nieuwsbrief november 2020

Districtsgouverneur: Jeroen van Dooren, dg@rotary-d1610.nl
Districtssecretaris: Corine den Baars, secretaris@rotary-d1610.nl

 

 

Voorwoord

Vrienden en vriendinnen,

Het is nu eind oktober en ik heb intussen 23 clubs mogen bezoeken. Wat me als gast bij de diverse clubs vooral opvalt, is het verschil in DNA per club. Verschillen die mij veel energie geven want iedere club streeft op zijn eigen manier de realisatie van fellowship en de Rotary-doelstellingen na.

Zoals jullie weten ben ik groot voorstander van fysieke bijeenkomsten, maar dat is op dit moment niet mogelijk helaas. De gevolgen van Covid-19 doen zich intussen gelden. De geplande bezoeken zijn omgezet in ZOOM-besprekingen met het bestuur van de betreffende clubs. Clubbezoeken worden nog wel ingepland; de vorm waarin ze plaats zullen vinden is, voor de rest van dit jaar, echter nog onzeker. Het zou me overigens niet verwonderen als de beperkingen in onze samenleving nog wat langer gaan duren. Dit alles heeft daarmee ook langduriger impact op Clubbezoeken dan ons lief is en doet een krachtig beroep op onze fellowship in uitdagende tijden.

Een terugkerend thema daarbij is ‘hoe de fellowship en de coherentie binnen de club te handhaven in de huidige situatie’? Ik heb een paar hele bijzondere voorbeelden gezien van hybride bijeenkomsten, waarbij een deel fysiek bij elkaar komt, en een deel van de leden via ZOOM deelneemt, zoals bijvoorbeeld bij RC Leerdam.

Twee actuele onderwerpen die daarbij hoog op de agenda staan zijn:
- hoe om te gaan met clubbijeenkomsten en fellowship in de huidige situatie?
- ledenbeleid en aanpassing van het clubmodel zodat de club interessant is voor een jongere doelgroep van potentiële leden. Verder zijn er nog altijd clubs die het nog niet gelukt is geschikte vrouwelijke leden te vinden. In dat kader is het mooi om te zien dat het Rotary Magazine in december aandacht zal besteden aan inclusiviteit.

Als je als club, mede gezien de huidige situatie, een hulpvraag of een gesprek nodig hebt, aarzel dan niet om direct contact op te nemen met jullie assistent-gouverneur; het district is er ook in deze bijzondere tijden voor jullie!

Jeroen A H Q van Dooren

Gouverneur 2020-2021

Rotary International District 1610

 

http://www.rotary.nl/_resources/getfile/mailing/463/4s6dhuts25tspmvsmsbfzdfvvx2d86y5/mailing-3.png

 

Nieuws van het district

 

Discon D1610 Breda 29 mei 2021

 

Op 29 mei 2021 organiseert Rotary Breda Mark & Aa (district 1610) de DISCON 2021 op een geweldige locatie: de BUAS, Breda University of Applied Science. Het thema: Changing Futures. Verandert de toekomst jou of ga jij de toekomst veranderen? Hoe ziet de zorg eruit over een aantal jaren? Hoe zit het met ons milieu? Hoe zit het met infrastructuur, de financiële wereld en de vierde industriële revolutie (Industrie 4.0)? Hoe zien we zelf de toekomst, als maatschappij, als Rotary, als individu? Het ochtendprogramma bestaat uit vier krachtige en korte lezingen in de traditie van TEDX. Daarna zullen de dagvoorzitters, futuroloog Tony Bosma en schrijfster/Rotarian Marlies Slegers, vier gasten aan hun tafel ontvangen en hier verder op ingaan. Het middagprogramma wordt zo mogelijk nog mooier/interessanter.
Lees hier meer over de districtsconferentie.

 

Shaping Rotary’s future

 

Tijdens het Rotary Institute kwam aan bod hoe Rotary zich als organisatie gaat omvormen de komende twee jaar. De essentie, zoals ik (Jeroen van Dooren, red.) dat interpreteer: regionalisering/decentralisatie met kleinere districten en gouverneurs voor twee jaar. Hier ben ik enthousiast over en ik heb mijn mede-gouverneurs in Nederland gevraagd of ze mee willen doen aan een pilot van deze nieuwe vorm. Hierdoor wordt het weer aantrekkelijk om het gouverneurschap met een betaalde baan te combineren. Naar mijn mening is dat op dit moment praktisch niet mogelijk.
Klik hier naar Rotary Institute Amsterdam.

 

Districts Assembly ‘20

 

In november is er een districts assembly gepland. Ik (Jeroen van Dooren, red.) ga er echter vanuit dat deze fysiek niet zal kunnen plaatsvinden. We gaan kijken naar alternatieven zoals: stemming/goedkeuring via e-mail. Hierover krijgt u nog bericht.

 

 

TRF_RGB

 

 

November: Rotaryfoundation maand

TRF_RGB

 

In onze Rotarywereld is november de Rotary Foundation maand. Eigenlijk wil dit zeggen dat clubs en leden gestimuleerd worden te doneren aan het Annual Fund van de Rotary Foundation, onze eigen Goede Doelen-tak. Het is goed zich te realiseren dat donaties aan het Annual Fund naar de clubs terugkeren in de vorm van District- en Global Grants. Ook clubs die geen Grant aanvragen weten dat hun donatie ten goede komt aan serviceprojecten van een andere club in ons district; serviceprojecten die anders misschien niet van de grond komen. Kortom, de Rotary Foundation is eigenlijk een Goede Doelen-solidariteitsfonds.

Mogelijk ten overvloede: clubs die in aanmerking willen komen voor een District Grant dienen in vier Rotaryjaren minimaal driemaal gedoneerd te hebben. Voor een bijdrage van het District voor een Global Grant geldt eenzelfde voorwaarde. Voor meer info zie info over grants.

 

District Grants 2020 – 2021: 18 aanvragen gehonoreerd

 

Negentien clubs hebben een aanvraag ingediend voor een District Grant. De ‘pot’ was met 50% verruimd, dus er was wat te besteden. Dat neemt niet weg dat er toch gekort moest worden op de aangevraagde bedragen.

Eén club voldeed niet aan de voorwaarde ‘3 uit 4’ (dit is: in de afgelopen vier Rotaryjaren minimaal driemaal gedoneerd).

Alle clubs hebben inmiddels bericht ontvangen over hun aanvraag.

De collectieve aanvraag (‘Blockgrant’) ligt nu bij de Rotary Foundation in Evanston ter beoordeling. Zodra wij een positief bericht én de gelden ontvangen hebben, worden de Grants meteen overgemaakt naar de clubs.

Op de valreep komt dit bericht binnen uit Evanston:
‘Congratulations! The Rotary Foundation has approved your 2021 district grant application. The Foundation will issue payment of this grant to the account specified in the District 1610 grant application.’

We verwachten de ‘payment’ komende week. Daarna ontvangen de clubs hun District Grant.

 

Zoek je een club voor een samenwerkingsproject? Bezoek de Virtual West Africa Project Fair.

 


The West Africa Projects Fair (WAPF) is an annual event that offers Rotary clubs in Western Africa the opportunity to share their projects with Rotary members from across the world. International visitors meet project host clubs, learn about their community’s priorities, and explore partnership opportunities. Join us this year for the first Virtual West Africa Project Fair, 9-13 November 2020.
During the virtual event, West African clubs will showcase small, medium and large-scale projects from every area of focus looking for support from international partners. The event will be hosted by Rotary members in Nigeria with project exhibitors from Ghana, Liberia, Benin Republic, Guinea, Burkina Faso, Gambia, Sierra Leone, Ivory Coast, Mali, Mauritania, Niger, Togo, and Senegal.
We invite you to join us online. Learn more about the Virtual West Africa Project Fair and register for the event.

 

Agenda komende evenementen

http://rotary.nl/d1610/activiteiten-agenda/

Save-the-date

 

 

-

9-13 november 2020 Virtual West Africa Project Fair, Klik hier voor informatie en aanmelden.

-

29 mei 2021 Districtsconferentie 2021, Lees hier meer over de discon.

 

Nieuws uit de clubs

Sinterklaas- en Kerstactie

Afbeelding met voedsel, oven, blad, magnetron

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Helaas worden de kwetsbare mensen in deze coronatijd hard geraakt. Hen willen wij nu juist steunen!
Rotaryclub Halderberge-Seppe biedt ambachtelijke chocoladeletters en mooie wijnpakketten aan waarvan de gehele opbrengst naar het Goede Doel gaat.

 

 

Sprekerspool

sprekerspool-1

 

In de Sprekerspool vindt u vele deskundigen die een voordracht in de club willen verzorgen. Over tal van Rotary- onderwerpen vindt u daar een spreker. Maak er gebruik van! Voor de lijst klik hier. Heeft u een boeiend verhaal dat u wilt delen met andere Rotarians? Geeft u zich hier op!

 

Vlaggen, banners en roll-ups

vlaggen - kopie (2)

 

v.l.n.r. Beachflag, Rotary banner ‘Doing Good in the World’, Rotaryvlag wit, Rotaryvlag blauw, Roll-up ‘Rotary Doing Good’ (andere vlaggen en banners staan niet op de foto). Bestellen kan hier.

 

Deze nieuwsbrief is gestuurd aan alle Rotarians in RI District 1610, naar het persoonlijke e-mailadres, zoals opgenomen in de ledendatabase LeAd. De nieuwsbrief is vervaardigd door de District Media Commissie.

Aanleveren kopij over komende evenementen en voor de Nieuwsbrief
klik hier. kopij
Kopijsluiting: 1ste van de maand.