Nieuwsbrief juni 2020

Districtsgouverneur: Jan Verhage, dg@rotary-d1610.nl
Districtssecretaris: Corine den Baars, secretaris@rotary-d1610.nl

Afbeelding met persoon, muur, man, binnen

Beschrijving is gegenereerd met zeer hoge betrouwbaarheid

 

Voorwoord

Nieuwe horizon

Vrienden en vriendinnen,

Steeds meer wordt duidelijk dat we moeten gaan denken en werken aan nieuwe doelen, nieuwe gezichtseinden en denkbeeldige lijnen. Dit noemen we ook wel gewoon een nieuwe horizon; veranderende perspectieven die ook voor Rotary gaan gelden. In deze nieuwsbrief zal ik op een paar nieuwe perspectieven ingaan.

Interact: De Interact-commissie van ons district is in de afgelopen periode druk gewerkt met een geweldig plan. Deze commissie heeft aan de hand van de kamerbrief van het ‘Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport’ (14 mei 2020) over de Maatschappelijke Dienst Tijd (MDT) voor jongeren van 12 tot 18 jaar een subsidie-aanvraag voorbereid bij ZonMW. Deze aanvraag dient uiterlijk 15 juni 2020 te worden ingediend. Vervolgens wordt deze aanvraag getoetst en in november 2020 ontvangen we antwoord. In januari 2021 moeten middelbare scholen aan de slag.

Wat betekent dit voor Rotary? Wij zoeken minimaal 15 clubs in ons district die, tussen september en december 2020, betrokken willen zijn bij dit plan en de Interactclubs van de lokale scholen. Er wordt voor 15 scholen subsidie aangevraagd, voor een periode van 2 jaar. De gelden die beschikbaar komen zijn bestemd voor de docenten die ingezet worden voor MDT.
Dit is een enorme kans voor Rotary, een totaal nieuwe stip aan de horizon: maatschappelijke betrokkenheid in volle omvang. De AG’s zullen jullie binnenkort allemaal benaderen om deel te nemen aan dit bijzondere project.

Ik roep alle clubs op om hierover na te denken. Meld je aan! Het ‘nieuwe’ Rotaryjaar schept dus ook nieuwe kansen. In november 2020 horen we definitief of het doorgaat.
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/05/14/kamerbrief-over-mdt-in-coronatijd

Charter Rotaryclub Het Haringvliet

Ik heb hier eerder in een nieuwsbrief en tijdens de clubbezoeken over gesproken. Deze club zal binnenkort officieel worden opgericht. Een nieuwe horizon dus voor deze jongeren waarvan de leeftijd varieert tussen 25 en 37 jaar! Zij hebben ervoor gekozen een eigen invulling te gaan geven aan het Rotary-lidmaatschap. Uiteraard voldoen zij aan de voorwaarden die zijn opgesteld door Rotary. Een prachtig resultaat in deze tijd! Indien jullie het verhaal een keer ‘live’ willen beleven, maak dan met hen een afspraak en plan een bezoek van deze enthousiaste mensen in (de regels volgens RIVM zijn daarbij leidend).

Het Rotary Leerinstituut

Onlangs hebben we afspraken gemaakt met RLI om ook te starten in ons district. We zoeken 6 tot 8 Rotaryleden die opgeleid willen worden als trainer. De planning is dat we najaar 2020 gaan starten. Opnieuw een nieuwe stip aan de horizon!

Gedurende 3 dagdelen zal het programma ‘train de trainer’ worden verzorgd door ervaren Rotaryleden van RLI. Fred Dijkers, onze districtstrainer, zal hierbij eveneens aanwezig zijn en het eerste aanspreekpunt zijn voor de vervolgstappen. Om trainer te worden gaat het meer om vaardigheden dan kennis. Je moet het vooral leuk vinden!

Waarom? Het Rotary Leerinstituut (RLI) heeft als doel om leden van Rotaryclubs door middel van interactieve trainingen meer Rotarykennis te geven. Het idee daarachter is dat meer kennis over Rotary zal leiden tot meer plezier in onze wereldwijde organisatie en daardoor meer effectiviteit van onze Rotary-activiteiten.

Iedere workshop staat op zichzelf en vormt een afgerond geheel. Na afloop ontvang je een oorkonde én de RLI-pin.

Vacature in ons district
Voor Eus de Haas, AG in regio 4, Midden-Brabant, geldt ook een nieuwe horizon. Eus krijgt nieuwe uitdagingen bij zijn werkgever en kan zijn functie als AG met zijn werk helaas niet meer combineren. Wij zijn op zoek naar een AG voor deze regio. Op de website volgt binnenkort een oproep met een functieprofiel.

Tot slot heb ik voor mezelf ook enkele nieuwe stippen aan de horizon bedacht. Wat ga ik doen na mijn bijzondere gouverneursjaar? Ik krijg het ledenbeleid als aandachtspunt en ik ga de alumnicommissie leiden.

Hartelijk groetend en tot snel!

Jan Verhage

Districtsgouverneur 1610

http://www.rotary.nl/_resources/getfile/mailing/463/4s6dhuts25tspmvsmsbfzdfvvx2d86y5/mailing-3.png

Nieuws van het district

 

Volg de virtuele International Convention 2020

C:\Users\Eigenaar\Pictures\1 foto's voor website D 1610\Rotary virtual convention 2020.jpg

 

Join the family of #Rotary at our first ever Virtual Rotary Convention. This free event will connect Rotary participants from around the world, inspire through innovation, and celebrate our resilience and ability to adapt. Look at https://www.riconvention.org/en or https://www.rotary.nl/d1610/nieuws/2020-06-virtual-convention/.

Schedule at a glance

Saturday, 20 June General Session 1: Together, We Connect 15:00-16:15 (Nederlandse tijd)

Sunday, 21 June General Session 2: Together, We Learn  15:00-16:15 (Nederlandse tijd)

Monday – Friday, 22- 26 June Featured Breakout Sessions (details coming soon)

Each day, one breakout-session will be offered at each of the following times:

·

15:00 – 16:00 u Nederlandse tijd

·

19:00 – 20:00 u Nederlandse tijd

·

01:00 – 02:00 u Nederlandse tijd

 

ZOOM gebruiksaanwijzing

C:\Users\Eigenaar\Pictures\1 foto's voor website D 1610\ZOOM 3.png

 

Op onze site van D1610 staat een ZOOM gebruiksaanwijzing, zie https://www.rotary.nl/d1610/nieuws/2020-05-28-rotary-gebruiksaanwijzing-zoom/.

 

 

TRF_RGB

 

 

C:\Users\Eigenaar\Pictures\1 foto's voor website D 1610\TRF\area of focus education.png Rotary supports education

C:\Users\Eigenaar\Pictures\1 foto's voor website D 1610\TRF\education 1.PNG

 

Supporting Education and literacy is one of Rotary's six areas of focus. Our goal is to strengthen the capacity of communities to support basic education and literacy, reduce gender disparity in education, and increase adult literacy. This video shows how Rotary supports education for all children and literacy for all ages. Kijk hier.

 

District Grant voor corona-uitgaven na 15 maart 2020

C:\Users\Eigenaar\Pictures\1 foto's voor website D 1610\TRF\Corona.jpg

 

Het bestuur van de Rotary Foundation in Evanston heeft het volgende besloten: ‘As a one-time exception, the Foundation will allow expenses related to COVID-19 that were incurred since 15 March 2020 to be reimbursed through 2020-21 district grants.’ Dit betekent dat een Distict Grant aangevraagd kan worden voor corona- gerelateerde uitgaven, gedaan sinds 15 maart 2020. Een Distict Grant aanvragen kan hier.

Let op: de aanvraagperiode sluit 1 oktober 2020. Daarna gaat er een verzoek tot goedkeuring van de District Grant naar Evanston. Na goedkeuring, verwacht in november 2020, ontvangt ons district de gelden en kan tot betaling overgegaan worden. Let wel: de hoogte van de Disctrict Grant is afhankelijk van het totaal van alle aanvragen door de clubs uit ons district en de beschikbare District-Grant-pot.

 

Budget District Grants wederom met 50% verruimd!!!

Afbeeldingsresultaat voor potje geld

 

Voor komend Rotaryjaar is het beschikbare bedrag voor District Grants wederom met maar liefst 50% verruimd. Dit betekent dat aanvragen voor een District Grant ruimhartig gehonoreerd kunnen worden. Vraag hem aan!
District Grants zijn er van € 500 tot en met € 2.500. Voor lokale of internationale serviceprojecten tussen 1 oktober 2020 en 1 oktober 2021.
De aanvraag is simpel. Slechts enkele noodzakelijke gegevens worden gevraagd. Hier aanvragen.
De aanvraagperiode sluit 1 oktober 2020.

 

Changes to global grant match

C:\Users\Eigenaar\Pictures\1 foto's voor website D 1610\TRF\Global-Grant.png

 

An important change is being implemented to global grant funding for 2020-21.
The global grant program has been very successful and has grown at an incredible pace since its launch in 2013. This growth, however, means that we expect the demand for global grants to dramatically exceed the capacity of the World Fund.
Because of this, the Trustees of The Rotary Foundation have decided that World Fund resources will be used to match only District Designated Fund (DDF) contributions. This match will remain at 100 percent. The match on cash contributions to grants will be eliminated, effective 1 July 2020. Global grant applications that have been submitted but not yet approved on 1 July will still receive the World Fund match for cash contributions.
Contributions to the Annual Fund are invested to produce DDF and the World Fund. Cash contributions in support of a grant do not. By supporting the Annual Fund, members can ensure a steady supply of both DDF and World Fund resources for the global grant projects that change people’s lives.

 

Agenda komende evenementen

http://rotary.nl/d1610/activiteiten-agenda/

Save-the-date

 

-

3 juni 2020, Colombia Zoom meeting Rotary & War child, https://www.voorwarchild.nl/activiteit/colombia

-

6 juni 2020, Limburgse kinderen krijgen een Zeeuwse stranddag, verplaatst naar 2021

-

20 - 26 juni 2020, virtuele International Convention 2020, klik hier voor info.

-

9 tot 12 oktober 2020, Institute in Amsterdam, klik hier voor promotiefilm.

-

27 september 2020, Rotarally Loon op Zand 2020, klik hier voor info.

 

Colombia ZOOM meeting Rotary & War Child

Afbeelding met vrouw, teken, zitten, vasthouden

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Rotary en War Child zijn een unieke samenwerking gestart om jongeren in Bogota te gaan helpen. Op 3 juni wordt een ZOOM-meeting georganiseerd waarbij meer informatie wordt gegeven. We hopen dat veel clubs meedoen! Klik op deze link voor meer info over de zoom-meeting.

 

Nieuws uit de clubs

Gratis diners voor Voedselbank Gorinchem

Afbeelding met binnen, tafel, persoon, mensen

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

In mei, coronatijd, werden de eerste van ongeveer 200 gratis Indische maaltijden bezorgd aan klanten van Voedselbank Gorinchem. De maaltijden werden geschonken door Rotaryclub Gorinchem en bezorgd door de scholieren van jeugdclub Interact. De reacties waren heel positief, soms zelfs geëmotioneerd, en dankbaar: “Een keer uit eten kunnen, al is het thuis, dat is echt een cadeau!” De Indische maaltijden worden gekookt door de kasteleins van de Groote Sociëteit, die door de horecasluiting nu ook gesloten is. Ook zij krijgen met deze actie een extra steun in de rug.

 

Kids maken de Blits Banierenpark geopend in Tilburg

Afbeelding met weg, buiten, persoon, straat

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Op 8 mei heeft RC Triborch het banierenpark onthuld dat 67 ontwerpen bevat van basisscholen in de regio Midden- Brabant op het thema ‘Internet met pret, maar wel opgelet!’. Eind vorig jaar gaven clubleden meer dan 100 gastlessen over dit thema. Het park is tot eind juni te bewonderen op de Heuvel in Tilburg.

 

Sprekerspool

sprekerspool-1

 

In de Sprekerspool vindt u vele deskundigen die een voordracht in de club willen verzorgen. Over tal van Rotary- onderwerpen vindt u daar een spreker. Maak er gebruik van! Voor de lijst klik hier. Heeft u een boeiend verhaal dat u wilt delen met andere Rotarians? Geeft u zich hier op!

 

vlaggen, banners en roll-ups

vlaggen - kopie (2)

 

v.l.n.r. Beachflag, Rotary banner ‘Doing Good in the World’, Rotaryvlag wit, Rotaryvlag blauw, Roll-up ‘Rotary Doing Good’ (andere vlaggen en banners staan niet op de foto). Bestellen kan hier.

 

Deze nieuwsbrief is gestuurd aan alle Rotarians in RI District 1610, naar het persoonlijke e-mailadres, zoals opgenomen in de ledendatabase LeAd. De nieuwsbrief is vervaardigd door de District Media Commissie.

Aanleveren kopij over komende evenementen en voor de Nieuwsbrief
klik hier. kopij
Kopijsluiting: 1ste van de maand.