Nieuwsbrief november 2019

Districtsgouverneur: Jan Verhage, dg@rotary-d1610.nl
Districtssecretaris: Corine den Baars, secretaris@rotary-d1610.nl

Afbeelding met persoon, muur, man, binnen

Beschrijving is gegenereerd met zeer hoge betrouwbaarheid

 

Voorwoord

Vrienden en vriendinnen,

Rotary en jongeren hebben op veel gebieden contacten met elkaar. Deze contacten zijn van belang om het imago van Rotary te verbeteren en de contacten met nieuwe generaties aan te scherpen.
Om dit onderwerp eens in het zonnetje te zetten heb ik de volgende inventarisatie gemaakt die laat zien welke contactvormen we met jongeren hebben:

-

Interact: via middelbare scholen worden de maatschappelijke waarden van samenwerken voor mens en instelling versterkt. In ons district is Interact een speerpunt. De ontwikkelingen zijn hoopvol.

-

Rotaract: jongeren vanaf 18 jaar werken samen met lokale Rotaryclubs om zich verder te ontwikkelen op velerlei gebied.

-

Rotary Youth Leadership Award: jonge mensen van 18 tot 26 jaar die een weekend lang uitgedaagd worden om hun leiderschapscapaciteiten te ontdekken en te ontwikkelen. Assessoren en Rotaryleden hebben hierin een belangrijke ondersteunende rol.

-

Jeugduitwisselingen: zowel landelijk als internationaal in diverse vormen. Family to Family, Camps & Tours (short term uitwisseling) en Jaaruitwisselingen (long term).

-

Diverse fundraising projecten waaronder het ‘Wandelen voor Water en Bomenproject’. Jongeren worden bewust en betrokken van landelijke- en mondiale vraagstukken.

-

Oprichting Young Professionals Rotaryclub Het Haringvliet: Jongeren van 27 tot met 45 jaar kennis laten maken met een eigentijdse Rotaryclub. Rekeninghoudend met de 4-way uitgangspunten en de 3-B-regels.

-

Beroepsvoorlichting geven op scholen.

Wellicht interessant om eens met jullie eigen Rotaryclub deze mogelijkheden te bespreken en wat jullie rol hierin is of wordt. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst! Tot snel bij één van onze bezoeken.

Jan Verhage, gouverneur 2019-2020

http://www.rotary.nl/_resources/getfile/mailing/463/4s6dhuts25tspmvsmsbfzdfvvx2d86y5/mailing-3.png

Nieuws van het district

 

Elly Scheepers ontvangt een PHF-onderscheiding

TRF_RGB

 

Elly Scheepers ontvangt de PHF-onderscheiding voor haar werkzaamheden binnen de ‘Multi District Jeugdzaken Commissie’ (MDJC), Rotary Youth Exchange EJMA 2020 en ondersteunend werk voor Interact. Elly is Rotarylid en is lid geweest van verschillende Rotaryclubs, levert goed werk voor Rotary Het Haringvliet, is ‘bewaarplaats’ voor banners van het district en staat doorlopend open voor nieuwe initiatieven. Wat in haar opvalt is dat zij gemakkelijk tijd maakt voor nieuwe contacten. Zij voldoet dus zeker aan het motto ‘Rotary connects the world’.

 

Chris de Groot ontvangt een upgrade van zijn PHF-onderscheiding

C:\Users\Eigenaar\Pictures\1 foto's voor website D 1610\CHris 2.jpeg

 

Chris de Groot ontvangt een upgrade van zijn PHF-onderscheiding vanwege zijn baanbrekend werk voor de Rotary- organisatie in het algemeen en ‘Wandelen voor Water’ en het Watercongres in Utrecht in het bijzonder. De besprekingen over water waren constructief en zeer waardevol. Verder is Chris één van de stuwende krachten van Rotaryclub Leerdam. De upgrade is verdiend, Chris ontvangt de PHF-speld met twee saffieren.

 

Penningmeester voor de MDJC gezocht

 

Penningmeester voor de’Landelijke Jeugduitwisseling Commissie’(MDJC) gezocht! In Nederland wordt de internationale jeugduitwisseling van Rotary gecoördineerd door de Stichting MDJC. Deze stichting kent een dagelijks bestuur met een Voorzitter, Secretaris en Penningmeester. Voor de functie van penningmeester is op dit moment een vacature. Heb je bestuurlijke vaardigheden, interesse in jeugdzaken en ben je cijfermatig goed onderlegd, dan is deze functie wellicht iets voor jou. De inwerktijd is tot 1 juli 2020 daarna neem je de functie officieel over. Interesse? Meld je aan bij voorzitter Fred Dijkers (chair@rotaryyep.nl) met een korte motivatie en beknopt CV.

 

Inzameling medische materialen voor kinderen in Suriname

Afbeelding met persoon, binnen

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

De Stichting Kleurrijk Leven en Rotary Oosterhout helpen Hiv-geïnfecteerde baby’s en ’s Lands Hospitaal in Suriname. Juist daar worden regelmatig baby's geboren met het Hiv-virus. Omdat er in Suriname nog een taboe heerst op Hiv-infectie, worden deze kinderen afgestaan en opgevangen in kindertehuizen. Rotary Oosterhout helpt met het inzamelen van medische materialen; dit zijn vaak restanten die hier niet meer gebruikt worden, (overgebleven artikelen uit kraampakketten, incontinentiemateriaal en andere voor ons afgeschreven materialen). “Het is zo mooi om te zien wat ze daar nog kunnen doen met onze niet gebruikte spullen. Er zijn daar zoveel tekorten in de primaire levensbehoeften en in de gezondheidszorg en er is nog veel meer nodig” zegt Krista Monteiro van de Stichting Kleurrijk Leven voor Suriname. Alle restanten van kraampakketten, incontinentiemateriaal of andere medische artikelen zijn welkom bij Monique Klerkx telefoon 06-53372483 en Krista Monteiro 06-13275581

 

The Rotary Foundation

 

November: Rotary Foundation maand

TRF_RGB

 

In onze Rotarywereld is november de Rotary Foundation maand. Eigenlijk wil dit zeggen dat clubs en leden gestimuleerd worden te doneren aan het Annual Fund van de Rotary Foundation, onze eigen goededoelentak. Het is goed zich te realiseren dat donaties aan het Annual Fund naar de clubs terugkeren in de vorm van District- en Global Grants. Ook clubs die geen Grant aanvragen weten dat hun donatie ten goede komt aan serviceprojecten van een andere club in ons district; serviceprojecten die anders misschien niet van de grond komen. Kortom, de Rotary Foudation is eigenlijk een solidariteitsfonds.

Mogelijk ten overvloede: clubs die in aanmerking willen komen voor een District Grant dienen in vier Rotaryjaren minimaal driemaal gedoneerd te hebben. Voor een bijdrage van het District voor een Global Grant dient eenzelfde voorwaarde. Voor meer info zie info over grants.

 

District Grants 2019 – 2020: 22 aanvragen gehonoreerd

 

Zesentwintig clubs hebben een aanvraag ingediend voor een District Grant. Het grootste aantal ooit! De ‘pot’ was met 50% verruimd, dus er was wat te besteden. Dat neemt niet weg dat er toch gekort moest worden op de aangevraagde bedragen.

Vier clubs voldeden niet aan de voorwaarden: twee clubs voldeden niet aan 3 uit 4 (dit is: in de afgelopen vier Rotaryjaren minimaal driemaal gedoneerd), één aanvraag bleek een fundraisingactiviteit te zijn en geen serviceproject en één club had een dubbele aanvraag ingediend, terwijl er maar één District Grant per club per jaar aangevraagd kan worden.

Alle clubs hebben inmiddels bericht ontvangen over hun aanvraag.

De collectieve aanvraag (‘Blockgrant’) ligt nu bij de Rotary Foundation in Evanston ter beoordeling. Zodra wij een positief bericht én de gelden ontvangen hebben, worden de Grants meteen overgemaakt aan de clubs.
Nagekomen bericht: Inmiddels heeft Evanston de ‘Blockgrant’ goedgekeurd. De gelden zijn onderweg naar ons en worden meteen na ontvangst doorgestort naar de clubs. Veel succes met de serviceprojecten!

 

Agenda komende evenementen

http://rotary.nl/d1610/activiteiten-agenda/

Save-the-date

 

-

4 november 2019: Open avond met boeiende inleiding over waterstof, klik hier voor info.

-

8 november 2019: Groot Dictee Ridderkerk, klik hier voor info.

-

21 december 2019: Santa Run Gorinchem start dit jaar op andere plaats, klik hier voor info.

-

11 april 2020: Uitvoering Matthäus Passion in Grote Kerk te Dordrecht, klik hier voor info.

-

17 – 19 april 2020: RYLA, klik hier voor info.

-

19 april 2020: Racefietsevenement The Rotary Ride 2020, klik hier voor info.

 

Open avond met boeiende inleiding over waterstof

 

De rol van waterstof in ons leven: van verwarmen tot verduurzamen en van de industrie tot rijden op waterstof: hoe realistisch is dat en waar staan we? Spreker: Wouter van der Laak, projectmanagement van WaterstofNet in Turnhout. Datum: 4 november 2019.

 

Groot Dictee Ridderkerk

 

Op 8 november organiseert Rotaryclub Ridderkerk weer het Groot Dictee Ridderkerk. De opbrengst is voor SUPPORT CASPER en het dictee wordt voorgelezen door Astrid Joosten.

 

Uitvoering Matthäus Passion in Grote Kerk te Dordrecht

Afbeelding met natuur

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Zaterdag 11 april organiseert Rotaryclub Zwijndrecht e.o. de uitvoering van de Matthäuspassion door het Bachensemble Amsterdam in de Grote Kerk van Dordrecht. De opbrengst van het concert is voor Hospice De Cirkel in H-I-Ambacht. Kaarten à € 28,50 zijn te bestellen bij klassiekemuziek.nl.

 

Santa Run Gorinchem start dit jaar op andere plaats

Afbeelding met gebouw, persoon, buiten, groep

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Op zaterdag 21 december vindt weer de ‘moeder der Santa Runs’ in Gorinchem plaats! Na elf jaar geleden te zijn gestart voor café De Hoofdwacht op de Grote Markt verhuizen we nu naar De Varkenmarkt. Het aantal deelnemers stijgt elk jaar, dus er is letterlijk meer ruimte nodig. De warming-up zal dit jaar om 14.30 uur s middags zijn en de start van de run om 15.00 uur. Zo heeft iedereen tijd om op zaterdag 21 december éérst de kerstboodschappen te doen. Om daarna relaxed mee te kunnen lopen. En het leukste is dat er daarna alle tijd is voor een Santa-feestje op de Varkenmarkt! Geef je op om mee te lopen via de website.

 

Wensboom

 

Rotaryclub Halderberge Seppe organiseert dit jaar een Wensboomactie in Halderberge. Zo wil de Rotaryclub bijdragen aan het maatschappelijk leven in de gemeente Halderberge, dat floreert door vrijwilligerswerk en vrijwillige inzet van Halderbergse inwoners. De wensboomactie is bedoeld om juist de vrijwilligers een hart onder de riem te steken. Een wens moet erop gericht zijn om het welzijn van inwoners van Gemeente Halderberge te verbeteren. De Wensboom is geplant op een tafel in de publiekshal van het gemeentehuis te Halderberge en staat daar van

1 november tot 15 december 2019. Rotaryclub Halderberge Seppe maakt na sluiting van de wensboomactie een keuze uit de wensen en daarna zullen zij bekendmaken hoe zij gaan bijdragen aan het vervullen van de wens.

 

YESC over de Young Energy Society Challenge

 

Wij staan voor de grootste uitdaging van onze tijd: de overstap van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. Omdat het ‘Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen’ 250 jaar geleden is ontstaan en jubileert maken zij het leuke en leerzame project YESC mogelijk. Alle Zeeuwse scholen, BO, VO, MBO, HBO en WO zijn benaderd om mee te doen. Het thema duurzaamheid en energietransitie wordt op de scholen toegelicht door gastdocenten. In de lagere klassen wordt voorgelezen uit het speciaal hiervoor ontwikkelde lesmateriaal. Jongeren kunnen ook meedoen aan een prijsvraag: oplossingen aandragen om de energietransitie in Zeeland te versnellen. RC Walcheren levert samen met een donateur en een bijdrage van de Rotary Foundation (District Grant) leskisten voor de scholen. Op 12 december komen organisatie, jury van de prijsvraag en donateurs samen en krijgt het project wederom goede media-aandacht. Lees verder op yesc.nl.

 

Terugblik Evenementen

Onvergetelijk golftoernooi voor kindertjes met CHD

Afbeelding met boom, buiten, gras, persoon

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Vrijdag 20 september organiseerde Rotary Ridderkerk de Waal voor de derde keer een golftoernooi voor betere behandeling van kindertjes met Congenitale Hernia Diafragmatica (CHD). Het werd een schitterende dag. Niet alleen vanwege het weer, ook vanwege de enorme opbrengst van € 51.000! Wij bedanken alle sponsors en deelnemers die dit bedrag bijeenbrachten. Ook bedanken wij alle vrijwilligers (lees: Rotary-leden) die deze dag tot een groot succes maakten. Vooral Henk Konings (voorzitter golfcommissie) verzette enorm veel werk en Mario Ridder (en zijn Joelia-team) bezorgde ons ongekende culinaire hoogtepunten! Met deze opbrengst kan het gespecialiseerde artsenteam in het Radboud UMC samen met het Erasmus MC flinke progressie realiseren in hun onderzoek. Rotary Ridderkerk de Waal wenst Professor Blaauw en zijn CHD-team veel succes met hun mooie en noodzakelijke werk! Bekijk alle foto's

 

Sprekerspool

sprekerspool-1

 

In de Sprekerspool vindt u vele deskundigen die een voordracht in de club willen verzorgen. Over tal van Rotary- onderwerpen vindt u daar een spreker. Maak er gebruik van! Voor de lijst klik hier. Heeft u een boeiend verhaal dat u wilt delen met andere Rotarians? Geeft u zich hier op!

 

vlaggen, banners en roll-ups

C:\Users\Eigenaar\Pictures\1 foto's voor website D 1610\vlaggen - kopie (2).jpg

 

v.l.n.r. Beachflag, Rotary banner ‘Doing Good in the World’, Rotaryvlag wit, Rotaryvlag blauw, Roll-up ‘Rotary Doing Good’ (andere vlaggen en banners staan niet op de foto). Bestellen kan hier.

 

Deze nieuwsbrief is gestuurd aan alle Rotarians in RI District 1610, naar het persoonlijke e-mailadres, zoals opgenomen in de ledendatabase LeAd. De nieuwsbrief is vervaardigd door de District Media Commissie.

Aanleveren kopij over komende evenementen en voor de Nieuwsbrief
klik hier. kopij
Kopijsluiting: 1ste van de maand.