Vacature RAN bestuurder PR en Communicatie 2020-2023

RotaryMoE_RGB.png Rotary in Nederland

Kandidaten voor de functie van bestuurslid PR & Communicatie dienen ruime ervaring te hebben in hun vakgebied en met name op het gebied van nieuwe media en online communicatie. Van de RAN-bestuursleden wordt verwacht dat zij beschikken over voldoende tijd om de aan de functie verbonden werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Zij leveren zelf een belangrijke bijdrage aan de uitvoering van de werkzaamheden, ondersteund door werknemers van het RAN kantoor en professionals.

De functie omvat o.a. de volgende taken:

Ontwikkelt en realiseert het PR- en communicatiebeleid op basis van de door het gouverneursberaad ontwikkelde strategie voor Rotary in Nederland;

Maakt –in samenspraak en overleg met het gouverneursberaad en de RAN- samen met o.a. de Landelijke Communicatie Commissie de plannen voor de te ontwikkelen communicatieprojecten;

Geeft leiding aan een team van communicatieprofessionals;

Is uitgever van het Rotary Magazine;

Adviseert gouverneurs en districten over PR- en communicatie-aangelegenheden.

Het betreft een onbezoldigde functie, met een onkostenvergoeding. Indicatie tijdsbelasting ca. 0,75 dag per week, flexibel in te delen.

Voor uw reactie, of meer informatie over deze vacature, kunt u zich tot en met 20 maart aanstaande richten tot Bing Go (voorzitter RAN bestuur), e-mailadres swan.bing.go@gmail.com