Nieuwsbrief juni 2019

Districtsgouverneur: Fred Dijkers, dg@rotary-d1610.nl
Districtssecretaris: Corine den Baars, secretaris@rotary-d1610.nl

Afbeelding met persoon, muur, man, binnen

Beschrijving is gegenereerd met zeer hoge betrouwbaarheid

 

Voorwoord

Vrienden en vriendinnen,

Het thema dit jaar was ‘Inspiratie’. Ik heb geprobeerd jullie te inspireren. Dat lukte vaak, maar niet altijd. Jullie hebben mij altijd wél geïnspireerd en daar ben ik heel blij mee. Het hielp bij het maken van plannen om de geleidelijke vermindering van het ledental te stoppen; dat lukt alleen wanneer nieuwe mensen zich bij Rotary aansluiten. Eigentijdse beeldvorming over Rotary is daarbij essentieel om te laten zien dat Rotary een club is voor mensen in actie, zichtbaar in de projecten die ze doen. Voor zulke projecten reiken we terecht regio-awards uit en zijn gelden uit het Rotary Fonds beschikbaar.

We zagen elkaar dit jaar bij clubbezoek, inspiratiedag, RBC, PETS, RYLA, Assembly en Discon. Goede bijeenkomsten, waarvoor dank. Minder zichtbaar bleef al het werk dat achter de schermen is verzet door commissies en districtsstaf. Stafleden ondersteunen en helpen bij organisatorische vragen zoals over verzekeringen of over samenwerking met andere clubs en assistent-gouverneurs zijn hiervoor vaak het aanspreekpunt. Graag wil ik al deze mensen bedanken voor hun inzet. Tot slot wens ik mijn opvolger, Jan Verhage, komend Rotaryjaar alle succes toe.

Fred Dijkers, gouverneur 2018-2019
http://www.rotary.nl/_resources/getfile/mailing/463/4s6dhuts25tspmvsmsbfzdfvvx2d86y5/mailing-3.png

The Rotary Foundation

TRF_RGB

 

 

Aanvraag District Grants is geopend

Afbeeldingsresultaat voor potje geld

 

Voor komend Rotaryjaar is het beschikbare bedrag voor District Grants met maar liefst 50% verruimd. Dit betekent dat aanvragen voor een District Grant ruimhartig gehonoreerd kunnen worden. Vraag hem aan! District Grants zijn er van € 500,- tot en met € 2.500,-. Voor lokale of internationale serviceprojecten tussen 1 oktober 2019 en 1 oktober 2020. De aanvraag is simpel. Slechts enkele noodzakelijke gegevens worden gevraagd, zie hier.

De aanvraagperiode sluit 1 oktober 2019.

 

Doing Good: Rotary Fights Disease

 

Disease Prevention and Treatment is one of Rotary's six areas of focus. This video shows Rotary's global efforts to set up temporary clinics, blood donation centers, and training facilities in underserved communities struggling with outbreaks and healthcare access. We design and build infrastructure that allows doctors, patients, and governments to work together. Our members combat diseases like malaria, HIV/AIDS, Alzheimer’s, multiple sclerosis, diabetes, and polio. Bekijk het filmpje en klik hier.

 

Agenda komende evenementen

http://rotary.nl/d1610/activiteiten-agenda/

Save-the-date

 

- 16 juni 2019: De Peelandmars, hier info en inschrijven.

- 22 juni 2019: Benefietavond ShelterBo/Farewell Party, aanmelden leoni@helviro.com.

- 30 juni 2019: Smulfietsen door de Hoeksche Waard, hier info.

- 31 augustus 2019: Classic Wings & Wheels 2019, hier info en kaarten.

- 27 september 2019: Open Golf Hoeksche Waard, hier info en inschrijven.

- 28 september 2019: Fietsmolentocht Alblasserwaard, hier info en inschrijven.

 

Goes-de Bevelanden organiseert de Peelandmars

 

Rotaryclub Goes-de Bevelanden organiseert op 16 juni de Peelandmars. Dit historische wandelevenement volgt de dijken rondom het voormalige eiland Noord-Beveland, vroeger ook wel Peeland genoemd. Naast de lange Peelandmars van 55 kilometer zijn er tochten van 6,15 en 33 kilometer en een drietal ‘mindful walkclinics’ begeleid door een instructeur. Na afloop heeft elke wandelaar gratis toegang tot het culturele festival EEF. Met uw inschrijving steunt u Hospice ‘het Clarahofje’ in Goes.

 

Terugblik Evenementen

Verjonging Rotary!

Afbeelding met persoon, poseren, groep, foto

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Donderdag 16 mei jl. werd op het Fortes Lyceum de Interact-club Gorinchem feestelijk geïnstalleerd. Deze Service- Club voor jongeren bestaat uit zestien jongeren tussen de 14 en18 jaar. Zij ontvingen in bijzijn van ouders, broers en zussen, voorzitter en leden van de Rotaryclub Gorinchem en docenten van de school, uit handen van Districtsgouverneur Fred Dijkers, de zogenaamde charter. Nu kunnen zij officieel van start gaan. Vanaf september 2018 waren zij al bezig met de voorbereidingen. De groep heeft al in januari als eerste activiteit een leuke spelletjesmiddag voor bewoners in een nabij woonzorgcentrum georganiseerd. En zo zullen er nog vele activiteiten volgen!

 

Rotarally 2019: Rotary Loon op Zand overhandigt Cheques

Afbeelding met persoon, mensen, muur, groep

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Wat een geweldige dag was het! Rotarally 2019: prachtig weer, meer dan 70 oldtimers als youngtimer-auto’s, een mooie route door het Brabantse land en een klein stukje door België. De dag werd afgesloten met een borrel, bitterbal en bekendmaking van een recordbedrag voor de twee geselecteerde doelen. De opbrengst van de Rotarally 2019 is zelfs meer dan in eerste instantie is gecommuniceerd. Tijdens de Rotary-avond, een aantal weken later, werd onder luid applaus zichtbaar dat de opbrengst een bedrag van € 4000,- euro was. Dit jaar gaat de opbrengst naar 2 goede doelen: de voedselbank Loon op Zand en Rotary Uphill (fietsen tegen kanker). Nelly en Kees van Heesbeen ontvingen op deze avond voor Rotary Uphill een cheque van € 2000,- euro. Esther van der Donk heeft namens Voedselbank Loon op Zand een cheque van € 2000,- euro in ontvangst genomen.

 

Discon 2019 in de Hoeksche Waard succesvol!

Afbeelding met tafel, persoon, binnen, scène

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Op 18 mei j.l. stroomde de zaal van partycentrum Alcazar in Puttershoek vol met deelnemers aan de Discon ‘Innovatie van het voedselsysteem’. Een onderwerp over voedselvoorziening en duurzaamheid. Na een muzikale opening door jeugdpopkoor Zinge!, werd de Discon geopend. Gouverneur Fred Dijkers wees op het vele en fantastische werk dat Rotary in onze regio laat zien. De uitreiking van de regio-awards gaven daar blijk van, met als hoogtepunt de prijswinnende RC Goes-de Bevelanden. De Hoeksche Waard als voedselproducent voor de Randstad heeft naar de toekomst toe grootse plannen om met innovaties en duurzaamheidsprojecten de voedselketen toekomstbestendig te maken. Frederike Praasterink, lector Future Food Systems, schetste de problemen en de kansen. Onderwerpen die in de middag bij workshops, lezingen en bedrijfsbezoeken verder werden uitgediept. De opbrengst komt ten goede van Halte Zomervilla. Lees verder: Rotary Hoekschewaard.nl

 

Project Tafelgast wint Regio-award

 

Tijdens de Discon 2019 heeft onze club de regio-award gewonnen. Het project tafelgast geeft een statushouder de gelegenheid kennis en gebruik te maken van het Rotarynetwerk. Contacten met leden van Rotary leidt voor de statushouder tot een enorme verbreding van zijn nog povere netwerk. Gebleken is dat contacten met Rotarians in grote mate bijdragen aan een vlottere integratie in de Nederlandse maatschappij. Rotarians zijn bij uitstek hulpvaardig en beschikken bovendien over een uitgebreid maatschappelijk netwerk dat van grote waarde is voor een statushouder. Ben je nieuwsgierig geworden en bereid deze uitdaging aan te gaan? Voor een toelichting en nadere informatie is Jan Paul van Hoven bereikbaar, mobiel via: 06-20339309. De enorme kennis en ervaring die in iedere club aanwezig is moeten we niet ongebruikt laten maar aanwenden om een statushouder te helpen.

 

Rotary Club Hoeksche Waard 60 jaar

 

Rotary Club Hoeksche Waard werd op 6 maart 1959 in Oud-Beijerland opgericht. De oprichting van de eerste serviceclub in de Hoeksche Waard door enkele maatschappelijk vooraanstaande heren weerspiegelde het optimisme waarmee hard aan een nieuwe toekomst werd gewerkt. De club floreerde; dienstverlening aan de gemeenschap, fellowship, internationale contacten en uitwisseling stonden hoog op de agenda en dat is nog steeds het geval. Op 8 maart 2019 kon het 60-jarig bestaan van RC Hoeksche Waard feestelijk gevierd worden. Eén groot verschil met 1959 is dat er sinds 2002 vrouwen lid kunnen worden, wat de club diverser en eigentijds heeft gemaakt. Illustratie: De groepsfoto met leden tijdens het lustrumfeest.

 

Sprekerspool

sprekerspool-1

 

In de Sprekerspool vindt u vele deskundigen die een voordracht in de club willen verzorgen. Over tal van Rotary- onderwerpen vindt u daar een spreker. Maak er gebruik van! Voor de lijst klik hier. Heeft u een boeiend verhaal dat u wilt delen met andere Rotarians? Geeft u zich hier op!

 

vlaggen, banners en roll-ups

C:\Users\Eigenaar\Pictures\1 foto's voor website D 1610\vlaggen - kopie (2).jpg

 

v.l.n.r. Beachflag, Rotary banner ‘Doing Good in the World’, Rotaryvlag wit, Rotaryvlag blauw, Roll-up ‘Rotary Doing Good’ (andere vlaggen en banners staan niet op de foto). Bestellen kan hier.

 

Deze nieuwsbrief is gestuurd aan alle Rotarians in RI District 1610, naar het persoonlijke e-mailadres, zoals opgenomen in de ledendatabase LeAd. De nieuwsbrief is vervaardigd door de District Media Commissie.

Aanleveren kopij over komende evenementen en voor de Nieuwsbrief
klik hier. kopij
Kopijsluiting: 1ste van de maand.