstein, dg@rotary-d1610.nl
Districtssecretaris: Corine den Baars, secretaris@rotary-d1610.nl

Peter Blankenstein (2)Plezier in Rotary

 

Voorwoord

Aan het eind van de maand oktober heb ik alweer de helft van de clubbezoeken afgelegd met veel Plezier in Rotary. Voor de komende bezoeken geldt dat ik de voorzitters wil vragen te checken of aanvangs- en inlooptijd gelijk zijn en of het blauwe formulier geheel ingevuld naar het District Secretariaat is gestuurd?
Nu zitten we in het harde werkseizoen. Zouden jullie je AG willen laten weten wat jullie plannen voor World Earth Day zijn? Het zou leuk zijn als je een kort filmpje maakt als je gaat meedingen naar de Regio Awards. En…zijn de End-Polio-Now Tulpen al geplant? Vragen, vragen en nog eens vragen. En zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Allerlei schitterende clubprojecten, van wijninkopen en aandacht voor kinderprostitutie tot een Nacht op het Dak in Zierikzee om de watersnood van 1953 te herdenken. Dat laatste brengt mij op het initiatief in ons district om te komen tot een Districtsplatform voor en over water. Zie elders in deze nieuwsbrief.

Dan zijn de District Grants inmiddels alweer toegekend en ook al uitbetaald. Jammer genoeg waren twee bijzondere aanvragen echt fundraisingprojecten en die konden, hoe mooi ook, helaas niet meedingen. Het beschikbare budget is uiteindelijk verdeeld over de overige tien aanvragers. Hierbij werd het totale bedrag van € 15.600,--, dat ons District feitelijk zelf bijeen heeft gebracht, verdeeld . De commissie heeft daar op 5 oktober uiterst serieus over vergaderd, zo hebben de DGE Fred Dijkers en ik mogen constateren. November is de maand van TRF, dus een prima kans om nu vast als club bij te dragen en daarmee ook de pot van 2018-19 weer te vullen. Genoeg te doen lijkt me. Succes en plezier gewenst!

Peter Blankenstein, gouverneur 2017-2018 met Plezier in Rotary
http://www.rotary.nl/_resources/getfile/mailing/463/4s6dhuts25tspmvsmsbfzdfvvx2d86y5/mailing-3.png

 

Mededelingen van het district

Oproep deelname Waterplatform i.o. District 1610

 

Binnen het district is, op initiatief van Arthur Hoogduin (Zwijndrecht Waal en Devel) en Chris de Groot (Leerdam), door de Gouverneur na instemming van de Staf besloten een waterplatform op te richten. Het belangrijkste doel is om samenwerking te krijgen bij internationale water- en sanitatieprojecten. De kans op het verkrijgen van een Grant wordt daarmee sterk vergroot. De waterproblematiek is breed. Zowel te veel als te weinig water kan problemen veroorzaken. Deltagebieden zijn kwetsbaar ten gevolge van zeespiegelstijging, maar ook door bodemdaling als gevolg van grondwateronttrekking. Stedelijke gebieden zijn vaak niet voorzien van een adequaat rioleringsstelsel. Droogte kan leiden tot forse migratiestromen met alle gevolgen van dien. Rotary kan deze problemen natuurlijk niet allemaal oplossen. Maar een waterplatform kan wel keuzes maken en projecten adopteren en steunen. We zoeken daarom enthousiaste leden die deel willen uitmaken van dit waterplatform. Informatie of reacties graag naar arthurhoogduin@me.com of c.degroot@lingerije.nl

 

AG Corine den Baars ontvangt upgrade PHF

 

Corine den Baars ontving een mooie PHF upgrade. Het Regionaal Bestuurs Contact in Middelburg op 20 september 2017 werd dit keer voor de vijfde keer geleid door Assistent-Gouverneur Corine den Baars. Voor deze functie wordt een nieuwe kandidaat gezocht, mede omdat Corine nu Districtssecretaris is geworden en ook lid is van de Rotary Foundation Commissie van het District. Tijd om Corine hiervoor een verdiende beloning te schenken. Zij is al Paul Harris Fellow, maar nu met een speld met twee saffieren. DG Peter Blankenstein heeft deze op een keurige wijze opgespeld.

 

The Rotary Foundation

TRF_RGB

 

 

World Polio Day 2017

C:\Users\Eigenaar\Pictures\1 foto's voor website D 1610\TRF\WASH 700x700.jpg

 

Op de foto zien we Albertine Perre, voorzitter van de Rotary Foundation commissie van D1570, Midden Nederland. Deze foto is genomen tijdens de World Polio Day bijeenkomst in de Gates Foundation headquarters in Seattle, Washington, USA. Albertine heeft meegedaan aan de vaccinatiecampagnes in Ghana, Nigeria, India en Pakistan.

Rotary and the Gates Foundation host fifth annual World Polio Day to highlight progress in the fight to eradicate the disease.

After another year of dwindling polio cases, Rotary leaders, top health experts, and celebrities said on 24 October — World Polio Day — that the paralyzing disease has never been closer to being eradicated globally.

Co-hosted by Rotary and the Bill & Melinda Gates Foundation, the 45-minute program took place before a live audience at the Gates Foundation headquarters in Seattle, Washington, USA, and was streamed online to viewers worldwide. Mark Wright, news host for the local NBC television station and president of the Rotary Club of Seattle, and CNN news host Fredricka Whitfield led the event. 

Wright updated the audience on the latest figures of polio cases saying that that the total number of cases caused by the wild poliovirus so far this year is 12, with seven cases in Afghanistan, five in Pakistan, and none in Nigeria. This is a 70 percent reduction from 2016 and is the lowest count of polio cases in history.

Lees hier het gehele bericht.

 

WASH in Schools Target Challenge

C:\Users\Eigenaar\Pictures\1 foto's voor website D 1610\TRF\WASH 700x700.jpg

 

Clean water, better sanitation, teacher training, and hygiene education in schools can improve the health and education of children by creating a cycle of opportunity: improved education, increased school attendance, and improved academic performance.

What is the WASH in Schools Target Challenge?

The WASH in Schools Target Challenge is a pilot program created to motivate Rotary clubs to develop sustainable water, sanitation, hygiene (collectively referred to as WASH), and education projects using the expertise and resources available through two of Rotary’s areas of focus: basic education and literacy and water and sanitation.

The program will focus on measuring the impact that WASH and basic education and literacy initiatives have on school attendance. During the pilot phase, the program will run through July 2020 in five countries, all chosen for their strong, active involvement in school sanitation efforts: Belize, Guatemala, Honduras, India, and Kenya.

Meer informatie.

 

November: Rotary Foundation Month

https://www.rotary.nl/.system/dl/ec~AQLdqQ8APISSAfI7CwAITnsCOh9A/drie%20fondsen.png

 

Het Rotary maandthema voor november is de Rotary Foundation. Een mooie aanleiding om te doneren. De clubdonatie gaat meestal naar het Annual Fund. Deze donaties komen naar het district terug in de vorm van District- en Global Grants. Doneren kan via https://www.rotary.org/en/donate. Zie ook info doneren.

Individuele Rotarians doneren vaak aan het PolioPlus Fund. Deze donatie wordt door de Bill & Melinda Gates-foundation verdriedubbeld. Doneren kan rechtstreeks via http://polioeradication.org/financing/donate/.

 

District Grants 2017 – 2018 toegekend

district grant

 

Het gehele beschikbare bedrag voor District Grants is toegekend: € 15.609,-- voor tien clubs. Ook dit jaar zijn er weer mooie serviceprojecten, zoals: het verzorgen van een ontmoetingsdag voor doofblinden, een muziekproject voor kinderen die vanwege armoede of om andere redenen niet in contact komen met muziek, de Nacht op het dak (er worden in het kader van de watersnoodramp van 65 jaar geleden zes daken gemaakt waarop schoolkinderen kunnen horen van mensen die het hebben meegemaakt hoe het is als je niet bent voorbereid op wateroverlast), gedeeltelijke herinplanting van een bos na Essentak sterfte en de Jeugddag 'Let's Play Together'.

Twee aanvragen zijn niet gehonoreerd omdat deze aanvragen een fundraisingsactiviteit betroffen en geen service- project. Bij een serviceproject gaat het echt om ‘handen uit de mouwen’ door clubleden ten bate van de ‘community’, waarbij Rotarians betrokken zijn bij de voorbereiding, uitvoering en afronding van het serviceproject. Fundraisingsactiviteiten vallen hier niet onder. Bij fundraisingsactiviteiten zijn Rotarians actief om middelen te vergaren ten bate van een goed doel. Dit goede doel kan een prachtig project zijn, maar is geen Rotary serviceproject. Op de site van D1610 staan de ‘terms and conditions for the Rotary Foundation District and Global Grants’ en de voorwaarden voor het verlenen van een District Grant.

De ‘pot van de District Grants’ wordt gevuld door de donaties van alle clubs. Dus ook clubs die doneren maar geen District Grant aangevraagd hebben, dragen bij aan de serviceprojecten van andere clubs in ons district. De clubs in ons district zijn zeer actief en doen mooie projecten voor de community!

 

Agenda komende evenementen

http://rotary.nl/d1610/activiteiten-agenda/

Save-the-date

 

-

16 november Benefiet Première bij Hollywoud in Almkerk, http://www.film-premiere.nl/

-

21 november Prof. Erik Scherder op Peter van Wouw lezing, www.petervanwouwlezing.nl

 

16 november Benefiet Première bij Hollywoud in Almkerk

 

Rotary Club Geertruidenberg heeft weer haar jaarlijkse filmpremière met deze keer de film ‘Murder on the Orient Express’. Een avondje topentertainment waarmee tevens diverse goede doelen kunnen worden gesteund (onder andere de organisatie van de doof/blinden-uitgaansdag door Rotary Club Geertruidenberg op 12 mei 2018). Kortom daar wil je bij zijn!

 

Gezonde Start Gezonde toekomst

 

‘Gezonde start Gezonde toekomst’; Rotaryclub Middelburg activeert nu voor het vierde jaar dit mooie project. Michiel Kunst: “al enige jaren is het mij een doorn in het oog hoe nonchalant mensen met voeding omgaan. Keerpunt voor mij was de wetenschap dat alleen in Zeeland al circa 2000 kinderen meerdere keren per week naar school gaan zonder te hebben ontbeten. Als professionele kok kan ik dat eenvoudigweg niet accepteren.” Michiel deelde zijn zorg in de club en die staat nu vierkant achter het project. Kern is dat alle clubleden meedoen; de een geeft voorlichting op een school; de ander deelt appels uit en weer een ander zorgt voor de broodnodige fondsen. Met de viering van Middelburg 800 komen vele zaken bij elkaar; het Rotary project is inmiddels onderdeel in een breder programma van de Roosevelt academie over universele kinderrechten.

 

21 november Prof. Erik Scherder op Peter van Wouw lezing

 

Toonaangevend, deskundig, markant, maar vooral boeiend. Dat is prof. dr. Erik Scherder. We zijn erg trots dat hij de spreker is voor onze tweede ‘Peter van Wouw-lezing’ op 21 november in Rucphen. Er zijn nog enkele kaarten beschikbaar; € 20,-- per stuk via contact@petervanwouwlezing.nl. Inloop: 19:00 uur met koffie/thee. Aanvang lezing: 19:45 uur.

 

Terugblik Evenementen

10.000 euro voor Stichting Hulphond!

 

Mede dankzij het mooie weer en een deelnemersveld van zo’n kleine 500 fietsers, heeft de door Rotary Kinderdijk en Rotary Alblasserwaard georganiseerde Fietsmolentocht 10.000 euro opgeleverd voor de Stichting Hulphond. Er kon gekozen worden uit diverse routes van 15, 30, 50 of 70 kilometer, langs het parcours van de fameuze Schaatsmolentocht door de Alblasserwaard. Het aantal deelnemers aan deze lustrumeditie lag iets boven die van vorig jaar. Toen werden er 472 deelnemers geteld. De opbrengst van de fietstocht gaat naar de Stichting Hulphond, die mensen met een fysieke of geestelijke zorgvraag helpt door de inzet van speciaal opgeleide honden. Op de foto is te zien hoe de hulphond van Ina de Ritter in opdracht van haar de eerste stempelkaart in Bleskensgraaf overhandigt aan een drietal fietsers.

 

Rotary Hoeksche Waard steunt boek Odensehuis

 

Vol trots geeft de 93-jarige Jan Bouma, initiatiefnemer van het Odensehuis in Oud-Beijerland, een lezing tijdens de wekelijkse bijeenkomst van Rotary Hoeksche Waard. Jan Bouma, vergezeld door Jan Robbemond, bedankt hiermee de club voor hun bijdrage aan het verhalenboek en overhandigt de leden een exemplaar. Een serie van 12 verhalen over het ‘Odensehuis Hoeksche Waard’ in Oud-Beijerland, is gebundeld onder de titel ‘Een twinkeling in de ogen’. Het zijn persoonlijke verhalen van bezoekers, mantelzorgers, vrijwilligers en professionele hulpverleners. Dementie is gekenmerkt als volksziekte nummer één. Rotary Hoeksche Waard, heeft samen met de Rabobank HW en de Boekenbron, een donatie gedaan om de verhalen, die het afgelopen jaar in het Kompas zijn verschenen, in boekvorm te bundelen. Odensehuishw.nl/nieuws.

 

Ongeneeslijk Positief

 

Op 23 oktober sprak Chermaine van Weelderen (31) bij Rotaryclub Kinderdijk, naar aanleiding van het uitkomen van haar eerste boek ‘Ongeneeslijk Positief’, over haar ziekte Pulmonale Hypertensie (PH). Chermaine heeft drie missies: donors werven omdat dat het grootste cadeau is dat je iemand kunt geven, wetenschappelijk onderzoek naar deze zeldzame en progressieve ziekte verder mogelijk maken en mensen inspireren te denken in mogelijkheden; wat er ook op je pad komt. In haar boek beschrijft Chermaine, met veel aandacht voor en kennis over voeding, de effecten op onze gezondheid, vitaliteit en levenszin. En met humor. Een indrukwekkende en aanstekelijke pleidooi voor het léven! Chermaine is als spreekster ook beschikbaar voor andere Rotaryclubs. Voor vragen en boekingen zijn jullie van harte welkom bij Jacqueline@vrouwendiebouwen.nl; zij is de contactpersoon naar Chermaine. Kijk ook eens op haar website naar de ‘Card from the Heart’- kaartenactie waarmee Chermaine geld inzamelt voor verder wetenschappelijk onderzoek naar PH www.ongeneeslijkpositief.nl

 

Dikke Pretdag in de Efteling op 14 oktober

 

Er was eens ….. een Rotaryclub uit Kinderdijk die een aantal gezinnen uitnodigde om samen met hun kinderen een zorgeloze dag te beleven in De Efteling. Dertig deelnemers, gezinnen met kinderen die normaal gesproken niet in de gelegenheid zijn om de Efteling te bezoeken, konden mee. Maanden van te voren waren er speciale aanbiedingskaartjes ingekocht, zodat er zoveel mogelijk mensen mee konden. Op die mooie nazomerzaterdag zat alles mee. Natuurlijk was de dag veel te kort om alle attracties te bezoeken en moesten er keuzes gemaakt worden. Het bezoek aan de Fata Morgana was een fantastische afsluiting van het bezoek. Keurig netjes meldde iedereen zich om 16.30 uur bij de bus en was er nog net genoeg geld over om alle kinderen met een oud-Hollandse zuurstok te verblijden. Een fantastische dag die wat ons betreft zeker voor herhaling vatbaar is.

 

Rotary Club Geertruidenberg viert 25-jarig jubileum

 

Een bijzondere Dies viering voor Rotary Club Geertruidenberg want zij vierde haar 25-jarig bestaan in Onze Kerk in Lage Zwaluwe. Samen met oud-voorzitters, leden van zusterclub Emsdetten en gouverneur Peter Blankenstein werd het een afwisselende avond. Passende woorden waren er van voorzitter Peter Verschuren van Geertruidenberg, oud- voorzitter René Wijffels en Georg Grewe voorzitter van Emsdetten. Natuurlijk was er goed en lekker eten en drinken en met de muzikale klanken van Opera Per Tutti was de stemming zeer feestelijk. De verrassing van de avond kwam van gouverneur Peter Blankenstein die maar liefst bij vier leden de Paul Harris Fellow-onderscheiding opspeldde. Rijn Langenhuijsn, Pieter van de Veeken, Wim de Jong en Paul Smits van harte proficiat!

 

Rotaryclub Ridderkerk schenkt transport bus

 

De “FoodCompany Ridderkerk” wil een bijdrage leveren aan de verzachting van (verborgen) armoede en verspilling van voedsel tegengaan. Ze zetten zich in voor mensen die rond moeten komen van een sociaal minimum inkomen. Zij kunnen gebruik maken van levensmiddelen die beschikbaar gesteld worden door groothandelaren en tuinderijen. Voor het transport van al deze goederen is een goede bus nodig, en daar ontbrak het aan. Rotaryclub Ridderkerk zorgde voor een splinternieuwe bus die gelukkig een eind maakte aan veel dubbel sjouwwerk voor deze enthousiaste medewerkers.

 

Voor de penningmeester

Clubdonatie aan het Annual Fund

 

November is de Rotary Foundation Maand: Denkt u in dit kader aan de jaarlijkse clubdonatie aan het Annual Fund?

Het volgende moge duidelijk zijn: donaties door clubs aan het Annual Fund komen ten goede aan serviceprojecten van clubs in ons district gesteund door een District Grant of een Global Grant. Door deze Grants zijn clubs in staat service-projecten uit te voeren. Doing Good in the World!

 

Sprekerspool

sprekerspool-1

 

In de Sprekerspool vindt u vele deskundigen die een voordracht in de club willen verzorgen. Over tal van Rotary onderwerpen vindt u daar een spreker. Maak er gebruik van! Voor de lijst klik hier. Heeft u een boeiend verhaal dat u wilt delen met andere Rotarians? Geeft u zich hier op!

 

vlaggen, banners en roll-ups

Rotary vlag

 

V.l.n.r. roll-up banner District 1610, roll-up banner The Rotary Foundation 100 jaar, Rotary banner, vlag, beachflag. Bestellen kan hier.

 

Deze nieuwsbrief is gestuurd aan alle Rotarians in RI District 1610, naar het persoonlijke e-mailadres, zoals opgenomen in de ledendatabase LeAd. De nieuwsbrief is vervaardigd door de District Media Commissie.

Aanleveren kopij over komende evenementen en voor de Nieuwsbrief
klik hier. kopij
Kopijsluiting: 1ste van de maand.