Corona nieuwsbrief van de gouverneur


Districtsgouverneur: Jan Verhage, dg@rotary-d1610.nl
Districtssecretaris: Corine den Baars, secretaris@rotary-d1610.nl

Afbeelding met persoon, muur, man, binnen

Beschrijving is gegenereerd met zeer hoge betrouwbaarheid

 

Extra nieuwsbrief aan de leden van de clubs in district Zuid-West Nederland D1610

Beste Rotarians,

De ontwikkelingen na de uitbraak van het Corona virus volgen elkaar snel op. Dit heeft gevolgen voor een aantal bijeenkomsten en evenementen. Hier een update over de stand van zaken in ons district:
– Diverse district bijeenkomsten zijn afgelast, uitgesteld of worden in een ander vorm gegoten. Daar zal ik verderop in deze extra Nieuwsbrief een overzicht van geven.
– We ontvangen veel vragen over het beleid van Rotary in deze situatie. Daar kan ik helder over zijn, iedere Rotarian of club neemt zijn/haar verantwoordelijkheid met in acht neming van de landelijke richtlijnen en adviezen van RIVM, overheid en andere deskundigen. Natuurlijk maakt iedereen uiteindelijk de afweging of je daarin een aanscherping wilt aanbrengen. Voorop staat dat we als Rotarians er alles aan zullen doen om onnodige verspreiding te voorkomen gezien de maatschappelijke ontwrichting die het Corona virus met zich mee brengt.
– Ten aanzien van de bijeenkomsten die jullie als clubs organiseren, inclusief de reguliere bijeenkomsten, is mijn advies met elkaar de afweging te maken of deze wel of niet door kunnen gaan. Jullie nemen daarvoor de verantwoordelijkheid die ook bij jullie hoort

 

District activiteiten:

PETS (13 en 14 maart 2020)
Deze bijeenkomst is inmiddels geannuleerd. De inkomende voorzitters en andere betrokkenen zullen op de hoogte worden gehouden welke vervolgstappen er gezet gaan worden.

Nieuwe ledenbijeenkomst (17 maart 2020)
Geannuleerd, betrokkenen zijn geïnformeerd. Het idee is om deze bijeenkomst in de tweede halfjaar 2020 plaats te laten vinden.

Assembly (1 april 2020)
Ook deze bijeenkomst is geannuleerd. Op dit moment wordt er gewerkt hoe we volgens de Manual of Procedure (MOP) te werk moeten gaan om de Assembly te organiseren via zgn. ‘Ballot by mail’.
In de loop van aanstaande week vernemen jullie hierover meer.

RYLA (17 t/m 19 april 2020)
Het Ryla bestuur heeft besloten om dit jaar geen Ryla meer te organiseren. De eerst volgende Ryla wordt in april 2021 georganiseerd. Alle betrokkenen ontvangen persoonlijk bericht. (clubs, jongeren en assessoren).

Discon (16 mei 2020)
Vooralsnog blijft deze datum nog staan. Zodra er wijzigingen volgen wordt een ieder geïnformeerd.

Via onze website zullen we jullie met regelmaat voorzien van actuele informatie over nieuwe data en andere ontwikkelingen.

 

Hyperlinks voor actuele informatie:
https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus
https://www.who.int/health-topics/coronavirus
https://www.rotary.org/en/rotary-monitors-coronavirus-outbreak

Indien er vragen zijn, neem gerust contact op met de stafleden van ons district. Veel groeten, wijsheid en zorg goed voor elkaar.

Jan Verhage
District Gouverneur D 1610
tel. 06 101 017 63

http://www.rotary.nl/_resources/getfile/mailing/463/4s6dhuts25tspmvsmsbfzdfvvx2d86y5/mailing-3.png

 

Deze nieuwsbrief is gestuurd aan alle Rotarians in RI District 1610, naar het persoonlijke e-mailadres, zoals opgenomen in de ledendatabase LeAd. De nieuwsbrief is vervaardigd door de District Media Commissie.

Aanleveren kopij over komende evenementen en voor de Nieuwsbrief
klik hier. kopij
Kopijsluiting: 1ste van de maand.