Nieuwsbrief mei 2019

Districtsgouverneur: Fred Dijkers, dg@rotary-d1610.nl
Districtssecretaris: Corine den Baars, secretaris@rotary-d1610.nl

Afbeelding met persoon, muur, man, binnen

Beschrijving is gegenereerd met zeer hoge betrouwbaarheid

 

Voorwoord

Vrienden en vriendinnen,

Het afgelopen jaar heb ik alle clubs in ons district mogen bezoeken. Allemaal duidelijk herkenbaar als Rotaryclub en tegelijk allemaal anders. Tijdens mijn bezoek wilde ik discussiëren met de clubleden over de zichtbaarheid van de club en de plaats die de club inneemt in de maatschappij. Ik probeerde de clubs een spiegel voor te houden. Meestal leidde dat tot interessante discussies, maar ook kwam ik in clubs waar men niet begreep waar ik naartoe wilde. Mogelijk hebben zij mijn vragen ervaren als onderdeel van een inspectieronde; dat was uiteraard niet mijn bedoeling!

Ik hoop met name dat het overgekomen is dat goede zichtbaarheid en een duidelijke maatschappelijke positie belangrijk zijn voor het voortbestaan en de vitaliteit van Rotary. Landelijk zetten we daar al op in, nu zijn de clubs aan zet wat mij betreft. De huidige tijd vraagt om transparantie en minder regelgeving. Rotary gaat daarin mee: minder druk op attendance, nieuwe vormen van lidmaatschap, mogelijkheden voor zelfaanmelding en nieuwe clubvormen die ook aantrekkelijk zijn voor jongeren. Rotary wil er zijn voor alle leeftijden: Interact, Rotaract en Rotary. We kunnen en moeten nu doorpakken!

Met hartelijke groet,

Fred Dijkers, gouverneur 2018-2019
http://www.rotary.nl/_resources/getfile/mailing/463/4s6dhuts25tspmvsmsbfzdfvvx2d86y5/mailing-3.png

Mededelingen van het district

18 mei DISCON 2019 Innovatie van het voedselsysteem

TRF_RGB

 

Een innovatieve en dagvullende Discon op het gebied van voedsel in de toekomst. Gefrituurde sprinkhanen met mayo?, niets is te gek op deze creatieve dag. Met lezingen, een verrassende (en passend bij dit onderwerp) lunch, workshops en bedrijfsbezoeken. Na afloop tijd voor een drankje en discussie. Schrijf in op de website.

 

The Rotary Foundation

TRF_RGB

 

 

Aanvraag District Grants geopend

Afbeeldingsresultaat voor potje geld

 

Voor komend Rotaryjaar is het beschikbare bedrag voor District Grants met maar liefst 50% verruimd. Dit betekent dat aanvragen voor een District Grant ruimhartig gehonoreerd kunnen worden. Vraag hem aan! District Grants zijn er van € 500,- tot en met € 2.500,-. Voor lokale of internationale serviceprojecten tussen 1 oktober 2019 en

1 oktober 2020. De aanvraag is simpel. Slechts enkele noodzakelijke gegevens worden gevraagd, zie hier.

De aanvraagperiode sluit 1 oktober 2019.

 

Doing Good in Honduras

C:\Users\Eigenaar\Pictures\1 foto's voor website D 1610\TRF\Honduras 2.PNG

 

See how Rotary Grants have helped bring micro-credit to women in rural Honduras. Kijk hier 2:44.

 

Agenda komende evenementen

http://rotary.nl/d1610/activiteiten-agenda/

Save-the-date

 

- 11 mei 2019: landelijk Rotary watersemina, hier info en inschrijven.

- 18 mei 2019: Discon Innovatie en Voedselketens, hier info en inschrijven.

- 25 mei 2019: Fundraising Gorinchemse Rotaryclubs tijdens Open Haven Dag, hier info.

- 16 juni 2019: De Peelandmars, hier info en inschrijven.

- 22 juni 2019: Benefietavond ShelterBo/Farewell Party, aanmelden leoni@helviro.com.

- 30 juni 2019: Smulfietsen door de Hoeksche Waard, hier info.

- 31 augustus 2019: Classic Wings & Wheels 2019, hier info en kaarten.

- 27 september 2019: Open Golf Hoeksche Waard, hier info en inschrijven.

- 28 september 2019: Fietsmolentocht Alblasserwaard, hier info en inschrijven.

 

Fundraising Gorinchemse Rotaryclubs tijdens Open Haven Dag

Afbeelding met lucht, buiten, grond, gebouw

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Op zaterdag 25 mei staan Rotaryclub Gorinchem-Merwede en Rotaryclub Gorinchem met drie kramen op de Open Havendag in hun stad. Naast tweedehandsgoederen verkopen zij daar geschenkpakketten van ‘Dubbel Genieten’ het eigen bier van RC Gorinchem-Merwede en Surinaamse snacks. De opbrengst komt ten goede aan de realisering van 24-uurs kinderopvang (zie foto) voor het personeel van het ziekenhuis van Nickerie in Suriname, een project waarvoor de twee clubs de krachten hebben gebundeld.

 

Smulfietsen door de Hoeksche Waard met streekgebonden heerlijkheden

Afbeelding met gras, buiten, boom, lucht

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Na het succes van vorig jaar organiseert Rotary Club Hoeksche Waard voor de tweede keer 'Smulfietsen'. U kunt kiezen uit 2 afstanden. Onderweg smult u van de streekgebonden heerlijkheden. Mogelijkheden tot inschrijven volgen in de volgende nieuwsbrief via de website.

 

Open Golf Hoeksche Waard

Afbeelding met boom, gras, lucht, buiten

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Graag nodigen wij jullie hierbij uit om op vrijdag 27 september 2019 deel te nemen aan het 6e Open Golfbenefiet', georganiseerd door Rotaryclubs Hoeksche Waard, Binnenmaas en Zwijndrecht. Opgeven kan met een bericht naar: dvg@giverbo.nl. Vergeet niet uw handicap te vermelden. De opbrengst gaat naar 'Halte Zomervilla', een logeerhuis voor meervoudig gehandicapte jongeren in de Hoeksche Waard.

 

Terugblik Evenementen

Yotta een tevreden uitwisselingsstudent in D1610

 

Yotta, jeugduitwisselingsstudent met Rotary in D1610. Twee Walcherse Clubs Middelburg en Walcheren ontvingen dit jaar Yotta uit Brazilië. Een inspirerende jongen die tijdens clubbijeenkomsten goed uit de verf komt. Voor de komende zomervakantie zijn er nog plaatsen over voor jongeren van 15 tot 19 jaar. Een vakantie van 2-5 weken in Argentinië, India of Australië. Het kan nog! Zie voor informatie: www.rotary.nl/yep, family-to-family en mail voor informatie/aanmelding tot 18 mei naar: f2f_south@rotaryyouthexchange.nl

 

Aantrekkelijke onderzoeksdagen voor kinderen met de Sikkelcelziekte

 

Onderzoeksdag voor kinderen met Sikkelcelziekte. In Nederland lijden vijfduizend mensen met een Afrikaanse afkomst aan de zeer pijnlijke bloedafwijking met de naam Sikkelcelziekte. De Vrienden van MC Sophia Kinderziekenhuis, RC Walcheren en zusterclub RC Torhout (BE) verzorgen met een donatie van TRF Global Grant US$ 25.000, - de komende drie jaar Diagnostic Days met een projectbudget van € 36.000,-. Tijdens het tweejaarlijkse medische onderzoek, krijgen de zieke kinderen en gezinsleden op deze leuk aangeklede dagen onder meer voorlichting over de bloedziekte door middel van video’s en informatie over een gezonde levenswijze met kookles en sportinfo door profvoetballers. Een laagdrempelig A-5 boekje ‘Nina’ (met Sikkelziekte), het nichtje van Nijntje, is in productie. Met deze nieuwe opzet hoopt men de patiëntjes regelmatig terug te zien (minder no-shows) en zo doeltreffender te kunnen helpen. Andere disciplines van het MC Sophia Ziekenhuis volgen dit project met grote belangstelling.

 

Sprekerspool

sprekerspool-1

 

In de Sprekerspool vindt u vele deskundigen die een voordracht in de club willen verzorgen. Over tal van Rotary- onderwerpen vindt u daar een spreker. Maak er gebruik van! Voor de lijst klik hier. Heeft u een boeiend verhaal dat u wilt delen met andere Rotarians? Geeft u zich hier op!

 

vlaggen, banners en roll-ups

C:\Users\Eigenaar\Pictures\1 foto's voor website D 1610\vlaggen - kopie (2).jpg

 

v.l.n.r. Beachflag, Rotary banner ‘Doing Good in the World’, Rotaryvlag wit, Rotaryvlag blauw, Roll-up ‘Rotary Doing Good’ (andere vlaggen en banners staan niet op de foto). Bestellen kan hier.

 

Deze nieuwsbrief is gestuurd aan alle Rotarians in RI District 1610, naar het persoonlijke e-mailadres, zoals opgenomen in de ledendatabase LeAd. De nieuwsbrief is vervaardigd door de District Media Commissie.

Aanleveren kopij over komende evenementen en voor de Nieuwsbrief
klik hier. kopij
Kopijsluiting: 1ste van de maand.