nieuwsbrief oktober 2018

Districtsgouverneur: Fred Dijkers, dg@rotary-d1610.nl
Districtssecretaris: Corine den Baars, secretaris@rotary-d1610.nl

Afbeelding met persoon, muur, man, binnen

Beschrijving is gegenereerd met zeer hoge betrouwbaarheid

 

Voorwoord

Vrienden en vriendinnen,

Op de laatste informatiedag over jeugduitwisselingen van Rotary waren er veel jonge mensen. Het enthousiasme en de energie waren voelbaar. De jongeren hadden veelal ouders meegenomen. Omdat die niet altijd vertrouwd waren met Rotary heb ik kort verteld wat onze kernwaarden zijn en hoe Rotary is veranderd in de tijd. Dat bleek nuttig.

Elk jaar gaan 45 scholieren één jaar naar het buitenland, waarbij ze wonen in drie verschillende gastgezinnen. Eenzelfde aantal komt naar ons. Dat jaar is uiterst leerzaam. Het leidt tot meer wederzijds begrip en tot langdurige vriendschappen. Rotary organiseert ook kortdurende uitwisselingen: een schoolvakantie bij een gastgezin of een buitenlands zomerkamp.

Rotary doet meer voor jongeren. Veel clubprojecten en het Vlielandkamp richten zich op leerlingen van de basisschool. Scholieren van het voortgezet onderwijs krijgen beroepsvoorlichting en allemaal kennen we RYLA, een programma waarin jonge mensen kennismaken met structuren uit het bedrijfsleven.

Ook Rotaract is bekend: clubs voor jonge professionals. Maar niet iedereen kent Interact: clubs voor jongeren van 14-18 jaar die via school het gedachtengoed van Rotary leren kennen. Daar zetten we vol op in!

Met hartelijke groet,
Fred Dijkers, gouverneur 2018-2019
http://www.rotary.nl/_resources/getfile/mailing/463/4s6dhuts25tspmvsmsbfzdfvvx2d86y5/mailing-3.png

 

Mededelingen van het district

 

The Rotary Foundation

TRF_RGB

 

 

Join the Celebration: World Polio Day is 24 October!

http://rotary.msgfocus.com/i/amf_highroad_solution/project_191/WPDpromo_email.jpg?size=640x0&w=BucOpN3gIIBxQ5KPgE0XWNRo6eK4

 

Now’s the time to start planning your World Polio Day event. Spread the word in your community about the ongoing fight to end polio. Together, we can — and will — make history by ending polio permanently. 

You can join our global celebration in many ways:

-

Hold a fundraiser. Consider making virtual reality a part of it so people can see what it’s like to vaccinate a child against polio.

-

Educate your neighbors. Talk with friends, family and colleagues about Rotary’s work to end polio.

-

Hold a viewing party. Watch the livestream of Rotary’s World Polio Day event as a club or with an other Rotary or Rotaract club.

-

Light up your city. Illuminate a local landmark with the ‘End Polio Now logo’.

Whatever you’re planning, be sure to tell us about it. Find resources to help you at endpolio.org.

 

Doing Good

C:\Users\Eigenaar\Pictures\1 foto's voor website D 1610\TRF\201808_EPN_news_story1.jpg

 

Rotary announces US$ 96.5 million to end polio.

Rotary grants to support the global effort to end polio, focused on Afghanistan, Pakistan, and Nigeria, along with further funding to help keeping 16 vulnerable countries polio-free.

Lees het hele verhaal.

 

District Grants 2018 – 2019: stand van zaken

district grant

 

Elf clubs uit ons district hebben een aanvraag ingediend voor de District Grant 2018-2019. Daar zijn we heel blij mee! Zo worden de donaties van alle clubs uit ons district ‘teruggegeven’ en komen ze ten goede aan mooie serviceprojecten. Er is voor € 21.750,- aangevraagd en er is € 16.600,- beschikbaar. Zeer binnenkort neemt de Rotary Foundiation Commissie een beslissing over de aanvragen. Gekeken wordt of de aanvragen voldoen aan de gestelde criteria. Daarna zullen de aanvragen ter goedkeuring gezonden worden naar het hoofdkantoor van The Rotary Foundation in Evanston. Na goedkeuring krijgen de betreffende clubs bericht. De verwachting is dat deze goedkeuring half november binnen is.
De ‘pot van de District Grants’ wordt gevuld door de donaties van alle clubs. Dus ook clubs die doneren, maar geen District Grant aangevraagd hebben, dragen bij aan de serviceprojecten van andere clubs in ons district. De clubs in ons district zijn actief en doen mooie projecten voor de community!
Het volgende moge duidelijk zijn: donaties door clubs aan het Annual Fund komen ten goede aan serviceprojecten van clubs in ons district gesteund door een District Grant. En ook door Global Grants, voor de goede orde.

 

Agenda komende evenementen

http://rotary.nl/d1610/activiteiten-agenda/

Save-the-date

 

- 17 november 2018 Pianos4Pardoes 2e editie www.rtry-events.nl Rotary Loon op Zand

 

Benefietevenement Pianos4Pardoes krijgt 2e editie na succes vorig jaar

Afbeelding met binnen, rood, tafel, man

Beschrijving is gegenereerd met zeer hoge betrouwbaarheid

 

Rotary Loon op Zand maakt zich op voor de tweede editie van benefietevenement Pianos4Pardoes voor Villa Pardoes. Op zaterdag 17 november strijken de rode vleugels met muzikanten van topband Crazy Pianos weer neer in Theater In het Klavier in Kaatsheuvel. Na een zeer geslaagde eerste editie in 2017, met 550 muziekliefhebbers en een cheque van meer dan vijfentwintigduizend euro, hoopt de Rotaryclub weer een groot muziekfeest neer te zetten met wederom een mooi bedrag voor Villa Pardoes. De kaartverkoop is gestart en Rotary Loon op Zand hoopt net als vorig jaar weer meer dan vijfhonderd kaarten te verkopen. Dan is de missie geslaagd en kan de club een flinke cheque overhandigen aan Villa Pardoes. Alle opbrengsten van dit muziekfeest komen namelijk ten goede van Villa Pardoes. Tickets zijn te koop op de website: www.rtry-events.nl.

 

Terugblik Evenementen

Rotary HW overhandigt cheque aan Stichting De Overbrugging

Afbeelding met man

Beschrijving is gegenereerd met hoge betrouwbaarheid

 

Op zondag 3 juni organiseerde Rotary Hoeksche Waard voor de eerste keer Smulfietsen, een fietstocht van 30 of 60 km door de Hoeksche Waard. Na de start, die om 13.00 uur plaatsvond vanaf de Zuidzijdse Bioboerderij en -winkel, hebben de ruim 75 fietsers diverse smulpunten aangedaan en daar heerlijke streekgebonden producten geproefd. Mede dankzij het prachtige weer en de inzet van sponsoren, vrijwilligers en de smulpunten is het een geweldige dag geworden. De opbrengst gaat naar Stichting De Overbrugging uit Oud-Beijerland. De Stichting is toe aan een nieuwe bus. De cheque van € 2000,- is op 28 september uitgereikt aan Arie van Pelt, voorzitter van De Overbrugging, door Suze Gillissen, voorzitter Community RCHW. De Stichting is een non-profit instelling in Oud-Beijerland die zich richt op hulp en opvang van mensen met een hulpvraag.

 

1e lustrum Golf Open 2018

Afbeelding met gras, buiten, boom, lucht

Beschrijving is gegenereerd met zeer hoge betrouwbaarheid

 

Op 14 september vond het 1e lustrum plaats van Golfbenefiet 'Golf Open 2018', georganiseerd door Rotary clubs Hoeksche Waard, Binnenmaas en Zwijndrecht op de golfbaan van Cromstrijen. Het was een prachtige dag en er waren veel inschrijvingen. Ook het buffet was druk bezocht. Na het buffet werd door Community van RCHW een veiling georganiseerd. De 15 interessante kavels gingen goed van de hand. Dit mede door de inzet van de welbespraakte veilingmeester Menno de Neef. Uiteindelijk is er een behoorlijk bedrag opgehaald door inschrijvingen van deelnemers en de opbrengst van de veiling. Er wordt 4000,- geschonken aan het goede doel: De Rotary Wensboom. De Rotary Wensboom vervult wensen van mensen die dit goed kunnen gebruiken.

 

Gezellige drukte bij Bergen op Zicht

Afbeelding met lucht, buiten, gebouw, weg

Beschrijving is gegenereerd met zeer hoge betrouwbaarheid

 

Op zaterdag 15 september jl. vond de 3e editie plaats van Bergen op Zicht, mede georganiseerd door de leden van Rotary Bergen op Zoom. Het doel van ‘Stichting Bergen op Zicht’ is om een evenement te organiseren waarbij de inwoners van de gemeente Bergen op Zoom elkaar kunnen ontmoeten en kunnen laten zien wat zij allemaal doen in hun vrije tijd, vanuit hun hart. Samen muziek maken, sporten, zorg verlenen, de maatschappij versterken en mensen dichter bij elkaar brengen. De binnenstad van Bergen op Zoom stond vol met kramen, podia en demonstratieplekken voor de circa 94 deelnemende organisaties. Er werden niet alleen nieuwe leden en vrijwilligers geworven, ook hadden de deelnemers volop de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en te spreken. Daarmee werd Bergen op Zicht weer een succes.

 

Sprekerspool

sprekerspool-1

 

In de Sprekerspool vindt u vele deskundigen die een voordracht in de club willen verzorgen. Over tal van Rotary- onderwerpen vindt u daar een spreker. Maak er gebruik van! Voor de lijst klik hier. Heeft u een boeiend verhaal dat u wilt delen met andere Rotarians? Geeft u zich hier op!

 

vlaggen, banners en roll-ups

C:\Users\Eigenaar\Pictures\1 foto's voor website D 1610\vlaggen - kopie (2).jpg

 

v.l.n.r. Beachflag, Rotary banner ‘Doing Good in the World’, Rotaryvlag wit, Rotaryvlag blauw, Roll-up ‘Rotary Doing Good’ (andere vlaggen en banners staan niet op de foto). Bestellen kan hier.

 

Deze nieuwsbrief is gestuurd aan alle Rotarians in RI District 1610, naar het persoonlijke e-mailadres, zoals opgenomen in de ledendatabase LeAd. De nieuwsbrief is vervaardigd door de District Media Commissie.

Aanleveren kopij over komende evenementen en voor de Nieuwsbrief
klik hier. kopij
Kopijsluiting: 1ste van de maand.